2022-02-17
XLII (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej

XLII (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej

18 lutego 2022 roku (piątek) godz. 10.00

XLII (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim odbędzie się w trybie pracy zdalnej 18 lutego (piątek) 2022 roku o godzinie 10.00.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Zamknięcie XLII sesji.