2022-07-18
PSZOK w Konstantynowie Łódzkim

PSZOK w Konstantynowie Łódzkim

Wtorki i w czwartki (8.00 – 15.00) oraz soboty (7.00 – 13.00)

   Uruchomienie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Konstantynowie Łódzkim (przy ul. Cmentarnej, za przepompownią ścieków) zaplanowano na 19 lipca 2022.
PSZOK będzie czynny w wybrane dni tygodnia w następujących godzinach: 8.00 – 15.00 (wtorki i w czwartki) oraz 7.00 – 13.00 (soboty).
Pozostawianie odpadów w PSZOK będzie bezpłatne przy spełnieniu następujących warunków:
– odpady muszą pochodzić z zamieszkałych nieruchomości, które są położone na terenie gminy Konstantynów Łódzki;
– w PSZOK nie będą przyjmowane odpady powstające na nieruchomościach niezamieszkałych i/lub powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz związane z jej prowadzeniem;
– trzeba udokumentować fakt zamieszkiwania w Konstantynowie Łódzkim oraz wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych ze swojej nieruchomości.
PSZOK będzie przyjmował:
– bez limitu:
•tworzywa sztuczne;
•odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
•metale;
•szkło;
•papier;
•odpady niebezpieczne;
•przeterminowane leki i chemikalia;
•odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
•zużyte baterie i akumulatory;
•zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
•meble i inne odpady wielkogabarytowe;
•tekstylia i odzież;
– z limitem:
•bioodpady – do 100 kilogramów miesięcznie (bez liści, trawy i innych, które można wyrzucić do zwykłego pojemnika na bioodpady), większa ilość nie będzie przyjęta;
•zużyte opony – do 4 sztuk rocznie, większa liczba nie będzie przyjęta;
•odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym styropian i papa – do 1 tony rocznie (wyłącznie dla właścicieli nieruchomości, którzy nie pobierali w ciągu bieżącego roku worków typu „big-bag” o pojemności 1 metra sześciennego).
Pozostawienie większej ilości odpadów budowlanych jest możliwe za opłatą (według obowiązującego w PSZOK cennika).
Dodatkowe informacje: Referat Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim, tel. 42 211 11 73, wewn. 155.