2022-07-13
XLIX sesja Rady Miejskiej

XLIX sesja Rady Miejskiej

14 lipca 2022 (czwartek) godz. 11.00

<W BIP brak dostępu do projektów uchwał>
   W czwartek 14 lipca 2022 roku o godz. 11.00 odbędzie się w trybie pracy zdalnej, nadzwyczajna, XLIX sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok,
b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2038.
5.Zamknięcie XLIX sesji.

BC