2022-03-18
Potwierdzają się sygnały od rodziców

Potwierdzają się sygnały od rodziców

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI Uczniowie z orzeczeniem o: a) niepełnosprawności, b) niedostosowaniu społecznym, c) zagrożeniu niedostosowaniem społecznym.

„Rodzice uznający,
że ich dzieci są zagrożone
przez zachowanie innego dziecka
mają prawo, w każdym momencie,
swoje dzieci przenieść do innej szkoły”
   To przytoczony, przez znaną redakcji osobę, cytat z nieznanego aktu prawnego.
Wkrótce więcej.
BC

Grafika via: deon.pl/