2022-08-10
L sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

L sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim

11 sierpnia 2022 (czwartek) 11.00

PRZYPOMINAMY:

<PROJEKTY UCHWAŁ >
W czwartek 11 sierpnia 2022 roku o godz. 11.00 odbędzie się w trybie pracy zdalnej, nadzwyczajna, L sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
4. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2038.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki,
b) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstantynów Łódzki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”,
b) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzki.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie L sesji.