2022-07-28
Robert Jakubowski we władzach TAK! DLA POLSKI. „Czyjej Polski?”

Robert Jakubowski we władzach
TAK! DLA POLSKI. „Czyjej Polski?”

Ruch Samorządowy TAK! DLA POLSKI budują głównie sympatycy i członkowie PO.

   7 lipca 2022 w Łodzi kilkudziesięciu samorządowców z województwa utworzyło strukturę Ruchu Samorządowego TAK! DLA POLSKI. Przewodniczącą Zarządu Regionu wybrano Hannę Zdanowską (Platforma Obywatelska). Przewodniczącym Rady Regionu został Robert Jakubowski. Stowarzyszenie jest zdominowane przez aktywistów partyjnych Platformy Obywatelskiej.
Struktury Ruchu powstają od 4 czerwca 2019. W statucie stowarzyszenia – gdzie czytamy m.in.: celami stowarzyszenia są: 1. harmonijny rozwój polskich gmin, powiatów i województw w oparciu o sprawną współpracę na linii rząd-samorządy i dobre prawodawstwo, mające na celu zwiększanie dobrobytu obywateli i wspólnot lokalnych – nie ma ani słowa o Rzeczpospolitej Polskiej, Ojczyźnie i Narodzie Polskim. Stowarzyszenie w swoich 21 tezach przyjętych 4 czerwca 2019 w Gdańsku prezentuje antypaństwowe stanowisko. Postuluje tam m.in. likwidację urzędu wojewody, zniesienie maksymalnych / minimalnych stawek podatku lokalnego, decentralizację rozdziału funduszy unijnych.
   Stawiamy, więc pytanie, cytując śp. premiera Jana Olszewskiego: Czyja będzie Polska? Wyrażając marzenia i nadzieje Polaków polski mąż stanu postawił to pytanie 4 czerwca 1992 roku. Odzyskując wolność w r. 1989 Polacy chcieli budować wolną Ojczyznę funkcjonującą w oparciu o solidarność, prawo i sprawiedliwość,
Zarząd Regionu Łódzkiego TAK! DLA POLSKI:
Hanna Zdanowska – przewodnicząca
Damian Raczkowski – wiceprzewodniczący
Maciej Riemer – sekretarz
Marta Stasiak – skarbnik
Jacek Lipiński – członek zarządu
Grzegorz Ambroziak – członek zarządu
Hanna Iwaniuk – członek zarządu
Rada Regionu Łódzkiego TAK! DLA POLSKI:
Robert Jakubowski – przewodniczący
Marcin Gołaszewski – wiceprzewodniczący
Przemysław Staniszewski – członek rady
Krzysztof Rąkowski – członek rady
Agnieszka Wieteska – członek rady
Paweł Kulesza – członek rady
Na temat wspomnianej powyżej działalności samorządowej Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego oficjalny portal gminy nie pisze ani słowa.

 

Bernard Cichosz
Foto via https://www.facebook.com/nasz.zgjerz/