2022-03-26
Terminy posiedzeń komisji Rady Miejskiej

Terminy posiedzeń komisji Rady Miejskiej

W czwartek 31 marca 2022 (godz. 10.00) XLIV sesja Rady Miejskiej

W najbliższych dniach odbędą się posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Oto ich terminy:
■ 28 marca (poniedziałek) 15.00 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
■ 28 marca (poniedziałek) 15.30 Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego
■ 29 marca (wtorek) 15.00 Komisja Infrastruktury Społecznej
■ 30 marca (środa) 15.15 Komisja doraźna do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułów
■ 30 marca (środa) 15.30 Komisja Rewizyjna
■ 30 marca (środa) 16.00 Komisja Budżetu i Finansów
■ 5 kwietnia (wtorek) 16.00 Komisja Mieszkaniowa
Porządek obrad każdej z komisji w kolejnych informacjach.

BC