2022-08-10
Posiedzenia komisji przed L sesją RM

Posiedzenia komisji przed L sesją RM

PRZYPOMINAMY:

Posiedzenia komisji przed L sesją Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim odbędą się w trybie pracy zdalnej w następujących terminach i z następującym porządkiem obrad:
■ ■ ■ ■ Terminy:
■ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
10 sierpnia 2022 roku (środa) o godz. 15.15
■ Komisja Infrastruktury Społecznej:
10 sierpnia 2022 roku (środa) o godz. 15.30
■ Komisja doraźna do rozpatrywania wniosków
11 sierpnia 2022 roku (czwartek) o godz. 10.00
■ Komisja Budżetu i Finansów
11 sierpnia 2022 roku (czwartek) o godz. 10.30


■ ■ ■ ■ Porządek posiedzeń:
■ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
[10 sierpnia 2022 roku (środa) o godz. 15.15]
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz Protokołu Nr 17 z posiedzenia Komisji w dniu 25 maja 2022 roku.
2. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego oraz zaopiniowanie projektu uchwały w tej sprawie.
3. Sprawy różne.
■ Komisja Infrastruktury Społecznej:
[10 sierpnia 2022 roku (środa) o godz. 15.30]
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 14 czerwca 2022 r. (nr 43).
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki,
b) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki.
3. Sprawy różne.
■ Komisja doraźna do rozpatrywania wniosków
[11 sierpnia 2022 roku (czwartek) o godz. 10.00]
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 27 kwietnia 2022 r. (nr 6),
2. Rozpatrzenie wniosków i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”,
b) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”.
3. Sprawy różne.
■ Komisja Budżetu i Finansów
[11 sierpnia 2022 roku (czwartek) o godz. 10.30]
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 14 lipca 2022 roku (nr 51).
2. Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2038.
3. Sprawy różne.