2022-05-25
Skład organów gminy Konstantynów Łódzki w kadencjach I-VIII (1990-2023)

Skład organów gminy Konstantynów Łódzki w kadencjach I-VIII (1990-2023)

Wkrótce (27 maja) Dzień Samorządu Terytorialnego (cz. 2 z 4)

   Obecnie organami gminy są RADA MIEJSKA i BURMISTRZ. W pierwszych trzech kadencjach funkcjonował ZARZĄD MIASTA (1990-2002). Wtedy w jego skład wchodzili: burmistrz, zastępca i kilku radnych. Od kadencji czwartej (od 2002) w gminach nie ma już ZM i w konsekwencji zastępca burmistrza nie wchodzi w skład organu wykonawczego (podajemy jednak jego nazwisko umieszczając je w nawiasie).

Przy nazwiskach członków organów gminy podano ew. zmiany w trakcie kadencji.
■ I kadencja (1990-1994)
RADA MIEJSKA (1990-1993)
♦ Maria Wawrynko przew. (1990-1991); radna (1990-1993)
♦ Wojciech Sobczak wiceprzew. (1990-1991), przew. (1991-1993); radny (1990-1993)
♦ Bogdan Michalak wiceprzew.
♦ Tadeusz Nawarycz wiceprzew.
♦ Krzysztof Zając wiceprzew.
♦ Jerzy Abel
♦ Henryk Brzyszcz
♦ Janusz Chmielewski
♦ Andrzej Fisiak
♦ Wiesław Fisiak
♦ Zofia Janiszewska-Bułka
♦ Jadwiga Jaraszkiewicz
♦ Marek Kowalik
♦ Bogdan Lewandowski
♦ Grzegorz Lobka
♦ Ryszard Marczak
♦ Maria Nowicka
♦ Jerzy Pachla
♦ Jan Pawlak
♦ Marek Podębski
♦ Kazimierz Popławski
♦ Bogumił Pychyński
♦ Elżbieta Romecka
♦ Anna Sasko
ZARZĄD MIASTA (1990-1993)
♦ Marek Kowalik burmistrz
♦ Włodzimierz Fisiak zastępca burmistrza
♦ Wiesław Fisiak
♦ Jan Pawlak
♦ Elżbieta Romecka
KOMISARZ RZĄDOWY (1993-1994)
♦ Włodzimierz Fisiak

 

■ II kadencja (1994-1998)
RADA MIEJSKA
♦ Krzysztof Zając przew.
♦ Piotr Cierpikowski wiceprzew.
♦ Andrzej Fisiak wiceprzew.
♦ Andrzej Owczarek wiceprzew.
♦ Jerzy Abel
♦ Henryk Brzyszcz
♦ Elżbieta Burska
♦ Jan Dembski
♦ Jerzy Grzelak (zmarł 6 lipca 1996)
♦ Sławomir Jabłoński (wybrany 24 listopada 1996)
♦ Barbara Keller
♦ Marek Kowalik
♦ Emilian Kucharski
♦ Anna Kudaj
♦ Ryszard Marczak
♦ Bogdan Michalak
♦ Halina Młyńska-Bukowska
♦ Waldemar Przyrowski
♦ Bogumił Pychyński
♦ Marian Rogaliński
♦ Irena Romanowska
♦ Zbigniew Skowroński
♦ Zdzisław Sobieraj
♦ Barbara Stachurska
♦ Władysław Zawadzki
ZARZĄD MIASTA (1994-1998)
♦ Włodzimierz Fisiak burmistrz
♦ Henryk Brzyszcz zastępca burmistrza
♦ Bogdan Michalak
♦ Bogumił Pychyński
♦ Władysław Zawadzki

 

■ III kadencja (1998-2002)
RADA MIEJSKA
♦ Krzysztof Zając przew.
♦ Andrzej Fisiak wiceprzew.
♦ Teresa Kacperska wiceprzew.
♦ Bogdan Michalak wiceprzew.
♦ Barbara Antosik
♦ Henryk Brzyszcz
♦ Jan Dembski
♦ Andrzej Jaraszkiewicz (wybrany 4 czerwca 2000)
♦ Barbara Keller
♦ Emilian Kucharski( zmarł 18 stycznia 2000, mandat wygasł 10.03.2000)
♦ Anna Kudaj
♦ Krystyna Łakomska
♦ Janina Mamuszka
♦ Ireneusz Nowak
♦ Andrzej Owczarek
♦ Lech Pachla
♦ Krzysztof Pipiński
♦ Waldemar Przyrowski
♦ Bogumił Pychyński
♦ Mariola Radzik
♦ Zdzisław Sobieraj
♦ Barbara Stachurska
♦ Henryka Szymańska
♦ Grzegorz Szymczyk
♦ Władysław Zawadzki
ZARZĄD MIASTA (1998-2002)
♦ Włodzimierz Fisiak burmistrz
♦ Henryk Brzyszcz zastępca burmistrza
♦ Andrzej Owczarek
♦ Bogumił Pychyński
♦ Władysław Zawadzki

 

■ IV kadencja (2002-2006)
RADA MIEJSKA
♦ Teresa Kacperska przew.
♦ Robert Dańda wiceprzew.
♦ Andrzej Fisiak wiceprzew.
♦ Andrzej Owczarek wiceprzew.
♦ Robert Jakubowski
♦ Barbara Keller
♦ Marian Kłosiński
♦ Anna Kudaj
♦ Jerzy Leszczyński
♦ Lech Pachla
♦ Tadeusz Piątkowski
♦ Bogumił Pychyński
♦ Małgorzata Rusek
♦ Zdzisław Sobieraj
♦ Władysław Zawadzki
BURMISTRZ
♦ Henryk Brzyszcz burmistrz
(Krzysztof Pipiński zastępca burmistrza)

 

■ V kadencja (2006-2010)
RADA MIEJSKA
♦ Andrzej Owczarek przew. (2006-2009), wiceprzew. (2009-2010); radny (2006-2010)
♦ Robert Jakubowski przew. (2009-2010), radny (2006-2010)
♦ Czesław Rzetelski wiceprzew.
♦ Robert Dańda wiceprzew.
♦ Stefan Andrysiewicz (zmarł 20 lutego 2009, mandat wygasł 26.03.2009)
♦ Jan Andrzej Bandel
♦ Włodzimierz Jędrasik
♦ Marian Kaczorowski (wybrany 21 września 2008)
♦ Barbara Keller
♦ Marzena Kobojek
♦ Marek Łopaciński
♦ Mirosława Marszałek (wybrana 21 czerwca 2009)
♦ Lech Pachla
♦ Tadeusz Piątkowski
♦ Małgorzata Rusek
♦ Zdzisław Sobieraj (zmarł 30 kwietnia 2008, mandat wygasł 30.06.2008)
♦ Władysław Zawadzki
BURMISTRZ
♦ Henryk Brzyszcz burmistrz
(Krzysztof Pipiński zastępca burmistrza)

 

■ VI kadencja (2010-2014)
RADA MIEJSKA
♦ Andrzej Owczarek przew.
♦ Marek Łopaciński wiceprzew.
♦ Małgorzata Rusek wiceprzew.
♦ Robert Bujnowicz
♦ Jadwiga Czekajewska
♦ Izabela Dobrzańska-Śmigielska
♦ Elżbieta Jabłońska
♦ Włodzimierz Jędrasik
♦ Marian Kaczorowski
♦ Juliusz Kamerys
♦ Mirosława Marszałek
♦ Radosław Radwański
♦ Zygmunt Rogala
♦ Katarzyna Wybrańska
♦ Barbara Zapalska
BURMISTRZ
♦ Henryk Brzyszcz burmistrz
(Krzysztof Pipiński zastępca burmistrza)

 

■ VII kadencja (2014-2018)
RADA MIEJSKA
♦ Andrzej Owczarek przew. (2014-2015); radny (2014-2018)
♦ Robert Bujnowicz przew. (2016-2018); radny (2014-2018)
♦ Elżbieta Jabłońska I wiceprzew.
♦ Marek Łopaciński II wiceprzew.
♦ Jadwiga Czekajewska
♦ Jacek Jakubowski
♦ Włodzimierz Jędrasik
♦ Marian Kaczorowski (zrzekł się mandatu 23 kwietnia 2015, mandat wygasł 30.04. 2015)
♦ Mirosława Marszałek (zrzekła się mandatu 31 sierpnia 2018, mandat wygasł 6.09.2018, bez wyborów uzup.)
♦ Marcin Młynarczyk (wybrany 26 lipca 2015, objął mandat 17.09.2015)
♦ Michał Paśnicki
♦ Radosław Radwański
♦ Zygmunt Rogala
♦ Konrad Sudra
♦ Gabriela Szczepaniak
♦ Barbara Zapalska
BURMISTRZ
♦ Henryk Brzyszcz burmistrz
(Krzysztof Pipiński zastępca burmistrza)

 

■ VIII kadencja (2018-2023)
RADA MIEJSKA
♦ Jadwiga Czekajewska przew.
♦ Elżbieta Jabłońska wiceprzew.
♦ Radosław Radwański wiceprzew.
♦ Robert Bujnowicz
♦ Jacek Jakubowski
♦ Dariusz Korczyński
♦ Marek Łopaciński
♦ Aneta Malczewska
♦ Małgorzata Matyjak
♦ Sławomir Młynarczyk
♦ Dariusz Stelmasiak
♦ Konrad Sudra
♦ Gabriela Szczepaniak
♦ Michał Szymczak
♦ Beata Szymonowicz
BURMISTRZ
♦ Robert Jakubowski burmistrz
(Łukasz Napieralski zastępca burmistrza)