2022-03-03
Posiedzenie komisji podczas przerwy w sesji

Posiedzenie komisji podczas przerwy w sesji

XLIII sesja Rady Miejskiej, 3 marca 2022 (czwartek)

■ Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim potępiła niczym nieuzasadnioną agresję Rosji na Ukrainę.
■ Wizerunkowo i proceduralnie nie najlepiej wyglądają obrady w trybie pracy zdalnej, gdy niektórzy z radnych w jednym czasie próbują pogodzić obowiązki zawodowe z samorządowymi.
■ Wyższe diety dla radnych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Wprowadzono potrącenia z diet z tytułu nieobecności na sesji i na posiedzeniu komisji, ale stworzono też warunki, aby te potracenia nie były zbyt dotkliwe.
■ Wyższe stawki ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Konstantynów Łódzki.
  
Podczas dzisiejszej 3 marca 2022 (czwartek), XLIII sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim radni przyjęli stanowisko w sprawie napaści Rosji na Ukrainę (treść dokumentu poniżej).
   Ponadto podjęli uchwały m.in. w sprawie:
– zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022,
– zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2031,
– ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim oraz zasad ich wypłacenia,
– ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Konstantynowa Łódzkiego biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, ćwiczeniu lub szkoleniu.
   Podczas sesji zarządzono przerwę na obrady jednej z komisji, która w pilnym trybie rozpatrywała autopoprawkę do zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej naszej gminy. Potem już podczas głosowania projektów tych uchwał z autopoprawką nie wszyscy byli zgodni, co zostało przegłosowane. Na wszelki wypadek przegłosowano powtórnie to, co już zostało przyjęte wcześniej. Wizerunkowo i proceduralnie nie najlepiej wyglądają obrady w trybie pracy zdalnej, gdy niektórzy z radnych w jednym czasie próbują pogodzić obowiązki zawodowe z samorządowymi.
   Dzisiaj (3.03.2022) uchwalono obowiązujące od 1 marca 2022 wyższe stawki diet dla radnych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (dotychczasowe stawki obowiązywały od 1 stycznia 2019).
Miesięczna wysokość diet radnych miasta Konstantynowa Łódzkiego:
♦ przewodniczący rady miejskiej – 3.000 zł (dotychczas 2.000 zł),
♦ wiceprzewodniczący (jest ich 2) – 2.500 zł (1.700 zł),
♦ przewodniczący komisji (jest ich 6, bo jedna radna przewodniczy 2 komisjom) – 2.100 zł (1.100 zł),
♦ wiceprzewodniczący komisji (jest ich 6, bo jeden z radnych jest równocześnie przewodniczącym innej komisji) – 2.000 zł (1.000 zł),
♦ radni bez funkcji (w konstantynowskiej RM nie ma takich radnych) – 1.500 zł (600 zł).
Wprowadzono potrącenia z diet z tytułu nieobecności na sesji i na posiedzeniu komisji, ale stworzono też warunki, aby te potracenia nie były zbyt dotkliwe. O tym wkrótce.

   Dzisiaj też uchwalono (uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego) wyższe stawki ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP, który uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej lub szkoleniu lub ćwiczeniu.
Wysokość stawki ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP:
1) 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub akcji ratowniczej (dotychczas 15 zł);
2) 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu (dotychczas 6 zł)
Bernard Cichosz

 

 

STANOWISKO RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
WS. NAPAŚCI NA UKRAINĘ
W obliczu napaści Federacji Rosyjskiej na suwerenną Ukrainę Radni Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z całą mocą potępiają tę niczym nieuzasadnioną agresję.
Działając w imieniu społeczności lokalnej wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec rozpoczętych 24 lutego 2022 roku działań wojennych, w wyniku których ponoszą śmierć niewinni ludzi, a kraj ulega olbrzymim zniszczeniom.
Ukraina jest niezależnym, demokratycznym państwem z prawem do nienaruszalności granic i samostanowienia. Rosja brutalnie je pogwałciła, łamiąc podstawowe zasady prawa międzynarodowego. W tym dramatycznym czasie solidaryzujemy się z Narodem Ukraińskim, wspierając go w dążeniu do zachowania wolności i niepodległości. Nasze myśli są dziś ze wszystkimi Ukraińcami, którzy zostali uwikłani w wojnę.
Równocześnie deklarujemy gotowość do pomocy, mając nadzieję, że pokój w Europie będzie przywrócony, a rządzona przez Władimira Putina Federacja Rosyjska poniesie surowe konsekwencje decyzji o rozpoczęciu działań zbrojnych na terenie niepodległego kraju.

CHWAŁA UKRAINIE

Konstantynów Łódzki, dnia 3 marca 2022 roku