2024-01-01
PATRONI ROKU 2024 USTANOWIENI PRZEZ SEJM I SENAT

PATRONI ROKU 2024 USTANOWIENI PRZEZ SEJM I SENAT

Warto pamiętać w roku 2024 (cz. 5)

   Sejm postanowił, że rok 2024 będzie miał następujących patronów: Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Marka Hłaskę, Zygmunta Miłkowskiego, Polskich Olimpijczyków, Rodzinę Ulmów, Romualda Traugutta, Melchiora Wańkowicza, Kazimierza Wierzyńskiego, Wincentego Witosa.
WIĘCEJ>>>
   Senat podjął uchwały o ustanowieniu roku 2024 rokiem: Edukacji Ekonomicznej, Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza, Władysława Zamoyskiego.
WIĘCEJ>>>