2022-03-14
Nieobecność radnych na sesjach i posiedzeniach komisji

Nieobecność radnych na sesjach i posiedzeniach komisji

Jaki będzie skutek efekt wprowadzenia potrąceń z diety za nieobecność na sesji czy posiedzeniu komisji?

■ W bieżącej kadencji (do końca 2021 r.) tylko czterech radnych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim ma czyste konto nieobecności na sesji. Nieobecność na posiedzeniach komisji odnotowali wszyscy radni.
■ W bieżącej kadencji (do końca 2021 r.) łączna liczba nieobecności radnych na wszystkich sesjach to 20, a na posiedzeniach komisji zsumowane absencje dają już liczbę 180.

■ Podwyższając diety Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim wprowadziła potrącenia z tytułu nieobecności na sesji i na posiedzeniu komisji. Zanim opiszemy, jak Rada uwarunkowała stosowanie tego przepisu i jak przewidujący radny może uniknąć potrąceń podajemy liczbę absencji w bieżącej kadencji.

   Od 1 marca 2022 obowiązują podwyższone stawki diety dla radnych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Po raz pierwszy wprowadzono (wzorem innych jednostek samorządu terytorialnego?) potrącenia z tytułu nieobecności na sesji i na posiedzeniu komisji. Zastosowano jednak uwarunkowania, aby te potrącenia nie były zbyt dotkliwe dla radnych. Zanim – w naszym Poradnik przewidującego radnego – opiszemy, jak Rada uwarunkowała stosowanie tego przepisu i jak radni mogą uniknąć potrąceń podajemy liczbę absencji w bieżącej kadencji (zauważmy, że niemała liczba sesji i posiedzeń komisji odbywała się w trybie pracy zdalnej).
♦ NIEOBECNOŚĆ NA SESJACH
<miejsce, nazwisko, liczba nieobecności>
1-4. JAKUBOWSKI Jacek Piotr 0
1-4. KORCZYŃSKI Dariusz Janusz 0
1-4. RADWAŃSKI Radosław Antoni 0
1-4. SZCZEPANIAK Gabriela Jadwiga 0
5-9. CZEKAJEWSKA Jadwiga Teresa 1
5-9. JABŁOŃSKA Elżbieta Anna 1
5-9. ŁOPACIŃSKI Marek Ireneusz 1
5-9. MALCZEWSKA Aneta Urszula 1
5-9. MATYJAK Małgorzata 1
10-14. SZYMONOWICZ Beata Lidia 2
10-14. BUJNOWICZ Robert 2
10-14. STELMASIAK Dariusz Marek 2
10-14. SUDRA Konrad Wiktor 2
10-14. SZYMCZAK Michał Jan 2
15. MŁYNARCZYK Sławomir 5

♦ NIEOBECNOŚĆ NA POSIEDZENIACH KOMISJI (stałych)
<miejsce, nazwisko, liczba nieobecności>
1. ŁOPACIŃSKI Marek Ireneusz 3
2-3. MATYJAK Małgorzata 4
2-3. JABŁOŃSKA Elżbieta Anna 4
4-5. SZYMCZAK Michał Jan 5
4-5. KORCZYŃSKI Dariusz Janusz 5
6. RADWAŃSKI Radosław Antoni 6
7-9. JAKUBOWSKI Jacek Piotr 7
7-9. CZEKAJEWSKA Jadwiga Teresa 7
7-9. MALCZEWSKA Aneta Urszula 7
10. SZYMONOWICZ Beata Lidia 11
11. BUJNOWICZ Robert 15
12. STELMASIAK Dariusz Marek 17
13. SUDRA Konrad Wiktor 25
14. SZCZEPANIAK Gabriela Jadwiga 27
15. MŁYNARCZYK Sławomir 37
   Wkrótce opublikujemy nasz Ranking Aktywności Radnych (NOTOWANIE 2022/1, stan na 1.01.2022) obejmujący także inne obszary aktywności radnych.
   Z powyższych danych wynika, że w bieżącej kadencji (do końca 2021 r.) tylko czterech radnych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim ma czyste konto nieobecności na sesji. Nieobecność na posiedzeniach komisji odnotowali wszyscy radni. Łączna liczba nieobecności radnych na wszystkich sesjach to 20, a na posiedzeniach komisji zsumowane absencje dają już liczbę 180.
   Jaki będzie skutek efekt wprowadzenia potrąceń z diety za nieobecność na sesji czy posiedzeniu komisji? Odpowiedź może przynieść porównanie powyższych danych z następnymi notowaniami Rankingu Aktywności Radnych (RAR).
Bernard Cichosz