2022-05-27
Kto był/jest we władzach Konstantynowa Łódzkiego

Kto był/jest we władzach Konstantynowa Łódzkiego

Dziś, 27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego (cz. 4 z 4)

   Dzień Samorządu Terytorialnego to polskie święto, obchodzone corocznie 27 maja, uchwalone przez Sejm RP w 2000 roku. Święto upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku.
Kto był/jest we władzach Konstantynowa Łódzkiego

<RADA MIEJSKA (RM), ZARZĄD MIASTA (ZM), BURMISTRZ>
(imię i nazwisko, funkcja, lata sprawowania tej funkcji)
■ A
♦ Jerzy Abel radny RM (1990-1993), (1994-1998)
♦ Stefan Andrysiewicz radny RM (2006-2009)
♦ Barbara Antosik radna RM (1998-2002)
■ B
♦ Jan Bandel radny RM (2006-2010)
♦ Henryk Brzyszcz radny RM (1990-1993), (1994-1998), (1998-2002); czł. ZM – zastępca burmistrza (1994-1998), (1998-2002); BURMISTRZ (2002-2006), (2006-2010), (2010-2014), (2014-2018)
♦ Robert Bujnowicz radny RM (2010-2014), (2014-2018), (2018-); przew. RM (2016-2018)
♦ Elżbieta Burska radna RM (1994-1998)
■ C
♦ Janusz Chmielewski radny RM (1990-1993)
♦ Piotr Cierpikowski radny RM (1994-1998); wiceprzew. RM (1994-1998)
♦ Jadwiga Czekajewska radna RM (2010-2014), (2014-2018), (2018-); przew. RM (2018-)
■ D
♦ Robert Dańda radny RM (2002-2006), (2006-2010); wiceprzew. RM (2002-2006), (2006-2010)
♦ Jan Dembski radny RM (1994-1998), (1998-2002)
♦ Izabela Dobrzańska-Śmigielska radna RM (2010-2014)
■ F
♦ Andrzej Fisiak radny RM (1990-1993), (1994-1998), (1998-2002), (2002-2006); wiceprzew. RM (1994-1998), (1998-2002), (2002-2006)
♦ Wiesław Fisiak radny RM (1990-1993), czł. ZM (1990-1993)
♦ Włodzimierz Fisiak czł. ZM – zastępca burmistrza (1990-1993), komisarz rządowy (1993-1994); czł. ZM – burmistrz (1994-1998), (1998-2002)
■ G
♦ Jerzy Grzelak radny RM (1994-1996)
■ J
♦ Elżbieta Jabłońska radna RM (2010-2014), (2014-2018), (2018-); wiceprzew. RM (2014-2018), (2018-)
♦ Sławomir Jabłoński radny RM (1996-1998)
♦ Jacek Jakubowski radny RM (2014-2018), (2018-)
♦ Robert Jakubowski radny RM (2002-2006), (2006-2010); przew. RM (2009-2010); BURMISTRZ (2018-)
♦ Zofia Janiszewska-Bułka radna RM (1990-1993)
♦ Andrzej Jaraszkiewicz radny RM (2000-2002)
♦ Jadwiga Jaraszkiewicz radna RM (1990-1993)
♦ Włodzimierz Jędrasik radny RM (2006-2010), (2010-2014), (2014-2018)
■ K
♦ Teresa Kacperska radna RM (1998-2002), (2002-2006); wiceprzew. RM (1998-2002); przew. RM (2002-2006)
♦ Marian Kaczorowski radny RM (2008-2010), (2010-2014), (2014-2015)
♦ Juliusz Kamerys radny RM (2010-2014)
♦ Barbara Keller radna RM (1994-1998), (1998-2002), (2002-2006), (2006-2010)
♦ Marian Kłosiński radny RM (2002-2006)
♦ Marzena Kobojek radna RM (2006-2010)
♦ Dariusz Korczyński radny RM (2018-)
♦ Marek Kowalik radny RM (1990-1993), (1994-1998); czł. ZM – burmistrz (1990-1993)
♦ Emilian Kucharski radny RM (1994-1998), (1998-2000)
♦ Anna Kudaj radna RM (1994-1998), (1998-2002), (2002-2006)
■ L
♦ Jerzy Leszczyński radny RM (2002-2006)
♦ Bogdan Lewandowski radny RM (1990-1993)
♦ Grzegorz Lobka radny RM (1990-1993)
■ Ł
♦ Krystyna Łakomska radna RM (1998-2002)
♦ Marek Łopaciński radny RM (2006-2010), (2010-2014), (2014-2018), (2018-); wiceprzew. RM (2010-2014), (2014-2018)
■ M
♦ Aneta Malczewska radna RM (2018-)
♦ Janina Mamuszka radna RM (1998-2002)
♦ Ryszard Marczak radny RM (1990-1993), (1994-1998)
♦ Mirosława Marszałek radna RM (2009-2010), (2010-2014), (2014-2018)
♦ Małgorzata Matyjak radna RM (2018-)
♦ Bogdan Michalak radny RM (1990-1993), (1994-1998), (1998-2002); wiceprzew. RM (1990-1993), (1998-2002); czł. ZM (1994-1998)
♦ Marcin Młynarczyk radny RM (2015-2018)
♦ Sławomir Młynarczyk radny RM (2018-)
♦ Halina Młyńska-Bukowska radna RM (1994-1998)
■ N
♦ Tadeusz Nawarycz radny RM (1990-1993), wiceprzewodniczący RM (1990-1993)
♦ Ireneusz Nowak radny RM (1998-2002)
♦ Maria Nowicka radna RM (1990-1993)
■ O
♦ Andrzej Owczarek radny RM (1994-1998), (1998-2002), (2002-2006), (2006-2010), (2010-2014), (2014-2018); wiceprzew. RM (1994-1998), (2002-2006), 2009-2010; czł. ZM (1998-2002), przew. RM (2006-2009), (2010-2014), (2014-2015)
■ P
♦ Jerzy Pachla radny RM (1990-1993)
♦ Lech Pachla radny RM (1998-2002), (2002-2006), (2006-2010)
♦ Michał Paśnicki radny RM (2014-2018)
♦ Jan Pawlak radny RM (1990-1993), czł. ZM (1990-1993)
♦ Tadeusz Piątkowski radny RM (2002-2006), (2006-2010)
♦ Krzysztof Pipiński radny RM (1998-2002)
♦ Marek Podębski radny RM (1990-1993)
♦ Kazimierz Popławski radny RM (1990-1993)
♦ Waldemar Przyrowski radny RM (1994-1998), (1998-2002)
♦ Bogumił Pychyński radny RM (1990-1993), (1994-1998), (1998-2002), (2002-2006); czł. ZM (1994-1998), (1998-2002)
■ R
♦ Radosław Radwański radny RM (2010-2014), (2014-2018), (2018-); wiceprzew. RM (2018-)
♦ Mariola Radzik radna RM (1998-2002)
♦ Zygmunt Rogala radny RM (2010-2014), (2014-2018)
♦ Marian Rogaliński radny RM (1994-1998)
♦ Irena Romanowska radna RM (1994-1998)
♦ Elżbieta Romecka radna RM (1990-1993), czł. ZM (1990-1993)
♦ Małgorzata Rusek radna RM (2002-2006), (2006-2010), (2010-2014); wiceprzew. RM (2010-2014)
♦ Czesław Rzetelski radny RM (2006-2010); wiceprzew. RM (2006-2010)
■ S
♦ Anna Sasko radna RM (1990-1993)
♦ Zbigniew Skowroński radny RM (1994-1998)
♦ Wojciech Sobczak radny RM (1990-1993), wiceprzew. RM (1990-1991), przewodniczący (1991-1993)
♦ Zdzisław Sobieraj radny RM (1994-1998), (1998-2002), (2002-2006), (2006-2008)
♦ Barbara Stachurska radna RM (1994-1998), (1998-2002)
♦ Dariusz Stelmasiak radny RM (2018-)
♦ Konrad Sudra radny RM (2014-2018), (2018-)
♦ Gabriela Szczepaniak radna RM (2014-2018), (2018-)
♦ Henryka Szymańska radna RM (1998-2002)
♦ Michał Szymczak radny RM (2018-)
♦ Grzegorz Szymczyk radny RM (1998-2002)
♦ Beata Szymonowicz radna RM (2018-)
■ W
♦ Maria Wawrynko radna RM (1990-1993), przew. RM (1990-1991),
♦ Katarzyna Wybrańska radna RM (2010-2014)
■ Z
♦ Krzysztof Zając radny RM (1990-1993), (1994-1998), (1998-2002); wiceprzew. RM (1990-1993); przew. RM (1994-1998), (1998-2002)
♦ Barbara Zapalska radna RM (2010-2014), (2014-2018)
♦ Władysław Zawadzki radny RM (1994-1998), (1998-2002), (2002-2006), (2006-2010); czł. ZM (1994-1998), (1998-2002)

   Od ustanowienia samorządu (1990) do dziś w naszym mieście organem uchwałodawczym jest RADA MIEJSKA. Natomiast organem wykonawczym, w pierwszych trzech kadencjach (1990-2002) był ZARZĄD MIASTA, potem zastąpił go BURMISTRZ. W naszym opracowaniu pisząc wielkimi literami zaznaczamy BURMISTRZA, jako organ gminy. Słowo burmistrz (małymi literami) oznacza szefa ZARZĄDU MIASTA.
   W Konstantynowie Łódzkim, dotychczas (od 1990 roku, stan na 22.04.2022), w organach gminy (RADA MIEJSKA i ZARZĄD MIASTA/BURMISTRZ) łącznie zasiadało/zasiada 88 osób.
   Dotychczas w organie uchwałodawczym, czyli w RADZIE MIEJSKIEJ zasiadało/zasiada łącznie 87 osób (tylko burmistrz Włodzimierz Fisiak nie był nigdy radnym RM), natomiast w organie wykonawczym (ZARZĄD MIASTA/BURMISTRZ) zasiadało/zasiada łącznie 11 osób, a funkcję BURMISTRZA (jako organu) dotychczas pełniły/pełnią tylko 2 osoby.
   Jedna osoba, jako komisarz rządowy zastępowała w latach 1993-1994 oba organy (RM i ZM).
.
Opracowanie całości: Bernard Cichosz