2022-02-15
Ranking SSM 2021: Trzy kluby w sześciu sportach promują Konstantynów Łódzki

Ranking SSM 2021: Trzy kluby w sześciu sportach promują Konstantynów Łódzki

RANKING SSM. Analiza redakcji dziennika „43bis” i miesięcznika „Wiadomości - 43bis” (cz. 3)

■ Kluby sportowe promujące Konstantynów Łódzki poprzez osiągnięcia w sporcie młodzieżowym w roku 2021:
♦ KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki
♦ UKS Lider Konstantynów Łódzki
♦ UKS Piątka Konstantynów Łódzki
■ Dyscypliny promujące Konstantynów Łódzki poprzez osiągnięcia w sporcie młodzieżowym w roku 2021:
♦ pięciobój nowoczesny
♦ piłka nożna kobiet
♦ piłka ręczna plażowa mężczyzn
♦ piłka siatkowa kobiet
♦ pływanie
♦ podnoszenie ciężarów
■ Łączny dorobek trzech klubów uzyskany, w roku 2021, w sześciu dyscyplinach (144,85 pkt) dał gminie Konstantynów Łódzki 184. miejsce w Rankingu SSM.

 

   W roku 2021 na dorobek Konstantynowa Łódzkiego w sporcie młodzieżowym objętym Systemem Sportu Młodzieżowego złożyły się sukcesy trzech klubów. Najwięcej punktów w rankingu SSM zdobył UKS Piątka Konstantynów Łódzki, na drugim miejscu znalazł się KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki, a na pozycji trzeciej jest UKS Lider Konstantynów Łódzki.
■ ROK 2021. DOROBEK KLUBÓW (144,85 pkt)
(miejsce w Polsce, klub, punkty)
♦ 486. UKS Piątka Konstantynów Łódzki: 83,00 pkt
♦ 807. KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki: 51.27 pkt
♦ 2234. UKS Lider Konstantynów Łódzki: 10.58 pkt

 

   W minionym 2021 roku te trzy konstantynowskie kluby, w sporcie młodzieżowym objętym Systemem Sportu Młodzieżowego, zdobyły punkty w sześciu sportach. Najwięcej punktów w rankingu SSM zdobyło pływanie. Dobrym dorobkiem mogą się też pochwalić podnoszenie ciężarów i pięciobój nowoczesny. Cennym dorobkiem są też punkty zdobyte przez piłkę ręczną plażową mężczyzn i piłkę siatkową kobiet oraz piłkę nożną kobiet.
■ ROK 2021. DOROBEK DYSCYPLIN (144,85 pkt)
(dyscyplina, klub, punkty)
♦ pływanie (UKS Piątka): 55,00 pkt
♦ podnoszenie ciężarów (KKS Włókniarz): 30,00 pkt
♦ pięciobój nowoczesny (UKS Piątka): 28,00 pkt
♦ piłka ręczna plażowa mężczyzn (KKS Włókniarz): 11,27 pkt
♦ piłka siatkowa kobiet (UKS Lider): 10,58 pkt
♦ piłka nożna kobiet (KKS Włókniarz): 10,00 pkt

 

   Dzięki trzem klubom, które zdobyły punkty w sześciu dyscyplinach w Rankingu SSM gmina Konstantynów Łódzki, w roku 2021, zgromadziła łącznie 144,85 pkt, co dało jej 184. miejsce wśród 953 sklasyfikowanych gmin (w Polsce jest ich 2477). Niestety, 184. miejsce w minionym roku jest najgorszą pozycją naszej gminy w całej ostatniej dekadzie.
■ ROK 2021. DOROBEK GMINY: 144,85 pkt


   Następne artykuły zaprezentują osiągnięcia konstantynowskich klubów sportowych w określonych dyscyplinach w całej historii rankingu (1999-2021) i ich pozycję na tle województwa i kraju – odpowiednio w roku minionym. Podsumowaniem będzie pełny raport o konstantynowskim sporcie młodzieżowym publikowany również tradycyjnie w „Suplemencie 43bis”.
Bernard Cichosz