WIELKIE BILETY

Za przedsięwzięcia szczególnie cenne dla Konstantynowa Łódzkiego redakcja „WIADOMOŚCI - 43bis" przyznaje nagrodę honorową WIELKI BILET (nie należy jej mylić z podobną nagrodą miesięcznika „EX LIBRIS 43bis” przyznawaną głównie w konkursie literackim PODRÓŻ POETYCKA).
Spośród wszystkich akcji prowadzonych przez redakcję „WIADOMOŚCI - 43bis" ta honorująca przedsięwzięcia szczególnie cenne dla miasta jest chyba najpopularniejsza wśród czytelników, cieszy się uznaniem wśród nagrodzonych. O jej prestiżu zapewne przesądza skład jury. Obecnie tworzą je: wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego, burmistrz Konstantynowa Łódzkiego i redaktor naczelny "WIADOMOŚCI - 43 bis".

 

Zdobywcy WIELKICH BILETÓW "WIADOMOŚCI - 43bis"
(za inicjatywy i przedsięwzięcia szczególnie cenne dla Konstantynowa Łódzkiego):
 

2014

■ Rada Prywatnych Przedsiębiorców w składzie: Pan Henryk Ulacha - przewodniczący, Pan Marek Wasiak - wiceprzewodniczący, Pan Wojciech Baszyński, Pan Wojciech Kunikowski
- za inicjowanie przedsięwzięć dla dobra miasta i mieszkańców, a szczególnie za kompleksowo zorganizowane działania na rzecz uratowania przed likwidacją Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim.

■ Mirosław Sobieraj, przedsiębiorca
- za hojną wrażliwość na potrzeby Konstantynowa Łódzkiego i jego mieszkańców oraz za skuteczne działania, które umożliwiają dialog konstantynowskim środowiskom biznesu i budżetu.

■ Uczniowski Klub Sportowy Lider Konstantynów Łódzki
- za sukcesy sportowe zawodników i osiągnięcia zawodowe trenerów, z których najważniejsze to zwycięstwo w roku 2013 w turnieju finałowym Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar Kinder + Sport w Drzonkowie. Zawody te są uznawane za nieoficjalne Mistrzostwa Polski w tej kategorii rozgrywek.

 

2013

■ Małgorzata Karpisz, nauczyciel wychowania fizycznego
- za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem wkładu pracy w organizację corocznej Międzyszkolnej Olimpiady Sportowej klas I – III oraz Biegu Wdzięczności za Pontyfikat Błogosławionego Jana Pawła II;
■ Justyna Kudaj, prezes Spółdzielni Inwalidów Zgoda
- za osiągnięcia w pracy zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem wkładu w funkcjonowanie przez 20 lat Warsztatów Terapii Zajęciowej przy SI Zgoda;
■ Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.
- za sprawną realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza II)” polegającego na wybudowaniu 10,17 km kanalizacji sanitarnej i 6,85 km kanalizacji deszczowej.
 

2012

• Uczniowski Klub Sportowy „PIĄTKA” Konstantynów Łódzki
- za sukcesy sportowe zawodników i osiągnięcia zawodowe trenerów, z których najważniejsze to zdobycie w roku 2011 łącznie 26 (7+10+9) medali Mistrzostw Polski w pływaniu w kategoriach młodzieżowych oraz powołanie do kadry narodowej 7 reprezentantów konstantynowskiego klubu (Milena Karpisz, Anna Nita, Gabriela Bakies, Michalina Zbrojewska, Justyna Burska, Dawid Szwedzki i Michał Pierzyński);
• Kazimierz OLSZEWSKI, konstantynowski producent samolotów i silników samolotowych
- za wejście na rynki zagraniczne z produkowanymi przez swoją firmę AIR-WAY najwyższej klasy samolotami (płatowce) i silnikami samolotowymi;
• Damian KAZIMIERCZAK, konstantynowski żeglarz
- za zwycięstwa we wszystkich zawodach (klasa katamaran), w których brał udział w roku 2011, a szczególnie za triumf w XVII Regatach o Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko i XXXV Regatach o Błękitną Wstęgę Zalewu Sulejowskiego a ponadto za dostrzeganie we współzawodnictwie sportowym przede wszystkim piękna. 
 

2011
• Eugeniusz CZECH, trener piłki ręcznej

- za „osiągnięcia w pracy zawodowej, a szczególnie za zdobycie z drużyną juniorów KKS „Włókniarz” Konstantynów Łódzki miejsca szóstego w Mistrzostwach Polski i drużyną Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim - miejsca trzeciego w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej”;
• Andrzej OWCZAREK, Przewodniczący Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego

- za „kierowanie stowarzyszeniem Konstantynowskie Porozumienie Samorządowe w bardzo trudnym, dla miasta, okresie i za wielki sukces tej organizacji w wyborach samorządowych 2010”;
• Marek WASIAK, przedsiębiorca łódzki

- za „skuteczne działania, które uchroniły konstantynowskie środowiska biznesu i budżetu przed trwałym antagonizmem”.
 

2010
• Anna KAMERYS, dyrygent zespołu Cantores Misericordiae Dei

- za „piękny wysiłek na rzecz skutecznej zachęty młodego pokolenia do śpiewu chóralnego na chwałę Panu”.

• Krystyna OPARA, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim

- za „ochocze podejmowanie nowych wyzwań i za pojmowanie pracy zawodowej jako powinności wobec człowieka oraz za sprawną organizację corocznego Biegu Wdzięczności za Pontyfikat Jana Pawła II”.

• Henryk ULACHA, przedsiębiorca łódzki

- za „hojną wrażliwość na potrzeby Konstantynowa Łódzkiego i jego mieszkańców szczególnie przy realizacji obiektu Galeria Konstantynów”.

 

2009
• Krzysztof MATYJASZEWSKI, uczony światowej sławy urodzony w Konstantynowie Łódzkim, obywatel świata
- za „wierną pamięć o małej ojczyźnie”.
• Andrzej BIERNAT,  poseł na Sejm RP
- za „skuteczną współpracę z samorządem Konstantynowa Łódzkiego, szczególnie przy realizacji zespołu boisk Orlik 2012”.
• Piotr KOWALEWSKI, wybitny sportowiec
- za „wieloletnią promocję Konstantynowa Łódzkiego swoimi osiągnięciami na arenie międzynarodowej”.
 

2008

• Justyna KUDAJ, prezes Spółdzielni Inwalidów Zgoda
- za „troskę o każdego konstantynowianina i wrażliwość na jego potrzeby oraz za profesjonalne kierowanie firmą i serce wkładane w pracę zawodową”.
• Christian LAINÉ, prezes firmy Premier Polska
- za „wypatrzenie „zielonej enklawy w sercu miasta” i za profesjonalny wybór miejsca budowy osiedla Domena oraz za szeroką promocję Konstantynowa Łódzkiego”.

 

2007

• Witold STĘPIEŃ, sekretarz Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego

- za „wielki i nieustanny wkład pracy w funkcjonowanie stowarzyszenia Konstantynowskie Porozumienie Samorządowe, które od dziesięciu lat tworzy pozytywny wizerunek miasta i przygotowuje mieszkańców do profesjonalnej pracy w samorządzie”.
• STRAŻ MIEJSKA w Konstantynowie Łódzkim
- za „piętnaście lat skutecznego godzenia trudnej służby miastu z zadaniem pomocniczości wobec mieszkańców”.
• Mariusz MAGROWICZ, producent telewizyjny
- za „znaczący udział w rozwoju komunikacji społecznej poprzez uruchomienie telewizji lokalnej w Konstantynowie Łódzkim”.

 

2006
• Leszek KRAWCZYK, prezes Portu Lotniczego Łódź Lublinek
- za „ustawiczną rozbudowę lotniska i stwarzanie tym przedsięwzięciem szczególnej szansy dla rozwoju Konstantynowa Łódzkiego”.
• WSZYSCY UCZESTNICY, największego zgromadzenia w historii Konstantynowa Łódzkiego, Marszu Wdzięczności w dniu 6 kwietnia 2005 roku
- za „wspaniałą podziękę za pontyfikat Papieża Jana Pawła II”.

2005
• Państwo Bożena i Henryk ULACHA, darczyńcy rozbudowy kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie-Srebrnej
- za „identyfikowanie się ze społecznością lokalną i wspaniałomyślny gest troski o dobro wspólne”.

2004
• Andrzej OWCZAREK, przewodniczący rady miejskiej
- za „dziesięcioletnią sprawną i skuteczną pracę na rzecz dobra wspólnego w konstantynowskim samorządzie terytorialnym”.
• Witold STĘPIEŃ, sekretarz miasta
- za „realizację własnej koncepcji uruchomienia Gminnego Centrum Informacji i pozyskanie na ten cel środków finansowych”.

2003
• Ewa CZERWIŃSKA, dyr. Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie
- za „okazywane serce i wytrwałość w pomocy udzielanej rodzinom, które w trudnej sytuacji życiowej nie zawsze są w stanie same sobie pomóc”.

2002
• StarCo-B s.c., firma łódzka (druk offsetowy, profesjonalny skład komputerowy)
- za „bezinteresowną troskę o nieustanną promocję Konstantynowa Łódzkiego, przejawiającą się podczas dziesięcioletniej współpracy z redakcją WIADOMOŚCI - 43bis”.

2001
• Zbigniew KORZENIOWSKI, dziennikarz
- za „prezentowanie osiągnięć Konstantynowa Łódzkiego w mediach regionalnych i ogólnopolskich”.
• Paweł KRASKA, trener i zawodnik sekcji piłki ręcznej KKS „Włókniarz”
- za „sukcesy sportowe w sezonie 2000/2001 uwieńczone awansem do I ligi”.
• Tadeusz PIĄTKOWSKI, przewodniczący Komisji Wydziałowej Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność w Konstantynowie Łódzkim
- za „wieloletnią ustawiczną pracę w środowisku konstantynowskich emerytów i rencistów na rzecz ich aktywności życiowej”.
• Grzegorz SASKO, organizator imprez sportowych
- za „wieloletnią ustawiczną pracę w środowisku konstantynowskiej młodzieży na rzecz jej wychowania i aktywności społecznej”.

2000
• Mieczysław KOZERA, przedsiębiorca
- za „ustawiczne tworzenie nowych miejsc pracy”.
• Zbigniew SKOWROŃSKI, dyr. Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.
- za „niezwykle szybką realizację budowy ciepłowni miejskiej”.

 

1999
• Maria MACIASZCZYK, dyrektor gabinetu prezydenta Łodzi
- za „przygotowanie w latach 1981 - 1989 liderów konstantynowskiego podziemia solidarnościowego do demokratycznego wprowadzenia w Konstantynowie Łódzkim władzy prawicy i potem nieustanne wspieranie reprezentantów samorządu terytorialnego Konstantynowa w sprawnym i skutecznym kierowaniu miastem”.
• Jerzy KROPIWNICKI, prezydent Łodzi
- za „przygotowanie w latach 1981 - 1989 liderów konstantynowskiego podziemia solidarnościowego do demokratycznego wprowadzenia w Konstantynowie Łódzkim władzy prawicy i potem nieustanne wspieranie reprezentantów samorządu terytorialnego Konstantynowa w sprawnym i skutecznym kierowaniu miastem”.

1998
• Andrzej BIERNAT, dyr. Centrum Sportu i Rekreacji
- za „pomysłowe i przedsiębiorcze kierowanie krytą pływalnią”.
• Waldemar PRZYROWSKI, przedsiębiorca
- za „sponsorowanie oświaty, troskę o bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gesty polityczne”.

 

1997
• Joanna CZAJKOWSKA, poetka
- za „uchylenie swoją twórczością drzwi do salonów artystycznych Łodzi”.
• Jan WOJCIECHOWSKI, dziennikarz
- za „owocne dostrzeżenie osiągnięć samorządu terytorialnego w Konstantynowie Łódzkim”.

1996
• Andrzej BERUT, dziennikarz (Polskie Radio)
- za „audycje o Konstantynowie Łódzkim, dzięki którym ci, którzy nie słyszeli - mogli usłyszeć, że Konstantynów w ogóle istnieje”.
• Zofia BERUT, dziennikarz (Radio Łódź)
- za „audycje o Konstantynowie Łódzkim, dzięki którym ci, którzy nie słyszeli - mogli usłyszeć, że Konstantynów istnieje i ciągle się rozwija”.
• Tomasz BIESZCZAD, dziennikarz (Kalejdoskop)
- za „teksty o Konstantynowie Łódzkim, dzięki którym ci, którzy nie czytali - mogli przeczytać, że w Konstantynowie istnieje i rozwija się kultura”.
• Łukasz GŁOWACKI, dziennikarz (Radio Emaus)
- za „audycje o Konstantynowie Łódzkim, dzięki którym ci, którzy nie słyszeli - mogli usłyszeć, że Konstantynów istnieje i ciągle się rozwija”.
• Grażyna JEŻEWSKA, dziennikarz (Telewizja Łódź)
- za „programy o Konstantynowie Łódzkim, dzięki którym ci, którzy nie widzieli - mogli zobaczyć, że Konstantynów istnieje i ciągle się rozwija”.
• Wojciech SŁODKOWSKI, dziennikarz (Telewizja Łódź)
- za „dostrzeganie ważnej dla rozwoju samorządu terytorialnego w Konstantynowie Łódzkim roli prasy lokalnej i za propagowanie „WIADOMOŚCI - 43bis” w łódzkiej telewizji”.
• Iwona KNYPL, dziennikarz (Express Ilustrowany)
- za „teksty o Konstantynowie Łódzkim, dzięki którym ci, którzy nie czytali - mogli przeczytać, że Konstantynów istnieje i ciągle się rozwija”.
• Beata OSTOJSKA, dziennikarz (Dziennik Łódzki)
- za „teksty o Konstantynowie Łódzkim, dzięki którym ci, którzy nie czytali - mogli przeczytać, że w Konstantynowie istnieje i rozwija się kultura”.
• Jacek PAJĄK, dziennikarz (Dziennik Łódzki)
- za „teksty o Konstantynowie Łódzkim, dzięki którym ci, którzy nie czytali - mogli przeczytać, że Konstantynów istnieje i ciągle się rozwija”.
• Wiesław PIERZCHAŁA, dziennikarz (Wiadomości Dnia)
- za „teksty o Konstantynowie Łódzkim, dzięki którym ci, którzy nie czytali - mogli przeczytać, że Konstantynów istnieje i ciągle się rozwija”.
• Renata SAS, dziennikarz (Express Ilustrowany)
- za „teksty o Konstantynowie, dzięki którym ci, którzy nie czytali - mogli przeczytać, że w Konstantynowie Łódzkim istnieje i rozwija się kultura”.
• Krystyna URBAŃCZYK, animatorka życia kulturalnego
- za „wiele serca wkładanego w kultywowanie polskich tradycji i obrzędów, upowszechnianie twórczości ludowej oraz ogromne zaangażowanie w działania kulturalne Konstantynowa Łódzkiego”.
• Jacek WALCZAK, dziennikarz (Gazeta Łódzka)
- za „teksty o Konstantynowie Łódzkim, dzięki którym ci, którzy nie czytali - mogli przeczytać, że Konstantynów istnieje i ciągle się rozwija”.

1995
• Jerzy KOZŁOWSKI, przedsiębiorca
- za „umiejętne godzenie swojej skutecznej działalności gospodarczej z interesami miasta Konstantynowa”.
• Grzegorz LOBKA, samorządowiec
- za „tworzenie lokalnej społeczności warunków do politycznego zintegrowania środowiska konstantynowskiej prawicy”.
• Zbigniew MACIAS, śpiewak operowy (baryton) i musicalowy, aktor i reżyser
- za „zainteresowanie Konstantynowem swoich przyjaciół i wspólne, bezinteresowne propagowanie idei budowy szkoły i krytej pływalni”.
• Bogdan MICHALAK, przedsiębiorca
- za „zintegrowanie działalności konstantynowskiego środowiska prywatnych przedsiębiorców wokół spraw miasta”.

 

1994
• Andrzej CIEŚLIK, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim.
- za „intensyfikację życia kulturalnego w Konstantynowie”.
• Anna SASKO, przewodnicząca Społecznego Komitetu Budowy Szkoły
- za „ogromny wkład w wybudowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim".
• Zbigniew SKOWROŃSKI, dyr. Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.
- za „bardzo skuteczną realizację inicjatyw zmniejszających bezrobocie w Konstantynowie Łódzkim”.
• Mirosław STANIEK, policjant
- za „osobiste przedsięwzięcia poprawiające bezpieczeństwo w Konstantynowie Łódzkim".