2022-03-08
Powiatowa kasa na sport

Powiatowa kasa na sport

Dotacja na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022

 ■ Na rok 2022 konstantynowskie kluby otrzymały od Powiatu Pabianickiego dotację na sport w łącznej wysokości 19 600 zł [w 2021: 19 400 zł; w 2020: 16 500 zł; w 2019: 15 000 zł; w 2018: 14 500 zł; 2017: 13 000 zł; 2016: 16 400 zł (w tym 4 000 zł UKS Centrum Sztuk Walki); 2015: 7 000 zł (w tym 2 500 zł UKS Centrum Sztuk Walki)].
Kwoty przyznane przez Powiat Pabianicki konstantynowskim klubom na rok 2022:
♦ UKS Piątka 9 000,00 zł
♦ KKS Włókniarz 5 000,00 zł
w tym:
– piłka nożna mężczyzn 2 000,00 zł
– piłka nożna kobiet 1 000,00 zł
– piłka ręczna 1 000,00 zł
– podnoszenie ciężarów 1 000,00 zł
♦ UKS Lider 2 500,00 zł
♦ KAS 2 000,00 zł
♦ SKS Progres 600,00 zł
♦ KTS 500,00 zł


   Wśród 38 (w 2021: 40; w 2020 i 2019: 31; w 2018: 28; w 2017: 26) podmiotów sportowych dotowanych przez powiat (łącznie kwotą 130 000 zł) z Konstantynowa Łódzkiego znalazły się:
[Lp. nazwa klubu − ew. sekcja, dotacja w zł na r. 2021 (2020, 2019, 2018, 2017)]
♦ KKS Włókniarz − piłka nożna mężczyzn 2 000 (1 200, 700, 650, −, −) zł
♦ KKS Włókniarz − piłka nożna kobiet 1 000 (−, −, −, −) zł
♦ KKS Włókniarz − piłka ręczna 1 000 (1800, 1 800, 1 800, 1 800, 1 500) zł
♦ KKS Włókniarz − podnoszenie ciężarów 1 000 (1 000, 1 000, 900, 1 200, 1 000) zł
♦ Konstantynowska Akademia Sportu 2 000 (2 500, 2 000, 2 000, 2 500, 1 500) zł
♦ UKS Lider 2 500 (2 500, 2 000, 1 000, −, −) zł
♦ UKS Piątka 9 000 (9 000, 8 000, 8 000, 9 000, 9 000) zł
♦ SKS Progres 600 (900, 1 000, −, −, −) zł
♦ KTS 500 (500, −, −, −, −) zł


Podział i wysokość dotacji na zadanie własne Powiatu Pabianickiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 r.
Lista wszystkich klubów:
1 Klub Sportowy Zjednoczeni w Pabianicach 5 000,00 zł
2 Konstantynowski Klub Sportowy Włókniarz – piłka nożna mężczyzn 2 000,00 zł
3 Konstantynowski Klub Sportowy Włókniarz – piłka nożna kobiet 1 000,00 zł
4 Konstantynowski Klub Sportowy Włókniarz – podnoszenie ciężarów 1 000,00 zł
5 Konstantynowski Klub Sportowy Włókniarz – piłka ręczna 1 000,00 zł
6 Ludowy Klub Sportowy Orzeł Piątkowisko 3 000,00 zł
7 Pabianicki Klub O co biega 2 000,00 zł
8 Ludowy Klub Sportowy Iskra w Dobroniu 3 000,00 zł
9 Pabianicki Klub Koszykówki 99 9 500,00 zł
10 Uczniowski Klub Sportowy Korona Pabianice 4 500,00 zł
11 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pabiks 9 000,00 zł
12 Gminny Ludowy Klub Sportowy Dłutów 3 500,00 zł
13 Ludowy Klub Sportowy Jutrzenka Bychlew 2 500,00 zł
14 Uczniowski Klub Sportowy Heros Team 2 000,00 zł
15 Konstantynowska Akademia Sportu 2 000,00 zł
16 Pabianicki Klub Sztuk Walki Azja 2 500,00 zł
17 Uczniowski Klub Sportowy Piątka 9 000,00 zł
18 Uczniowski Klub Sportowy Lider Konstantynów 2 500,00 zł
19 Pabianickie Towarzystwo Koszykówki w Pabianicach 18 000,00 zł
20 Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sumo 2 500,00 zł
21 Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – zapasy 8 000,00 zł
22 Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – piłka nożna 10 000,00 zł
23 Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – kolarska 2 000,00 zł
24 Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – motorowa 1 000,00 zł
25 Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – szachy 500,00 zł
26 Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – brydż 500,00 zł
27 Stowarzyszenie Klub Sportowy Progres Konstantynów Łódzki 600,00 zł
28 Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy Włókniarz Pabianice –
piłka nożna 7 500,00 zł
29 Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy Włókniarz Pabianice –
tenis stołowy 1 000,00 zł
30 Uczniowski Kub Sportowy Azymut przy SP nr 16 w Pabianicach –
bieg na orientację 4 000,00 zł
31 Uczniowski Kub Sportowy Azymut przy SP nr 16 w Pabianicach –
lekkoatletyka 2 500,00 zł
32 Pabianicki Klub Szachowy Skoczek 400,00 zł
33 Klub Sportowy Piłki Siatkowej Energia-Pabianice 2 000,00 zł
34 Pabianicki Klub Sportów Wodnych 2 000,00 zł
35 Konstantynowskie Towarzystwo Sportowe 500,00 zł
36 Stowarzyszenie Klub Sportowy Orzeł w Kazimierzu 1 000,00 zł
37 Akademia Sportów Walki Nelson w Pabianicach – sekcja sumo 500,00 zł
38 Akademia Sportów Walki Nelson w Pabianicach – sekcja zapasów 500,00 zł
RAZEM: 130 000,00 zł
W r. 2022 Powiat Pabianicki przeznaczył 130 tys. zł (w roku 2021: 130 tys. zł; w latach 2020-2016: po 100 tys. zł; w 2015: 80 tys. zł).

 

Poniżej podajemy pełne nazwy klubów z Konstantynowa Łódzkiego, które otrzymały wsparcie. Dokument Powiatu Pabianickiego nie używa pełnych nazw, co niekiedy utrudnia identyfikację (o tym w uwagach końcowych).
♦ Konstantynowski Klub Sportowy Włókniarz Konstantynów Łódzki
♦ Konstantynowska Akademia Sportu Konstantynów Łódzki
♦ Uczniowski Klub Sportowy Piątka Konstantynów Łódzki
♦ Uczniowski Klub Sportowy Lider Konstantynów Łódzki
♦ Stowarzyszenie Klub Sportowy Progres Konstantynów Łódzki
♦ Konstantynowskie Towarzystwo Sportowe Konstantynów Łódzki

 

Na zakończenie kilka uwag.
1/ W wykazie wszystkich dotowanych podmiotów podajemy nazwy klubów (sekcji) w brzmieniu zastosowanym przez Zarząd Powiatu Pabianickiego pomijając zbędne cudzysłowy.
2/ Statuty klubów nie używają wyraźnie w nazwie klubu jego siedziby (zazwyczaj tytuł dokumentu podaje siedzibę, ale dalej w tekście statutu siedziba już jest pomijana).
3/ W odniesieniu do jednego konstantynowskiego podmiotu (nazwy pozostałych zawierają określenia identyfikujące je z naszym miastem) można postawić nieco przewrotne pytanie: Czy dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Piątka to pieniądze dla UKS Piątka w Konstantynowie Łódzkim?
4/ Czas wreszcie, aby donatorzy (powiat, gmina) określili uchwałą bezwzględny wymóg podawania, we wniosku o dotację, siedziby klubu (obok pełnej nazwy klubu). Właściwie dotacja powinna przysługiwać tylko klubom mającym w nazwie siedzibę, podobnie jak to jest z warunkiem prowadzenia działalności klubowej na terenie będącym w gestii donatora. Na wprowadzenie zmian w uchwale organu samorządowego oraz w statucie klubu (przez klub i sąd rejestrowy) na pewno wystarczy kilka miesięcy.
5/ Wśród składających wnioski o dofinansowanie z czasem pojawiają się nowe kluby. Ciekawostką jest, że funkcjonujący (?) Uczniowski Klub Sportowy Centrum Sztuk Walki, który w talach 2016 i 2015 otrzymał dość wysokie kwoty z Powiatu (4 000 zł i 2 500 zł) już od roku 2017 nie pojawia się na liście dotowanych podmiotów. Powiat nie podawał siedziby tego klubu, ale w naszym powiecie jest tylko jeden klub o takiej nazwie z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim. Fakt, że zawodnicy tego konstantynowskiego klubu reprezentują w rywalizacji mistrzowskiej klub z innego powiatu, ale taka okoliczność w świetle przepisów obowiązujących w naszym powiecie nie stanowi przeszkody, aby ubiegać się o wsparcie dla klubu od Powiatu Pabianickiego czy od gminy Konstantynów Łódzki.


Bernard Cichosz