2022-06-27
L Sesja Rady Powiatu

L Sesja Rady Powiatu

28 czerwca (wtorek) godz. 10.00

PRZYPOMINAMY:

■ Obrady L sesji Rady Powiatu Pabianickiego w dniu 28 czerwca (wtorek) o godz. 10.00, będą odbywać się w formie wideokonferencji, częściowo ze zdalnym udziałem radnych (podobnie jak obrady poprzednich sesji).
Link do transmisji>>> 

W dniu 28 czerwca (wtorek) o godz. 10.00, w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się L Sesja Rady Powiatu Pabianickiego

(sesja zdalna)
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad L Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pabianickiego za rok 2021.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022 –2027.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Powiatu Pabianickiego z Miastem Łódź dotyczące realizacji zadań drogowych.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2020-2023”.
10. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie obrad L Sesji RPP.