2022-02-11
W „43bis” będzie dużo do czytania…

W „43bis” będzie dużo do czytania…

Bisio wyszczekany jak pies

 

Mój Pan mówi, że w gminie KNZ
(zwłaszcza w pewnym środowisku)
wieść niesie, iż w najbliższych dniach
w „43bis” będzie dużo do czytania…
/bc/