SPORT

■ Boisko ORLIK przy Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Zgierska 21-25

■ Boisko ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Sadowa 5/7

■ Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Kilińskiego 75a, 42 211-19-05, 42 211-13-27
www.basen-konstantynow.pl   basen@basen.net1.pl

■ Konstantynowski Klub Sportowy WŁÓKNIARZ, pl. Wolności 60, 42 211-13-74
kks.wlokniarz@wp.pl

■ Ludowy Klub Sportowy WŁÓKNIARZ, pl. Wolności 60, 603 294 057

■ Uczniowski Klub Sportowy PIĄTKA, ul. Sadowa 5/7, 601 295 206, 42 211-11-97

www.ukspiatka.home.pl   ukspiatka@ukspiatka.home.pl
■ Uczniowski Klub Sportowy LIDER, ul. Łódzka 5/7, 42 211-11-32

http://www.ukslider.gimkonst.pl/

■ Uczniowski Klub Sportowy HERKULES, ul. Ignacew 9, 42 211-12-58 w. 107
www.uksliderknz.yoyo.pl