2022-05-24
Samorząd terytorialny gminy Konstantynów Łódzki w kadencjach I – VIII (1990-2022)

Samorząd terytorialny gminy Konstantynów Łódzki w kadencjach I – VIII (1990-2022)

Wkrótce (27 maja) Dzień Samorządu Terytorialnego (cz. 1 z 4)

   Samorząd Konstantynowa Łódzkiego – tak, jak wszystkie polskie gminy – ma za sobą 7 kadencji, trwa VIII kadencja. W pierwszych trzech kadencjach (1900-2002) organami naszej gminy były: RADA MIEJSKA (organ uchwałodawczy) i ZARZĄD MIASTA (organ wykonawczy). W kolejnych pięciu kadencjach (2002-2023) obowiązuje już bezpośredni wybór burmistrza, a BURMISTRZ stał się organem wykonawczym zastępując ZARZĄD MIASTA. Od roku 2002 mamy 15 radnych (wcześniej było ich 24).
   Bieżąca kadencja (2018-2023) po raz pierwszy będzie dłuższa od poprzednich. Ustawa określa czas jej trwania na 5 lat (wcześniej kadencje trwały po 4 lata).


TERMINY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH
   Wybory pierwszych trzech kadencji odbywały się w jednej turze. Od czwartej kadencji (2002-2006) obowiązuje bezpośredni wybór burmistrza i wymóg uzyskania przez kandydata na tę funkcję ponad 50% głosów. Skutkiem nieprzekroczenia tego progu jest druga tura wyborów burmistrza pomiędzy dwoma kandydatami, którzy w pierwszej turze uzyskali najwięcej głosów. W Konstantynowie Łódzkim II tura wyborów burmistrza była konieczna tylko w jednym przypadku (na pięć możliwych).
■ I kadencja (1990-1994): wybory: 27 maja 1990
■ II kadencja (1994-1998): wybory: 19 czerwca 1994
■ III kadencja (1998-2002): wybory: 11 października 1998
■ IV kadencja (2002-2006): wybory: 27 października 2002 (bez II tury)
■ V kadencja (2006-2010): wybory: 12 listopada 2006 (bez II tury)
■ VI kadencja (2010-2014): wybory: 21 listopada 2010, (bez II tury, uczestyniczyło tylko 2 kandydatów na burmistrza)
■ VII kadencja (2014-2018): wybory: 16 listopada 2014, II tura: 30 listopada 2014)
■ VIII kadencja (2018-2023): wybory: 21 października 2018 (bez II tury, uczestyniczyło tylko 2 kandydatów na burmistrza)

 

PIERWSZE SESJE NOWO WYBRANEJ RADY MIEJSKIEJ
   Przełom kadencji wyznacza data pierwszej sesji nowo wybranej rady miejskiej. Podczas tej sesji następuje zaprzysiężenie radnych i objęcie mandatów. W pierwszych trzech kadencjach radni, podczas pierwszej sesji, wybierali burmistrza i zarząd miasta (nie zawsze skutecznie). Objęcie mandatu po wyborach uzupełniających zazwyczaj nastepuje po kilku tygodniach od wyborów.
Terminy pierwszych sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
■ I kadencja (1990-1994), I sesja: 6 czerwca 1990 (druga: 12.06.1990)
■ II kadencja (1994-1998), I sesja: 29 czerwca 1994
■ III kadencja (1998-2002), I sesja: 28 października 1998
■ IV kadencja (2002-2006), I sesja: 18 listopada 2002
■ V kadencja (2006-2010), I sesja: 27 listopada 2006
■ VI kadencja (2010-2014), I i II sesja: 1 grudnia 2010
■ VII kadencja (2014-2018), I sesja: 1 grudnia 2014
■ VIII kadencja (2018-2023), I sesja: 22 listopada 2018

 

SPRAWOWANIE FUNKCJI PRZEZ NIEPEŁNĄ KADENCJĘ
   Radnych, podobnie jak burmistrza, wybiera się na kadencję, ale nie wszystkim dane było sprawować tę funkcję przez pełną kadencję. W naszej gminie zdarzały się zgony radnych w trakcie sprawowania funkcji, były też zrzeczenia się mandatu przed zakończeniem kadencji. W trakcie pierwszej kadencji wyznaczony przez premiera komisarz rządowy zastąpił zarząd miasta, któremu rada miejska nie udzieliła absolutorium.
I kadencja (1990-1994)
♦ W pierwszej kadencji RADA MIEJSKA i ZARZĄD MIASTA funkcjonowały tylko w latach 1990-1993. Ich funkcję pełnił KOMISARZ RZĄDOWY. Nastąpiła też zmiana przewodniczącej RM: Maria Wawrynko została odwołana 18 października 1991. Od 18 października 1991 RM szefował Wojciech Sobczak.
♦ Cały ZM (burmistrz Marek Kowalik, jego zastępca Włodzimierz Fisiak oraz pozostali członkowie: Wiesław Fisiak, Jan Pawlak, Elżbieta Romecka) pełnił swoją funkcję do 26 marca 1993 (11 marca 1990 nie otrzymał absolutorium, wniosek o odwołanie przegłosowano 26 marca 1990).
♦ Były członek ZM Włodzimierz Fisiak został komisarzem rządowym (18 maja 1993) powołanym przez premier Hannę Suchocką.
II kadencja (1994-1998)
♦ Radny Jerzy Grzelak zmarł 6 lipca 1996.
♦ Sławomir Jabłoński został wybrany radnym 24 listopada 1996.
III kadencja (1998-2002)
♦ Radny Emilian Kucharski zmarł 18 stycznia 2000.
♦ Andrzej Jaraszkiewicz został wybrany radnym 4 czerwca 2000.
IV kadencja (2002-2006)
♦ Wszyscy radni i burmistrz pełnili swoje funkcje przez pełną kadencję.
V kadencja (2006-2010)
♦ Radny Zdzisław Jan Sobieraj zmarł 30 kwietnia 2008 (mandat wygasł 30.06.2008).
♦ Marian Kaczorowski został wybrany radnym 21 września 2008.
♦ Radny Stefan Andrysiewicz zmarł 20 lutego 2009 (mandat wygasł 26.03.2009).
♦ Mirosława Marszałek została wybrana radną 21 czerwca 2009.
♦ Przewodniczący RM Andrzej Owczarek złożył rezygnację z funkcji przew. (2 lipca 2009) pozostając radnym. Trzy miesiące później został wiceprzew. RM (30 września 2009).
♦ Radny Robert Jakubowski objął funkcję przewodniczącego RM (2 lipca 2009).
VI kadencja (2010-2014)
♦ Wszyscy radni i burmistrz pełnili swoje funkcje przez pełną kadencję.
VII kadencja (2014-2018)
♦ Radny Marian Kaczorowski zrzekł się mandatu (23 kwietnia 2015, mandat wygasł 30.04. 2015).
♦ Marcin Młynarczyk został wybrany radnym (26 lipca 2015, objął mandat 17.09.2015).
♦ Radna Mirosława Irena Marszałek zrzekła się mandatu 31 sierpnia 2018 (mandat wygasł 6.09.2018, nie było wyborów uzupełniających).
♦ Przew. RM Andrzej Owczarek złożył rezygnację (26 listopada 2015). RM nie przyjęła rezygnacji. Zgodnie z prawem Andrzej Owczarek, pozostając radnym, przestał pełnić funkcję przew. z dn. 31 grudnia 2015 roku.
♦ Radny Robert Bujnowicz objął funkcję przew. RM (28 stycznia 2016).
VIII kadencja (2018-2023)
♦ Wszyscy wybrani radni i burmistrz pełnią swoje funkcje (stan na 24.04.2022).

 

Opracowanie Bernard Cichosz