2022-08-14
Wywieśmy flagę narodową!

Wywieśmy flagę narodową!

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego. 102 lata od Bitwy Warszawskiej (tzw. Cudu nad Wisłą).

   W poniedziałek (15 sierpnia) będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego. Tego dnia mijają też 102 lata od Bitwy Warszawskiej (tzw. Cudu nad Wisłą). Wywieśmy flagi narodowe.
   Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest jednym z dogmatów Kościoła katolickiego – ustanowił go papież Pius XII w 1950 r. w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus. Bitwa Warszawska (tzw. Cud nad Wisłą) to bohaterska, zwycięska obrona Warszawy i odwrócenie przez polskich żołnierzy losów wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. W tym dniu Wojsko Polskie obchodzi swoje święto.
……………………………………………………………………………………………..
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jedną z trzech największych uroczystości maryjnych – Wniebowzięcie NMP Kościół katolicki obchodzi 15 sierpnia. Świętowana już od V wieku tajemnica wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą została 1 listopada 1950 r. potwierdzona przez Piusa XII jako dogmat wiary. W Polsce i wielu krajach europejskich dzień ten jest często nazywany świętem Matki Bożej Zielnej. W kościołach święci się wówczas zioła, kwiaty i snopy dożynkowe. W sanktuariach maryjnych gromadzą się wielkie rzesze pielgrzymów. Na Jasną Górę przybywa ich corocznie kilkaset tysięcy.
Święto Wojska Polskiego. 102 lata temu polska armia powstrzymała bolszewicką ekspansję na całą Europę. Dzień 15 sierpnia jest rocznicą „Cudu nad Wisłą" (Bitwa Warszawska 1920), czyli zwycięstwa wojska polskiego nad sowieckimi hordami w 1920 r. i ocalenia Europy od zalewu bolszewizmu. W tym dniu Wojsko Polskie obchodziło swoje święto w latach 1923-47 i teraz obchodzi ponownie (zostało ono przywrócone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r., obowiązującą od 13 sierpnia 1992).
Bitwa Warszawska (tzw. Cud nad Wisłą). Przed 102 laty – cudem modlitwy i bohaterską walką żołnierzy – Polska ocaliła Europę od zalewu bolszewizmu. Armia polska zrealizowała zaakceptowane przez marszałka Józefa Piłsudskiego ostateczne plany (przygotowane 6.08.1920) późniejszej Bitwy Warszawskiej. Wojsko Polskie – pod dowództwem gen. Tadeusza Rozwadowskiego (od 12 do 16 sierpnia 1920 na wszystkich rozkazach operacyjnych wojny polsko-bolszewickiej widnieje podpis jednego człowieka - gen. Rozwadowskiego) – odniosło wielkie zwycięstwo nad sowieckimi hordami. 15 sierpnia 1920 r. bolszewicy ustąpili spod Ossowa, a bój, który przeszedł do historii, jako 18. bitwa świata, nazwano Cudem nad Wisłą. Jan Paweł II, 13 czerwca 1999 r. w Warszawie, powiedział o tym wydarzeniu: Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało nazwane Cudem nad Wisłą.
Bernard Cichosz

Źródła:
NIEDZIELA.PL (niezbędnik katolika)
HISTORIA.ORG.PL
JPILSUDSKI.ORG