2022-03-27
Gminna (nie)sprawiedliwość?

Gminna (nie)sprawiedliwość?

Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego przyznał dotacje na sport w r. 2022.

■ Dotacja na rok 2022, po raz pierwszy, została rozdzielona pomiędzy kluby a nie sekcje klubowe. Tekst w oficjalnym Samorządowym Portalu Internetowym Konstantynowa Łódzkiego zaznacza, że to zgodne z ustawą o sporcie. Czy z tego można wnioskować, że wszystkie poprzednie dotacje (dla sekcji, a nie klubów) rozdysponowano niezgodnie z ustawą?

   Nie od razu zadziwiają i rażą kwoty przyznane poszczególnym klubom. Dopiero przy uwzględnieniu liczby zawodników zgłoszonych do rozgrywek zauważamy nierówne traktowanie poszczególnych klubów. Dzieląc kwoty przyznane klubom przez liczbę zawodników zgłoszonych do rozgrywek otrzymujemy bardzo zróżnicowane wyniki (228,34 zł do 1 133,33 zł). Czy komisja powołana przez Burmistrza i sam włodarz naszego miasta tego zróżnicowania nie zauważyli?
■ RANKING DOTACJI NA ZAWODNIKA ZGŁOSZONEGO DO ROZGRYWEK
(kwota przyznana klubowi podzielona przez liczbę zawodników zgłoszonych do rozgrywek)
♦ 1 133,33 zł UKS Lider (68 000 zł / 60 zaw.)
♦    780,00 zł UKS Piątka* (97 500 zł / 125 zaw.)
♦    622,93 zł KKS Włókniarz [165 700 zł / 266 (142+63+46+15) zaw.]
♦    450,00 zł SKS Progres (16 200 zł / 36 zaw.)
♦    330,00 zł KTS (9 900 zł / 30 zaw.)
♦    228,34 zł KAS (42 700 zł / 187 zaw.)
Nasz ranking obrazuje pomoc gminy dla danego klubu w przeliczeniu na jednego zawodnika.

■ RANKING DOTACJI DLA KLUBÓW SPORTOWYCH
(kwota przyznana, klub)
♦ 165.700 zł KKS Włókniarz
♦   97.500 zł UKS Piątka
♦   68.000 zł UKS Lider Konstantynów Łódzki
♦   42.700 zł KAS
♦   16.200 zł SKS Progres
♦    9.900 zł KTS
   Dotacja na rok 2022, po raz pierwszy, została rozdzielona pomiędzy kluby a nie sekcje klubowe. W tekście na oficjalnym Samorządowym Portalu Internetowym Konstantynowa Łódzkiego zaznaczono, że to zgodne z ustawą o sporcie. Czy z tego można wnioskować, że wszystkie poprzednie dotacje (podzielona dla sekcji, a nie klubów) rozdysponowano niezgodnie z ustawą?
Do tematu będziemy wracać. W następnym artykule na ten temat porównamy DOTACJĘ NA ZAWODNIKA ZGŁOSZONEGO DO ROZGRYWEK w latach 2022 i 2021.
Bernard Cichosz
…...………………
Poniżej pełne nazwy wszystkie sześciu klubów sportowych, które wnioskowały o dotację na realizację zadań w 2022 roku i otrzymały pomoc od gminy w łącznej wysokości 400 tys. zł (w 2021 było 360 tys. zł):
♦ Konstantynowska Akademia Sportu Konstantynów Łódzki,
♦ Konstantynowskie Towarzystwo Sportowe Konstantynów Łódzki,
♦ Konstantynowski Klub Sportowy Włókniarz Konstantynów Łódzki,
♦ Stowarzyszenie Klub Sportowy Progres Konstantynów Łódzki,
♦ Uczniowski Klub Sportowy Lider Konstantynów Łódzki,
♦ Uczniowski Klub Sportowy Piątka Konstantynów Łódzki.

 

*zmiana danych opublikowanych w miesięczniku „Wiadomości - 43bis” nr 783/784