2022-03-03
Radni zaczęli spotykać się z wyborcami, ale zmniejszyli sobie liczbę obligatoryjnych spotkań z wyborcami z 5 do 2

Radni zaczęli spotykać się z wyborcami, ale zmniejszyli sobie liczbę obligatoryjnych spotkań z wyborcami z 5 do 2

----------------------------------------warto pilnować gminy

■ Czyny decydentów następują powoli, jeszcze wolniej następuje zmiana myślenia. Po zmniejszeniu sobie liczby obligatoryjnych spotkań radni zaczęli spotykać się z wyborcami. Czy wyborcy w ogóle są potrzebni radnym poza aktem głosowania?
  
Dopiero w II połowie roku 2021 (w połowie pięcioletniej kadencji samorządu) radni zaczęli spotykać się z wyborcami. O tym obowiązku od dawna przypominaliśmy radnym. Zapewne nie wzbudzały u nich entuzjazmu wyniki naszego Rankingu Aktywności Radnych dokumentującego brak ich działań na tym polu. Warto jednak pilnować gminy!
  W związku z tym przypominamy wyniki głosowania w sprawie zmniejszenia liczby obligatoryjnych spotkań radnych z wyborcami. Wcześniej obowiązkiem radnego było spotkać się z mieszkańcami pięć razy w kadencji (wydłużonej do 5 lat), a teraz radni zmniejszyli sobie liczbę tych spotkań do dwóch.
Na ten temat pisaliśmy już przed kilkoma miesiącami (2021-07-16 Czy wyborcy są niepotrzebni radnym?).
PRZYPOMINAMY:
12 radnych głosowało za zmniejszeniem sobie liczby obowiązkowych spotkań z wyborcami:
BUJNOWICZ Robert
CZEKAJEWSKA Jadwiga
JABŁOŃSKA Elżbieta
JAKUBOWSKI Jacek
ŁOPACIŃSKI Marek
MALCZEWSKA Aneta
MATYJAK Małgorzata
MŁYNARCZYK Sławomir
RADWAŃSKI Radosław
SUDRA Konrad
SZCZEPANIAK Gabriela
SZYMCZAK Michał.
Dwóch radnych było przeciw:
KORCZYŃSKI Dariusz,
STELMASIAK Dariusz,
a jedna radna wstrzymała się od głosu:
SZYMONOWICZ Beata.
   Czyny następują powoli, jeszcze wolniej następuje zmiana myślenia. Czy wyborcy w ogóle są potrzebni radnym poza aktem głosowania?
Bernard Cichosz