2022-02-21
Starosta pabianicki i Prezydent Pabianic zarabiają mniej od Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

Starosta pabianicki i Prezydent Pabianic zarabiają mniej od Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

Nowe wynagrodzenie samorządowców.

■ Starosta pabianicki, Prezydent Pabianic i Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego, zgodnie z prawem, otrzymują wynagrodzenia w nowej wysokości (z wyrównaniem od sierpnia 2021). Wszyscy trzej mają niemal maksymalne stawki, ale starosta i prezydent zarabiają nieco mniej od burmistrza.

   Po dokonanych pod koniec roku 2021 podwyżkach starosta powiatu pabianickiego zarabia nieco mniej od Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego. Teraz starosta ma 19.701,70 zł miesięcznie, a włodarz naszego miasta zarabia 19 921,40 zł (obie kwoty brutto).
   W powiecie organem wykonawczym jest cały zarząd. Podajemy, więc wynagrodzenie wszystkich członków zarządu powiatu pabianickiego.
Mięsięczna wysokość wynagrodzenia członków zarządu powiatu (brutto)
♦ Krzysztof Habura, starosta – 19.700,70 zł
♦ Gabriela Wenne-Błażyńska, wicestarosta – 18.228,86
♦ Henryk Brzyszcz, członek zarządu – 15.364,26
♦ Robert Kraska, członek zarządu – 15.364,26
♦ Jacek Wróblewski, członek zarządu – 15.364,26
  
Warto zauważyć, że 3 spośród 5 członków Zarządu Powiatu jest również członkami Rady Powiatu (Henryk Brzyszcz, Krzysztof Habura, Robert Kraska), ale nie otrzymują oni diety z tego tytułu.

   Rada Miasta Pabianic przyznała Prezydentowi Grzegorzowi Mackiewiczowi wynagrodzenie 19 769 zł (brutto). Pabianiccy radni byli nieco mniej szczodrzy, od konstantynowskich rajców.
Miesięczna wysokość wynagrodzenia Prezydenta Pabianic (brutto):
♦ Grzegorz Mackiewicz – 19 769,00 zł


   
Przypomnijmy aktualne wynagrodzenie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, które radni uchwalili zgodnie z wnioskiem włodarza naszego miasta.
Miesięczna wysokość wynagrodzenia Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego (brutto):
♦ Robert Jakubowski – 19 921,40 zł
  
W gminach organem wykonawczym jest Burmistrz, więc tu podajemy tylko jego wynagrodzenie, ale wysokość dochodów niektórych innych osób funkcyjnych gminy można znaleźć w zeznaniach podatkowych za każdy miniony rok (https://bip.konstantynow.pl/?bip=1&cid=967&bsc=N).

Bernard Cichosz