2022-06-13
40. rocznica ukazania się pierwszego numeru pisma „Solidarność Walcząca”

40. rocznica ukazania się pierwszego numeru pisma „Solidarność Walcząca”

1 lipca 1982 r. środowiska skupione wokół pisma „Solidarność Walcząca” powołały Porozumienie Solidarność Walcząca

Pismo „Solidarność Walcząca” (w podtytule „Pismo Solidarności Podziemnej”) ukazało się po raz pierwszy 13 czerwca 1982 r. we Wrocławiu. Kolportowanie pisma nowej, podziemnej organizacji antykomunistycznej „Solidarność Walcząca”, założonej z inicjatywy Kornela Morawieckiego, rozpoczęło się już 9 czerwca 1982 r.
/…/
Zaproponowane przez redakcję „Solidarności Walczącej” metody walki z komunistami pokazały, że polskie społeczeństwo potrzebuje organizacji o radykalnym antykomunistycznym programie. 1 lipca 1982 r. środowiska skupione wokół pisma „Solidarność Walcząca” powołały więc Porozumienie Solidarność Walcząca, które dążyło do stworzenie nowego ładu społecznego i walczyło o Rzeczpospolitą Solidarną.
Cały tekst>>> 

POLECAMY:
Solidarność Walcząca (wydawnictwo IPN)