2022-06-15
Radni są zatrudnieni w radzie miejskiej… Podawanie, w oświadczeniu majątkowym, wartości samochodu nie jest wymagane…

Radni są zatrudnieni w radzie miejskiej… Podawanie, w oświadczeniu majątkowym, wartości samochodu nie jest wymagane…

===========================szept krzykacza

■ Każdego myślącego logicznie i czytającego ze zrozumieniem po polsku, podczas lektury oświadczeń majątkowych radnych, zaskakuje, że z zasady podają oni Radę Miejską w Konstantynowie Łódzkim, jako miejsce swojego zatrudnienia. Niestety, taka jest interpretacja prawa…
■ W ostatnich oświadczeniach majątkowych burmistrza i jego zastępcy rzuca się w oczy niepodanie przez obu tych konstantynowskich samorządowców wartości posiadanych przez nich samochodów. Jest to zgodne z wykładnią prawa…
   Nasi czytelnicy przeglądając oświadczenia majątkowe konstantynowskich samorządowców – na dużo wcześniej, aniżeli dokonano poprawki dotyczącej opisanej dalej pomyłki – wyłowili ciekawostkę o milionowym, w okresie rocznym, wzroście majątku jednego z kierowników jednostki organizacyjnej gminy. Oceniliśmy, że to zapewne błąd i tak rzeczywiście było (oświadczający wpisał o jedno zero za dużo). Uznaliśmy jednak, że – wobec dużego zainteresowania czytelników takimi sprawami – warto opublikować pełniejsze informacje dot. wspomnianych oświadczeń majątkowych.
   W zamieszczonych niedawno w Biuletynie Informacji Publicznej i przytoczonych przez nas w ostatnich dniach oświadczeniach burmistrza i jego zastępcy (wg stanu na 31.12.2021) rzuca się w oczy niepodanie przez obu samorządowców wartości posiadanych przez nich samochodów. Jest to jednak zgodne z wykładnią prawa…
   Każdego myślącego logicznie i czytającego ze zrozumieniem po polsku, podczas lektury oświadczeń majątkowych radnych, zaskakuje, że z zasady podają oni Radę Miejską w Konstantynowie Łódzkim, jako miejsce swojego zatrudnienia. Niestety, taka jest interpretacja prawa…
   Niezależnie od powyższych uwag podkreślamy, że – w interesie całej wspólnoty samorządowej – warto zapoznawać się z treścią składanych corocznie oświadczeń majątkowych. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym skutkuje – bardzo uciążliwą dla składającego oświadczenie – odpowiedzialnością na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego (kara pozbawienia wolności do lat 3.).
Bernard Cichosz