2022-01-25
Renowacja skateparku ma pochłonąć ponad milion zł

Renowacja skateparku ma pochłonąć ponad milion zł

Program sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim uzupełniony w pośpiechu.

■ Czy przebudowa skateparku za ponad milion złotych uzyska poparcie radnych?
  
Jeden z radnych poinformował, na FB, o programie najbliższej sesji (26.01.2022). Zwrócił uwagę na dwie sprawy. O jednej z nich nie ma ani słowa w gminnym BIP-ie. Dlaczego? Zapewne to ekspresowa autopoprawka inicjatora uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022.
Otóż to ekspresowe działanie sprowadza się przede wszystkim do propozycji zwiększenia środków na zadanie pn. „Przebudowa Skateparku na terenie CSiR przy pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim” z dotychczasowej kwoty 320 000 zł do ponad miliona złotych (1 081.880,00 zł).
   Inicjatorem uchwał jest, jak niemal zawsze, Burmistrz (w przypadku WPF to jego obowiązek). Akty prawne jednak uchwali rada miejska. Niekiedy o tym, niby na marginesie, mówią podczas sesji niektórzy urzędnicy magistratu. Czy przypominają to radnym, czy może raczej ich ostrzegają?
Bernard Cichosz

Foto: Damian Burzykowski / newspix.pl

 

PS
Czy Państwo Radni dokładnie zapoznali się z USTAWĄ o finansach publicznych, w której czytamy m.in.:
DZIAŁ V
Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego
Rozdział 2
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
Art. 230. [Procedura podejmowania uchwały w sprawie WPF]
1.
Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
2.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:
1)
regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;
2)
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.
/…/

6.
Uchwałę, o której mowa w ust. 2, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.


Źródło:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych wraz załącznikiem (Dz. U. 2021 poz. 305)