2022-01-24
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

25 stycznia 2022 (wtorek) 14.30

Komisja Budżetu i Finansów odbędzie się 25 stycznia 2022 roku (wtorek) o godz. 14.30 w trybie pracy zdalnej z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 20 grudnia 2021 roku (nr 41).
2. Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów w roku 2021.
4. Przyjęcie planu pracy na rok 2022.
5. Sprawy różne.
<Aktualizacja: 2022-01-25>