2022-03-30
Zamawiający miał 304 tys. zł, wykonawca chciał ponad 1 mln zł

Zamawiający miał 304 tys. zł, wykonawca chciał ponad 1 mln zł

Internet pamięta wszystko

■ Kilka faktów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę konstantynowskiego skateparku.
■ Istotne fakty z sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
♦ Fakty z postępowania dot. przebudowy skateparku w Konstantynowie Łódzkim (do końca 2021):
1/
Dnia 9 grudnia 2021 występujący w imieniu Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego właściciel firmy SKATEPARKI.PL (ul. Rudnicka 40, lok. 9, 95-100 Zgierz) otrzymuje właśnie od Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego zgodę na lokalizację inwestycji obejmującej przebudowę skateparku w Konstantynowie Łódzkim.
[Dnia 21 lutego 2022, czyli kilka tygodni później wspomniana firma (SKATEPARKI.PL) zostaje zwycięzcą przetargu ogłoszonego przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego]
2/
W dniu 14 grudnia 2021 są gotowe PROJEKT ARCHITEKTOICZNO-BUDOWLANY i PROJEKT BUDOWLANY przebudowy skateparku w Konstantynowie Łódzkim.
♦ Fakty z postępowania dot. przebudowy skateparku w Konstantynowie Łódzkim (od początku 2022):
3/
Po ogłoszeniu przetargu ewentualny Wykonawca robót, zapewne nie dysponując kadrą budowlaną o kompetencjach określonych w pierwotnych warunkach udziału w postępowaniu przetargowym, wystąpił do Zamawiającego o zmianę warunku udziału w postępowaniu przetargowym. Dnia 12 stycznia 2022 o godz. 14.00 Zamawiający dokonał zmiany warunku udziału w postępowaniu w zakresie spełniającym domniemane możliwości Wykonawcy.
4/
Dnia 21 stycznia 2022 o godz. 12.00 Zamawiający zakomunikował, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 304.010,00 zł brutto.
5/
Dnia 21 stycznia 2022 o godz. 13.57 Zamawiający poinformował, że do dnia 21 stycznia 2022 do godz. 12.00, wpłynęła jedna oferta na kwotę w wysokości 1.029.876,32 zł brutto od Wykonawcy: SKATEPARKI.PL (ul. Rudnicka 40, lok. 9, 95-100 Zgierz).
6/
Dnia 16 lutego 2022 o godz. 14.25 Zamawiający poinformował, że do dnia 16 lutego 2022 do godz. 12.00 wpłynęła jedna oferta dodatkowa na kwotę w wysokości 1.002.909,01 zł brutto od Wykonawcy: SKATEPARKI.PL (ul. Rudnicka 40, lok. 9, 95-100 Zgierz).
7/
Dnia 21 lutego 2022 o godz. 15.22 Zamawiający poinformował, że wybrał najkorzystniejszą ofertę z dnia 21 lutego na kwotę w wysokości 1.002.909,01 zł brutto od Wykonawcy: SKATEPARKI.PL (ul. Rudnicka 40, lok. 9, 95-100 Zgierz).
♦ Fakty z sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (26.01.2022):
8/
Dnia 26 stycznia 2022 Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim podjęła uchwałę wprowadzającą zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
9/
Dnia 26 stycznia 2022 Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim podjęła uchwałę wprowadzającą zmiany do Budżetu Gminy na rok 2022.
10/
Wspomniane wyżej zmiany (8 i 9) skutkują m.in. zwiększeniem środków na przebudowę skateparku z kwoty ok. 300 tys. zł. do ponad miliona złotych. Inicjatorem tych uchwał, w trybie ekspresowej autopoprawki, był Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego.


Opracowanie Bernard Cichosz

Źródło: https://platformazakupowa.pl/pn/konstantynow_lodzki/proceedings

Grafika via blog.gutek.pl/

<Aktualizacja: 2022-03-31>