2022-02-13
„Za zbrodnie, mękę i krew, żołnierski wzywa nas zew”. 80 lat temu powstała Armia Krajowa

„Za zbrodnie, mękę i krew, żołnierski wzywa nas zew”. 80 lat temu powstała Armia Krajowa

14 lutego 1942 r. powstała Armia Krajowa, konspiracyjna niepodległościowa organizacja wojskowa, część Sił Zbrojnych RP działająca w okresie II wojny światowej w kraju, podlegająca Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Armia Krajowa była największą podziemną organizacją zbrojną w Europie w czasie II wojny światowej.

/…/
Zorza wolności się pali
Nad Polską idących lat.
Moc nasza przemoc powali
Nowy dziś rodzi się świat.

 

Godzina pomsty wybija
Za zbrodnie, mękę i krew,
Do broni Jezus Maryja,
Żołnierski wzywa nas zew!

 

Za Naszą Wolność i Waszą
Bracia, chwytamy za miecz
Śmierć, ani trud nas nie straszą
Zwycięski Orle nasz leć.

 

Godzina pomsty wybija
Za zbrodnie, mękę i krew,
Do broni Jezus Maryja,
Żołnierski wzywa nas zew!

(Hymn Polski Podziemnej)

 

   Powyżej przytoczyliśmy początek i zakończenie tekstu, który ukazał się na portalu sejm.gov.pl/ w dniu 13 lutego 2022. Link do całego artykułu:
„Za zbrodnie, mękę i krew, żołnierski wzywa nas zew”. 80 lat temu powstała Armia Krajowa