2022-02-19
Burmistrz przyznał dotacje na rok 2022 dla klubów sportowych

Burmistrz przyznał dotacje na rok 2022 dla klubów sportowych

■ Dotacja na rok 2022, po raz pierwszy, została rozdzielona pomiędzy kluby a nie sekcje klubowe. Tekst w oficjalnym Samorządowym Portalu Internetowym Konstantynowa Łódzkiego zaznacza, że to zgodne z ustawą o sporcie. Czy z tego można wnioskować, że wszystkie poprzednie dotacje (dla sekcji, a nie klubów) rozdysponowano niezgodnie z ustawą?
  
Po zapoznaniu się z rekomendacjami komisji do spraw oceny wniosków na realizację zadań z zakresu sportu Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego przyznał dotacje na rok 2022 dla sześciu klubów sportowych (wszystkich, które złożyły wnioski).
Podział całej dotacji 400.000 zł jest następujący:
♦ Konstantynowska Akademia Sportu Konstantynów Łódzki: 42.700 zł
♦ Konstantynowskie Towarzystwo Sportowe Konstantynów Łódzki: 9.900 zł
♦ Konstantynowski Klub Sportowy Włókniarz Konstantynów Łódzki: 165.700 zł
♦ Stowarzyszenie Klub Sportowy Progres Konstantynów Łódzki: 16.200 zł
♦ Uczniowski Klub Sportowy Lider Konstantynów Łódzki: 68.000 zł
♦ Uczniowski Klub Sportowy Piątka Konstantynów Łódzki: 97.500 zł
   Dotacja na rok 2022, po raz pierwszy, została rozdzielona pomiędzy kluby a nie sekcje klubowe. W tekście na oficjalnym Samorządowym Portalu Internetowym Konstantynowa Łódzkiego zaznaczono, że to zgodne z ustawą o sporcie. Czy z tego można wnioskować, że wszystkie poprzednie dotacje (podzielona dla sekcji, a nie klubów) rozdysponowano niezgodnie z ustawą?
Do tematu powrócimy.
Bernard Cichosz