2022-05-27

Jubileusz 90-lecia Dwójki, najstarszej szkoły w mieście

■ Atrakcją dla uczestników jubileuszu 90-lecia najstarszej konstantynowskiej szkoły – oprócz materiałów wideo dokumentujących historię szkoły oraz efektownych prezentacji artystycznych uczniów konstantynowskiej Dwójki i występu orkiestry Salezjańskich Szkół Muzycznych w Lutomiersku – była wydana z tej okazji, książka „90-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim”.
■ Dwójce – na bliskie już 100-lecie (a właściwie dużo wcześniej) – życzyć wypada przekształcenia w szkołę sportową, która będzie mogła pochwalić się dalszymi osiągnieciami nawiązującymi do sukcesów pływaczki Mileny Karpisz i innych sportowców, którzy ukończyli tę szkołę.
■ Z satysfakcją odnotowujemy, iż dwoje nauczycieli i jedna z uczennic – w okresie pracy w Dwójce względnie uczęszczania do Dwójki – zostali laureatami WIELKIEGO BILETU, nagrody honorowej redakcji „Wiadomości - 43bis”. WIELKI BILET zdobyli: Małgorzata Karpisz (2013), Małgorzata i Sylwester Karpiszowie (2022), Julia Dębska (2022).

   W dniu 27 maja 2022 roku – zlokalizowana obecnie przy ul. Kilińskiego 75, a wcześniej usytuowana przy ul. Lutomierskiej 4 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Konstantynowie Łódzkim im. Bolesława Ścibiorka obchodziła jubileusz 90-lecia. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną w kościele Świętego Józefa Robotnika. Potem, z udziałem wielu zaproszonych gości na czele z posłami Markiem Matuszewskim i Piotrem Polakiem, były kontynuowane w sali sportowej Dwójki.
   Jubilatka ma już 90 lat, ale budynek, w którym mieści się obecnie wzniesiono przed 30 laty (najstarsza szkoła w Konstantynowie Łódzkim mieści się teraz w najnowszym budynku spośród gmachów będących w dyspozycji konstantynowskich placówek oświatowych). Gmach przy ul. Kilińskiego 75 przekazano 1 września 1993 do użytku konstantynowskiemu Liceum Ogólnokształcącemu, mieszczącemu się wcześniej razem ze Szkołą Podstawową nr 5 w budynku przy ul. Sadowej 5/7.
   Po zaprzestaniu naboru, od roku szkolnego 2015/2016, nastąpiła likwidacji (z dn. 31.08.2017) Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim, mieszczącego się w gmachu przy ul. Kilińskiego. Wcześniej, w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 korzystali z budynku przy ul. Kilińskiego 75 wspólnie z uczniami przygotowywanego do likwidacji LO (21 grudnia 2016 podczas obrad XXX sesji Rady Powiatu Pabianickiego podjęto uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji LO).
Od roku szkolnego 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 2 stała się samodzielnym gospodarzem gmachu przy ul. Kilińskiego 75. W weekendy gości u siebie, jak dawniej od dwudziestu lat, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
   Wracając do obchodów 90-lecia SP nr 2 warto podkreślić, że zarówno w kościele jak i na sali gimnastycznej obecne były dwa poczty sztandarowe tej placówki, albowiem Dwójka ma nie tylko aktualny sztandar, ale także historyczny, kiedy w II Rzeczypospolitej była Trójką (skomplikowaną historię zmian numeracji i lokalizacji konstantynowskich szkół postaramy się wkrótce przybliżyć w oddzielnym artykule).
   Uroczystości w sali gimnastycznej zaplanowano na jedną godzinę, ale trwały one trzy razy dłużej. W trakcie tej uroczystości uczestnikom wręczono atrakcyjny upominek – wydaną z tej okazji, książkę „90-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim”. Okazało się, że niemal wszyscy natychmiast przystąpili do przeglądania jej bogatej zawartości. Publikacja liczy blisko 200 stron, zawiera wiele zdjęć. Warto przytoczyć spis treści:
♦ Wstęp
♦ Nasz Patron – Bolesław Ścibiorek
♦ Anna Burdówna – jedna z pierwszych nauczycielek „Dwójki”
♦ Historia szkoły na przedmieściu
♦ Pracownicy SP nr 2
♦ Szkoła we wspomnieniach nauczycieli i uczniów
♦ Współczesność, czyli pierwsze lata w nowej lokalizacji
♦ Wychowanie patriotyczne w „Dwójce”
♦ Bezpieczeństwo i profilaktyka
♦ Ekologia w szkole
♦ Projekty realizowane w szkole
♦ Wydarzenia sportowe i artystyczne
♦ Wycieczki
♦ Współpraca ze środowiskiem lokalnym
♦ Wydarzenia i atrakcje szkolne w fotografii
♦ Wiersze o szkole
♦ „Moja szkoła” – prace plastyczne
Wydawcą książki jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim. Autorzy opracowania to Grażyna Napieralska i Marta Pietrzak. Wydawca podał też listę „osób, bez których nie mogłaby powstać” jubileuszowa publikacja: Mirosława Marszałek, Kinga Olifierowicz, Andrzej Różycki, Edyta Grzelak, Małgorzata Karpisz, Małgorzata Kazimierczak, Agnieszka Mazurkiewicz, Anna Ludwisiak, Halina Paśnicka, Barbara Stachurska, Tomasz Kotus, Mariola Staniek.
Druk i oprawa: Totem.com.pl
Sponsorzy druku: Gospodarstwo Szkółkarskie Ciepłucha, Mieczysław Pajszczyk, Beata i Tomasz Sobieraj, Zbigniew Sobieraj.
   Zauważmy, że Szkoła Podstawowa nr 2 w Konstantynowie Łódzkim, która „może pochwalić się najdłuższą historią spośród konstantynowskich placówek oświatowych” (określenie autorstwa Marty Pietrzak) dysponuje bardzo dobrą bazą sportową. Oprócz własnej sali do gier zespołowych bezpośrednio sąsiaduje z miejską krytą pływalnią, a stadion miejski znajduje się w odległości niecałych 200 m. To skłania nas, aby na bliskie już 100-lecie (a właściwie dużo wcześniej) życzyć tej placówce przekształcenia w szkołę sportową, która będzie mogła pochwalić się dalszymi osiągnieciami nawiązującymi do sukcesów pływaczki Mileny Karpisz i innych sportowców, którzy ukończyli tę szkołę.
   Na zakończenie dodajmy jeszcze, że dwoje nauczycieli i jedna z uczennic – w okresie pracy w Dwójce względnie uczęszczania do Dwójki – zostali laureatami WIELKIEGO BILETU, nagrody honorowej redakcji „Wiadomości - 43bis”. WIELKI BILET zdobyli: Małgorzata Karpisz (w 2013: za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem wkładu pracy w organizację corocznej Międzyszkolnej Olimpiady Sportowej klas I – III oraz Biegu Wdzięczności za Pontyfikat Błogosławionego Jana Pawła II); Małgorzata i Sylwester Karpiszowie (w 2022: za ustawiczną, staranną i ciągle na wysokim poziomie pracę z młodzieżą, głównie w zakresie szkolenia sportowego, promującą Szkołę Podstawową nr 2 i gminę Konstantynów Łódzki); Julia Dębska (w 2022: za celujące i wzorowe oceny w szkole oraz pielęgnowanie swoich talentów muzycznych i sportowych, a także za aktywną wrażliwość na dziedzictwo narodowe naszej Ojczyzny).
Bernard Cichosz
<Aktualizacja: 2022-05-29>