2022-03-14
Burmistrz docenił przewodniczącą(?)

Burmistrz docenił przewodniczącą(?)

Radni Rady Miejskiej w Konstantynowie już na „nowej” diecie

■ Przewodnicząca konstantynowskiej rady miejskiej, od 1 marca 2022, ma wyższą dietę od przewodniczącego Rady Miasta Pabianic. Podobnie doceniono wiceprzewodniczących komisji konstantynowskiej rady miejskiej przyznając im wyższą dietę od diety wiceprzewodniczących komisji pabianickiej rady miasta.

   Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego docenił(?) aktywność osoby pełniącej w bieżącej kadencji funkcję przewodniczącej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (przygotowany przez niego projekt uchwały dot. diet radnych został przyjęty w całości). Nie mógł nie zauważyć, że w drugiej połowie roku 2021 wspomniana osoba aż 11 razy spotkała się z wyborcami (dziwi tylko brak spotkania z wyborcami z własnego okręgu). Odnotowaliśmy to w pierwszym tegorocznym notowaniu naszego redakcyjnego Rankingu Aktywności Radnych, gdzie przewodnicząca RM wyszła na czoło klasyfikacji ogólnej. Przewodnicząca RM w Konstantynowie Łódzkim ma teraz minimalnie wyższą dietę od przewodniczącego Rady Miasta Pabianic (3.000 zł wobec 2.995 zł). Zresztą, odpowiednio jak Burmistrz Konstantynowa ma wyższe wynagrodzenie od prezydenta Pabianic.
   W konstantynowskiej radzie miejskiej doceniono również wiceprzewodniczących komisji, którzy teraz też mają minimalnie wyższą dietę od ich kolegów z Pabianic (2.000 zł wobec 1.997 zł).
   Poniżej aktualna wysokość diet radnych, czyli.„urealniona” (takiego terminu użył Zastępca Burmistrza, który z upoważnienia włodarza naszego miasta podpisał uzasadnienie do stosownej uchwały z dnia 3 marca 2022 powołując się na odpowiednie akty prawne, w których takiego terminu nie udało nam się wyszukać).
Miesięczna zryczałtowana wysokość diet radnych miasta Konstantynowa Łódzkiego obowiązująca od 1 marca 2022
(stawki obowiązujące dotychczas wprowadzone były z dniem 1 stycznia 2019)
♦ przewodniczący rady miejskiej – 3.000 zł (dotychczas 2.000 zł),
♦ wiceprzewodniczący (jest ich 2) – 2.500 zł (dotychczas 1.700 zł),
♦ przewodniczący komisji (jest ich 6, bo jedna radna przewodniczy 2 komisjom) – 2.100 zł (dotychczas 1.100 zł),
♦ wiceprzewodniczący komisji (jest ich 6, bo jeden z radnych jest równocześnie przewodniczącym innej komisji) – 2.000 zł (dotychczas 1.000 zł),
♦ radni bez funkcji (w konstantynowskiej RM nie ma takich radnych) – 1.500 zł (dotychczas 600 zł).
Stawki diet radnego Rady Miejskiej w Konstantynowie określono kwotowo. Należne kwoty ulegają obniżeniu w danym miesiącu za każdą nieobecność radnego: 1) na sesji o 20 %; 2) na posiedzeniu komisji o 10 %, ale UWAGA:
W konstantynowskiej radzie wprowadzono potrącenia z diet z tytułu nieobecności na sesji czy na posiedzeniu komisji, ale stworzono też warunki, aby te potracenia nie były zbyt dotkliwe. O tym wkrótce (Poradnik przewidującego radnego).

 

PRZYPOMINAMY:
Miesięczna wysokość diet radnych miasta Pabianice (od sierpnia 2021)
♦ przewodniczący rady miejskiej – 2.995 zł (dotychczas 1.900 zł),
♦ wiceprzewodniczący rady miejskiej (jest ich 3) – 2.641 zł (dotychczas 1.650 zł),
♦ przewodniczący komisji (jest ich 7) – 2.641 zł (dotychczas 1.650 zł),
♦ wiceprzewodniczący komisji (jest ich 7) – 1.997 zł (dotychczas 1.250 zł),
♦ radni bez funkcji – 1.772 zł (dotychczas 1.100 zł).
Stawki diet radnego miasta Pabianic wyliczono, jako – określone przez radę miasta– wskaźniki procentowe od kwoty bazowej ustalonej ustawą. Należne kwoty ulegają obniżeniu w danym miesiącu za każdą nieobecność radnego: 1) na sesji o 20 %; 2) na posiedzeniu komisji o 10 %.


Mięsięczna zryczałtowana wysokość diet radnych powiatu pabianickiego (od sierpnia 2021)
♦ przewodniczący rady powiatu – 3.431 zł,
♦ wiceprzewodniczący rady powiatu – 2.993 zł,
♦ przewodniczący komisji budżetu i finansów – 2.847 zł,
♦ przewodniczący komisji rewizyjnej – 2.847 zł,
♦ przewodniczący pozostałych komisji (stałych) – 2.558 zł,
♦ wiceprzewodniczący komisji – 2.226 zł,
♦ radny bez funkcji – 2.007 zł.
Stawki diet radnego powiatowego wyliczono, jako – określone przez radę powiatu – wskaźniki procentowe od kwoty bazowej ustalonej ustawą. Należne kwoty ulegają obniżeniu w danym miesiącu za każdą nieobecność radnego: 1) na sesji o 15 %; 2) na posiedzeniu komisji o 10 %.

 

Bernard Cichosz