KTO JEST KIM

Wszyscy chcemy wiedzieć KTO JEST KIM - tu w Konstantynowie Łódzkim - też. Zaczynamy tworzyć podstawy do zbioru danych, który umożliwi nam własną publikację o wybranych mieszkańcach naszego miasta. „Kto jest kim w Konstantynowie Łódzkim” ma być leksykonem sporządzonym w układzie alfabetycznym, obejmie głównie mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego, ale znajdziemy też biogramy ludzi, których życie związane jest z naszym miastem, chociaż tutaj nie mieszkają. Kryterium podstawowym jest aktualny związek z Konstantynowem wyrażający się miejscem zamieszkania lub pracy w Konstantynowie (ew. dla potrzeb Konstantynowa).
Strona ta będzie uzupełniana, także na podstawie sugestii czytelników. Zaczęlismy od listy obecnych i byłych członków władz samorządu terytorialnego, przedstawicieli Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego od lat wygrywającego wybory samorządowe w mieście, dodaliśmy nazwiska członów Rady Prywatnych Przedsiębiorców. Pełniejsze informacje o osobach wpisanych na tę stronę zostaną podane po otrzymaniu przez redakcję „43bis" ankiet personalnych.
     # Jerzy Abel (radny w kadencji: I, 1990-1994; II, 1994-1998)
# Barbara Antosik (radna w kadencji III, 1998-2002)
# Jan Bandel (radny w kadencji V, 2006-2010)
# Wojciech Baszyński (członek Rady Prywatnych Przedsiębiorców: 2011-)

# Andrzej Biernat, poseł
# Henryk Brzyszcz, burmistrz (radny w kadencji: I, 1990-1994; II, 1994-1998; III, 1998-2002; zastępca burmistrza kadencji II, 1994-1998; III, 1998-2002; burmistrz kadencji IV, 2002-2006; V, 2006-2010; VI, 2010-2014)
# Robert Bujnowicz, radny (w kadencji VI, 2010-2014)
# Elżbieta Burska (radna w kadencji II, 1994-1998)
# Janusz Chmielewski (radny w kadencji I, 1990-1994)
# Bernard Cichosz, sekretarz Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego, wydawca i redaktor naczelny (m.in.: 43bis, Wiadomości - 43bis, Ex Libris 43bis)

# Piotr Cierpikowski (radny w kadencji II, 1994-1998)
# Jadwiga Czekajewska, radna (w kadencji VI, 2010-2014)
# Robert Dańda (radny w kadencji: IV, 2002-2006; V, 2006-2010)
# Grażyna Dembska (radna Rady Powiatu Pabianickiego kadencji I, 1998-2002, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego kadencji II, 2002-2006)
# Jan Dembski (radny w kadencji: II, 1994-1998; III, 1998-2002)
# Izabela Dobrzańska-Śmigielska, radna (w kadencji VI, 2010-2014)
# Andrzej Fisiak (radny w kadencji: I, 1990-1994; II, 1994-1998; III, 1998-2002; IV, 2002-2006)
# Halina Fisiak (radna rady Powiatu Pabianickiego kadencji I, 1998-2002; II, 2002-2006)
# Przemysław Fisiak (radny Rady Powiatu Pabianickiego kadencji III, 2006-2010)
# Wiesław Fisiak (radny w kadencji I, 1990-1994)
# Włodzimierz Fisiak, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego (marszałek województwa łódzkiego 2006-2010, zastępca burmistrza oraz komisarz rządowy w kadencji I, 1990-1994; burmistrz kadencji: II, 1994-1998; III, 1998-2002; radny Sejmiku Województwa Łódzkiego kadencji II, 2002-2006; III, 2006-2010)
# Irena Grenda, wicestarosta powiatu pabianickiego (radna Rady Powiatu Pabianickiego kadencji I, 1998-2002; II, 2002-2006; III, 2006-2010; IV, 2010-2014)
# Elżbieta Jabłońska, radna (w kadencji VI, 2010-2014)
# Zofia Janiszewska-Bułka (radna w kadencji I, 1990-1994; radna Rady Powiatu Pabianickiego kadencji I, 1998-2002)
# Jadwiga Jaraszkiewicz (radna w kadencji I, 1990-1994)
# Sławomir Jabłoński, radny Rady Powiatu Pabianickiego (radny w kadencji II, 1994-1998 w wyborach uzup.)
# Robert Jakubowski radny Rady Powiatu Pabianickiego (radny w kadencji: IV, 2002-2006; V, 2006-2010)
# Andrzej Jaraszkiewicz (radny w kadencji III, 1998-2002 w wyborach uzup.)
# Włodzimierz Jędrasik, radny (w kadencji V, 2006-2010; VI, 2010-14)
# Teresa Kacperska (radna w kadencji: III - 1998-2002; IV, 2002-2006)
# Marian Kaczorowski, radny (w kadencji V, 2006-2010 w wyborach uzup.; VI, 2010-2014)
# Juliusz Kamerys (radny w kadencji VI, 2010-2014)
# Barbara Keller (radna w kadencji: II, 1994-1998; III, 1998-2002; IV, 2002-2006; V, 2006-2010)
# Marzena Kobojek (radna w kadencji V, 2006-2010)
# Marek Kowalik (radny w kadencji: I, 1990-1994; II, 1994-1998; burmistrz kadencji I, 1990-1994; radny Sejmiku Województwa Łódzkiego kadencji I, 1998-2002)
# Anna Kudaj (radna w kadencji: II, 1994-1998; III, 1998-2002; IV, 2002-2006)
# Justyna Kudaj (radna Rady Powiatu Pabianickiego kadencji I, 1998-2002; II, 2002-2006)
# Wojciech Kunikowski (członek Rady Prywatnych Przedsiębiorców: 2011-)

# Jerzy Leszczyński (radny w kadencji IV, 2002-2006)
# Bogdan Lewandowski (radny w kadencji I, 1990-1994)
# Grzegorz Lobka, przewodniczący konstantynowskiego Klubu Współpraca (radny w kadencji I, 1990-1994, delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Łódzkiego)
# Krystyna Łakomska (radna w kadencji III, 1998-2002)
# Marek Łopaciński, wiceprzewodniczący rady miejskiej (radny w kadencji V, 2006-2010; VI, 2010-2014)
# Janina Mamuszka (radna w kadencji III, 1998-2002)
# Ryszard Marczak (radny w kadencji: I, 1990-1994; II, 1994-1998)
# Mirosława Marszałek (radna w kadencji V, 2006-2010 w wyborach uzup.; VI, 2010-2014)
# Bogdan Michalak (radny w kadencji: I, 1990-1994; II, 1994-1998; III, 1998-2002)
# Halina Młyńska-Bukowska (radna w kadencji II, 1994-1998)
# Tadeusz Nawarycz (radny w kadencji I, 1990-1994)
# Ireneusz Nowak (radny w kadencji III, 1998-2002)
# Maria Nowicka (radna w kadencji I, 1990-1994)
# Andrzej Owczarek, przewodniczacy Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego, przewodniczący rady miejskiej (radny w kadencji: II, 1994-1998; III, 1998-2002; IV, 2002-2006; V, 2006-2010; VI, 2010-2014)
# Jerzy Pachla (radny w kadencji I, 1990-1994)
# Lech Pachla (radny w kadencji: III, 1998-2002; IV, 2002-2006; V, 2006-2010)
# Jan Pawlak (radny w kadencji I, 1990-1994)
# Tadeusz Piątkowski (radny w kadencji: IV, 2002-2006; V, 2006-2010)
# Krzysztof Pipiński, wiceburmistrz (radny w kadencji III, 1998-2002; zastępca burmistrza kadencji IV, 2002-2006; V, 2006-2010)
# Marek Podębski (radny w kadencji I, 1990-1994)
# Kazimierz Popławski (radny w kadencji I, 1990-1994)
# Waldemar Przyrowski (radny w kadencji: II, 1994-1998; III, 1998-2002; radny Sejmiku Województwa Łódzkiego kadencji II, 2002-2006; III, 2006-2010)
# Bogumił Pychyński (radny w kadencji: I, 1990-1994; II, 1994-1998; III, 1998-2002; IV, 2002-2006; Honorowy Obywatel Miasta)
# Radosław Radwański, radny (w kadencji VI, 2010-2014)
# Mariola Radzik (radna w kadencji III, 1998-2002)
# Zygmunt Rogala, radny (w kadencji VI, 2010-2014)
# Marian Rogaliński (radny w kadencji II, 1994-1998)
# Irena Romanowska (radna w kadencji II, 1994-1998)
# Elżbieta Romecka (radna w kadencji I, 1990-1994)
# Małgorzata Rusek, wiceprzewodnicząca rady miejskiej (radna w kadencji: IV, 2002-2006; V, 2006-2010; VI, 2010-2014)
# Czesław Rzetelski (radny w kadencji V, 2006-2010)
# Anna Sasko (radna w kadencji I, 1990-1994; sekretarz miasta w II kadencji)
# Zbigniew Skowroński (radny w kadencji II, 1994-1998, delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Łódzkiego, radny Rady Powiatu Pabianickiego kadencji I, 1998-2002; III, 2006-2010)
# Wojciech Sobczak (radny w kadencji I, 1990-1994)
# Barbara Stachurska (radna w kadencji: II, 1994-1998; III, 1998-2002)
# Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego (wicemarszałek 2009-2010, marszałek 2010-2014, sekretarz miasta w części kadencji III, IV kadencji i w części kadencji V)
# Henryka Szymańska (radna w kadencji III, 1998-2002)
# Grzegorz Szymczyk (radny w kadencji III, 1998-2002)
# Henryk Ulacha (przewodniczący Rady Prywatnych Przedsiębiorców: 2011-)

# Marek Wasiak (wiceprzewodniczący Rady Prywatnych Przedsiębiorców: 2011-)

# Maria Wawrynko (radna w kadencji I, 1990-1994)
# Katarzyna Wybrańska, radna (w kadencji VI, 2010-2014)
# Krzysztof Zając (radny w kadencji: I, 1990-1994; II, 1994-1998; III, 1998-2002)
# Barbara Zapalska, radna (w kadencji VI, 2010-2014)
# Władysław Zawadzki (radny w kadencji: II, 1994-1998; III, 1998-2002; IV, 2002-2006; V, 2006-2010)