2022-06-07
Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza

Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza

Oświadczenia majątkowe za lata są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstantynów Łódzki

■ UWAGA: W oświadczeniu zapewne zamiast wartości dochodu podano wartość przychodu (dot. VII i VIII).
Z oświadczenia majątkowego burmistrza Roberta Jakubowskiego
I. ZASOBY PIENIĘŻNE
■ początek kadencji: ♦ 500 zł
■ koniec 2018: ♦ 10 000 zł
■ koniec 2019: ♦ 4 000 zł
■ koniec 2020: ♦ 15 000 zł ♦ 30 000 zł
■ koniec 2021: ♦ 15 000 zł
II. NIERUCHOMOŚCI
■ początek kadencji: ♦ mieszkanie 60,54 m2 wartość 235 000 zł + 56/10000 gruntu, na którym posadowiony jest budynek ♦ nieruchomości gruntowe: 1440 m2 + 183 m2 (1/3 udziału) łączna wartość 70 000 zł
■ koniec 2018: ♦ mieszkanie 60,54 m2 wartość 235 000 zł + 56/10000 gruntu (82,93 m2), na którym posadowiony jest budynek
♦ nieruchomości gruntowe: 1440 m2 + 183 m2 (1/3 udziału) łączna wartość 70 000 zł
■ koniec 2019: ♦ mieszkanie 60,54 m2 wartość 235 000 zł + 56/10000 gruntu (82,93 m2), na którym posadowiony jest budynek ♦ nieruchomości gruntowe 1440 m2 + 183 m2 (1/3 udziału) łączna wartość 90 000 zł
■ koniec 2020: ♦ dom w budowie 90 m2 o wart. 600 000 zł ♦ nieruchomości gruntowe: 1440 m2 + 183 m2 (1/3 udziału) łączna wartość 90 000 zł
■ koniec 2021: ♦ dom 140 m2 wartość 700 000 zł ♦ nieruchomości gruntowe: 1440 m2 + 183 m2 (1/3 udziału) łączna wartość 100 000 zł
III. UDZIAŁY
IV. AKCJE W SPÓŁKACH HANDLOWYCH
V. NABYCIE MIENIA W DRODZE PRZETARGU
VI. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
VII. CZŁONKOSTWO W ZARZĄDZIE, RADZIE NADZORCZEJ LUB KOMISJI REWIZYJNEJ
■ początek kadencji:
■ koniec 2018:
■ koniec 2019:
■ koniec 2020:
■ koniec 2021: ♦ członek rady nadzorczej Aqua Park Łódź od 22.12.2021, dochód 348,29 zł
VIII. INNE DOCHODY
■ początek kadencji: ♦ dochód ze stosunku służbowego 52 174,24 zł
■ koniec 2018: ♦ dochód ze stos. służb. 67 659,70 zł ♦ z tyt. zatrudnienia 12 310,48 zł
■ koniec 2019: ♦ dochód z tyt. zatrud. 115 095,89 zł
■ koniec 2020: ♦ dochód z tyt. zatrud. 123 449,32 zł ♦ dochód ze stos. służb. 355,14 zł (zaległe) ♦ dochód z najmu mieszkania 4 800 zł ♦ dochód ze sprzedaży mieszk. 310 000 zł
■ koniec 2021: ♦ dochód z tyt. zatrud. 146 231,76 zł
IX. MIENIE RUCHOME
■ początek kadencji: ♦ samochód Opel Astra (r. prod. 2006) o wart. 11 000 zł
■ koniec 2018: ♦ Opel Astra (r. prod. 2006)
■ koniec 2019: ♦ Opel Astra (r. prod. 2006)
■ koniec 2020: ♦ Opel Astra (r. prod. 2006) ♦ VW up! (r. prod. 2017)
■ koniec 2021: ♦ Opel Astra (r. prod. 2006) ♦ VW up! (r. prod. 2017)
X. ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNE
■ początek kadencji: ♦ kredyt hipoteczny na zakup mieszkania: 160 000 zł (do spłaty: 156 238,25 zł)
■ koniec 2018: ♦ kredyt: 160 000 zł (do spłaty: 156 238,25 zł)
■ koniec 2019: ♦ kredyt 160 000 zł (do spłaty: 152 753,12 zł) ♦ kredyt gotówkowy: 30 000 zł (do spłaty: 15 000 zł)
■ koniec 2020: ♦ kredyt 400 000 zł (do spłaty: 400 000 zł)
■ koniec 2021: ♦ kredyt 400 000 zł + 100 000 zł (do spłaty: 500 000 zł) ♦ kredyt gotówkowy: 13 008 zł (do spłaty: 13 008 zł)

Bernard Cichosz