2022-07-31
Wywieśmy flagi

Wywieśmy flagi

Oddajmy cześć wszystkim uczestnikom Powstania Warszawskiego

W poniedziałek 78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego (1 sierpnia – 3 października 1944). W tym roku dzień 1 sierpnia jest po raz trzynasty świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego. Wywieśmy flagi narodowe, a o godzinie 17.00 – gdy zabrzmią syreny oznajmiające Godzinę W – oddajmy cześć wszystkim uczestnikom Powstania Warszawskiego. 
BC Fot.: Bernard Cichosz