2022-02-04
MOK pozyskał 10 tys. zł z programu Dom Kultury+

MOK pozyskał 10 tys. zł
z programu Dom Kultury+

MOK w Konstantynowie Łódzkim wśród 50 podmiotów dofinansowanych z programu DOM KULTURY+

   W 4 lutego 2022 Narodowe Centrum Kultury* ogłosiło listę samorządowych instytucji kultury, które otrzymają dotacje w ramach 10. edycji programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.
    Podmiotami dofinansowanymi z rządowych środków będących w dyspozycji Narodowego Centrum Kultury zostało 50 podmiotów (spośród 176 ubiegających się), a wśród nich Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim na realizację zadania Miejski Ośrodek Kultury Diagnoza potrzeb kulturalnych i rozwój inicjatyw lokalnych w Konstantynowie Łódzkim.
   Konstantynowski MOK otrzymał maksymalną kwotę 10 000 zł (24% podmiotów otrzymało niższe kwoty). Złożono dużą liczbę aplikacji. Prezentowane projekty miały wysoki poziom i dlatego podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie zadań.
Bernard Cichosz
Ilustracja NCK

Wykaz beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne>>>

....................................................

*Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.
Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest:
•Edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką
•Rozwój i profesjonalizacja sektora kultury
•Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego
•Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej
Narodowe Centrum Kultury zajmuje się także:
•Inspirowaniem i wspomaganiem działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego ruchów społecznych oraz organizacji pozarządowych
•Informacją kulturalną oraz pracami badawczymi w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
•Podwyższaniem kwalifikacji kadr zajmujących się działalnością kulturalną