2022-02-07
Trzecia rocznica śmierci Premiera Jana Olszewskiego

Trzecia rocznica śmierci Premiera Jana Olszewskiego

Jan Olszewski (10 sierpnia 1930 Warszawa – 7 lutego 2019 Warszawa)

   Dziś jest trzecia rocznica śmierci Premiera Jana Olszewskiego, szefa rządu z lat 1991-92. Wybitny adwokat i polityk spoczywa na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie.
Premier Jan Olszewski był harcerzem Szarych Szeregów oraz uczestnikiem Powstania Warszawskiego. W okresie PRL był obrońcą w procesach politycznych. Uczestniczył w zakładaniu Komitetu Obrony Robotników, a następnie Solidarności. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Od grudnia 1991 roku do czerwca 1992 pełnił urząd Premiera Rządu RP, w pierwszym po wojnie Sejmie wybranym w całkowicie wolnych wyborach.
Był Doradcą Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 r. odznaczony Orderem Orła Białego.
BC

WARTO PAMIĘTAĆ:
„Następnego dnia po powrocie Wałęsa wysłał list do Prezydium Sejmu, że wycofuje poparcie dla rządu Jana Olszewskiego”.
To tylko jedno zdanie z tekstu „Jerzy Kropiwnicki: Wałęsa wrócił z Moskwy nabuzowany. To był szok”, które niewiele wyjaśnia, ale cztery dalsze na pewno zachęcą do przeczytania całego wywiadu:
‘Antoni Macierewicz zażądał wglądu do załączników. Chodziło mu o umowę dotyczącą tworzenia polsko-rosyjskich spółek na bazie majątku po bazach radzieckich. Ja z kolei pytałem, jak należy rozumieć zobowiązanie Polski do zapewnienia mieszkań żołnierzom radzieckim opuszczającym Polskę. Pytałem, czy jeżeli Polski nie będzie stać na wywiązanie się tego zobowiązania, to żołnierze nie wyjadą?”
Polecam cały tekst>>>