2022-07-13
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

14 lipca 2022 (czwartek) godz. 10.45

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 14 lipca 2022 roku (czwartek) o godz. 10.45 w trybie pracy zdalnej.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 30 czerwca 2022 roku (nr 50).
2. Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2038.
3. Sprawy różne.