2022-03-23
XLVII Sesja Rady Powiatu

XLVII Sesja Rady Powiatu

29 marca (wtorek) godz. 10.00

■ Obrady XLVII sesji Rady Powiatu Pabianickiego w dniu 29 marca (wtorek) o godz. 10.00, będą odbywać się w formie wideokonferencji, częściowo ze zdalnym udziałem radnych (podobnie jak obrady poprzednich sesji).
Link do transmisji>>>
W dniu 29 marca (wtorek) o godz. 10.00, w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XLVII Sesja Rady Powiatu Pabianickiego
(sesja zdalna)
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności za 2021 rok oraz informacjao stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
6. Informacja Prokuratorów Rejonowych w Pabianicach i w Łasku.
7. Stan bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej – sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach za rok 2021.
8. Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2021.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2022”.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022-2027.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2022 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2022.

14. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2022.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2021 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2022.
16. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie obrad XLVII Sesji RPP.