2022-03-14
„Urealniona” dieta radnych

„Urealniona” dieta radnych

Bisio wyszczekany jak pies

 

Mój Pan mówi,
że, Burmistrz rzeczywiście
zaproponował „urealnienie”
diety radnym, ale co to znaczy
później mi wytłumaczy…
/bc/