2022-04-28
W Konstantynowie Łódzkim nie upamiętniono 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Dlaczego?

W Konstantynowie Łódzkim nie upamiętniono 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Dlaczego?

====================================szept krzykacza

■ Czy w naszej gminie naruszono zapisy zawarte w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej? Kto odpowiada za ewentualne naruszenie zapisów zawartych we wspomnianym dokumencie?
   W dniu 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8:41 na okres 1 minuty, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Łódzkiego, powinien zostać nadany akustyczny sygnał alarmowy (syrena) na terenie całego województwa łódzkiego.
   W Konstantynowie Łódzkim nie zostały uruchomione syreny alarmowe (sygnał akustyczny nie był słyszalny). Na oficjalnym Samorządowym Portalu Internetowym Konstantynowa Łódzkiego nie opublikowano nawet komunikatu dot. zarządzenia wojewody w tej sprawie.
   Celem wyemitowania syreny było jednoczesne przeprowadzenie treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania. Niewykonanie więc tego zarządzenia Wojewody – Szefa Obrony Cywilnej Województwa może być naruszeniem zapisów zawartych w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto w Konstantynowie Łódzkim zdecydował o niewykonaniu zarządzenia Wojewody –
Szefa Obrony Cywilnej Województwa?
Bernard Cichosz