FAKTY ROKU

Redakcja „WIADOMOŚCI - 43bis” co roku (pierwszy raz w 1994) przypomina najważniejsze dla Konstantynowa Łódzkiego, jej subiektywnym zdaniem, wydarzenia (mogą to też być dające się wspólnie ująć procesy) gospodarcze, społeczne, kulturalne z ostatnich 12 miesięcy, które miały lub mogą mieć znaczny wpływ na życie mieszkańców. Wpływ tych FAKTÓW ROKU, nie tylko lokalnych, może być pozytywny lub negatywny. Efekty tych zdarzeń mogą być natychmiastowe lub składać się na zmiany, które nastąpią w bliższej lub dalszej przyszłości miasta.
„Wiadomości - 43bis" zapoczątkowały regularną coroczną ocenę wydarzeń od 1994 roku, a pismo ukazuje się od grudnia 1989 roku. Brakuje więc oceny kilku wcześniejszych lat. Spróbujmy to pobieżnie nadrobić.
Oczywiście oceniając ostatni miesiąc 1989 należy stwierdzić, że liczyły się tylko dwa fakty: ukazanie się pierwszego numeru "Wiadomości - 43bis" i ukazanie się drugiego numeru „Wiadomości - 43bis". Cały rok trudno dzisiaj analizować nie mając takiej pomocy jaką są archiwalne numery konstantynowskich gazet. Ważny dla Ojczyzny i każdego miasta był mimo wszystko „okrągły stół" i oczywiście przegrana komunistów w wyborach do parlamentu. Także na poważnie dla Konstantynowa miało znaczenie na przyszłość założenie „Wiadomości - 43bis".
W następnym 1990 roku, w wyniku najbardziej udanej z reform dekady, były już wybory samorządu lokalnego. W Konstantynowie wygrało Konstantynowskie Porozumienie Wyborcze - połowa podstawy dzisiejszej władzy Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego. Ale nie to miało najistotniejsze dla miasta skutki. W naszym mieście wtedy udało się zminimalizować wpływ Komitetu Obywatelskiego, późniejszej podstawy ROAD i ostatecznie Unii Wolności. Dzisiaj efekty widać, miasto ma stabilną władzę samorządową. Przez wszystkie kadencje prawica sprawnie rządzi Konstantynowem Łódzkim.
Wówczas nowa władza podjęła natychmiast realizację programu wyborczego. Najważniejszym punktem tego programu nota bene ustalanego w redakcji „WIADOMOŚCI - 43bis" była budowa nowej szkoły. Nie bez znaczenia był wybór Lecha Wałęsy na Prezydenta RP. Minął cały rok i gazeta była!
W 1991 roku pięćdziesięciolecie pracy duszpasterskiej świętował ks. prałat Stanisław Czernik. Porównywanie innych faktów lokalnych z tym byłoby nie na miejscu. Zdarzyły się jednak jeszcze I Dni Konstantynowa i I Bal Społecznego Komitetu Budowy Szkoły. „WIADOMOŚCI - 43bis" zamieszczają specjalne wkładki z poezją, a 50 numer ma 16 stron!
W Konstantynowie w 1992 roku powstaje Straż Miejska. „WIADOMOŚCI - 43bis" podczas pierwszego badania rynku czasopism już na nim liderują, a do tego ustanawiają nagrodę za najlepsze świadectwo maturalne zdobyte poza Konstantynowem. Nagroda miała być jakąś rekompensatą za wydatki na bilet miesięczny.
Powołanie Komisarza Rządowego, zakończenie budowy LO, któremu nadanie imienia Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia, poparło ponad 1200 dzieci - to główne wydarzenia 1993 roku. Ledwie szkołę zakończono, a już bal promujący budowę krytej pływalni zorganizował Społeczny Komitet Budowy Szkoły (czy już Basenu?). „Jesteście rekordzistami, jeśli uwzględni się krótki termin i niski koszt wybudowania tej szkoły" skwitował wiceminister oświaty Kazimierz Dera. A „WIADOMOŚCI - 43bis" z okazji 100 numeru gościły w redakcji ministra Jerzego Kropiwnickiego!

 

     2013
1/ Uratowanie przed likwidacją Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia w Konstantynowie Łódzkim (zgodne działania burmistrza i mieszkańców doprowadziły do zmiany decyzji władz powiatu).
2/ Nadanie centrum Konstantynowa Łódzkiego nowego atrakcyjnego wyglądu (zakończenie rewitalizacji zmieniło „klimat” pl. Kościuszki).
3/ Inicjatywy Rady Prywatnych Przedsiębiorców (RPP) na rzecz miasta i mieszkańców.
4/ Sukcesy samorządu Konstantynowa Łódzkiego w rankingach: Rzeczpospolitej (gminy w najlepszy sposób zarządzające swoimi finansami w latach 2009 - 2012 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestujące), „Wspólnoty” (gminy najlepiej wykorzystujące środki UE) i „Firmy Europejskiej” (Samorząd Przyjazny Biznesowi 2013)
5/ Utrzymanie w Konstantynowie Łódzkim niskiego poziomu podatków lokalnych (gmina pozostaje „rajem podatkowym”).
6/ Sukcesy sportowców konstantynowskich klubów: UKS Piątka, KKS Włókniarz, UKS Lider.
7/ Aktywność Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz sukcesy uczniów szkół konstantynowskich w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
8/ Sukces organizacyjny i promocyjny VII Biegu Wdzięczności za Pontyfikat Błogosławionego Jana Pawła II (rekord uczestników).
9/ „Żużel dla konstantynowian” - nowa forrma promocji miasta (podczas meczów I ligi KŻ Orzeł).
10/ Przedsięwzięcie „Bez LO ani rusz!” oraz konkursy „PECÚNIA” i „Nasze LO to dobry wybór”
- inicjatywy konstantynowskiej redakcji „Wiadomości - 43bis”.
 

     2012
1/ Inwestowanie gminy Konstantynów Łódzki w infrastrukturę techniczną polegające na kontynuacji realizowanego projektu zintegrowanego (w latach 2009-2013) składającego się z innych projektów, które sprowadzają się do modernizacji i budowy infrastruktury technicznej (drogi i gospodarka wodno-ściekowa) terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego.
2/ Zakończenie realizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o. projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Konstantynowa Łódzkiego (faza II)” polegającego na wybudowaniu 10,17 km kanalizacji sanitarnej i 6,85 km kanalizacji deszczowej.
3/ Zrewitalizowanie jednego z czterech skwerów pl. Kościuszki.
4/ Sprawne rozdzielnictwo produktów spożywczych (pozyskiwanych z Banku Żywności) prowadzone przez Konstantynowskie Porozumienie Samorządowe we współpracy z Miejską Organizację Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.
5/ Sukcesy pływaków UKS Piątka Konstantynów Łódzki, a szczególnie pierwsze miejsce wśród 102 klubów z całego kraju w Letnich Mistrzostwach Polski piętnastolatków w Dębicy, 13-15 lipca.
6/ Bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego absolwentów konstantynowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia (ogólna zdawalność egzaminu maturalnego w roku 2012 w konstantynowskim liceum wyniosła 88,9%, a łączne wyniki z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi to 80%; podobnie dobre wyniki uzyskali konstantynowscy gimnazjaliści).
7/ Sukces organizacyjny i promocyjny VI Biegu Wdzięczności za Pontyfikat Błogosławionego Jana Pawła II
8/ Liczne sukcesy uczniów konstantynowskich szkół w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
9/ Wysoka pozycja Konstantynowa Łódzkiego w rankingu Rzeczpospolitej (Mała Ojczyzna - gmina, w której chciał(a)byś mieszkać!)
10/ Zwycięstwo konstantynowskiego dziennika „43bis” (www.43bis.media.pl) w ostatnim konkursie POLSKI INTERNET, w kategorii portale informacyjne (nominacja kapituły do II etapu i najlepszy wynik w głosowaniu internautów: 2327 głosów, a najgroźniejsi rywale kolejno: 1543, 859, 502, 496).
 

     2011
1/ Zrównoważony rozwój Konstantynowa Łódzkiego udokumentowany wysoką pozycją w sporządzanym, co roku, przez prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej profesjonalnym „Rankingu zrównoważonego rozwoju 2011” obejmującym wszystkie polskie samorządy oraz wzorowe wykorzystanie pieniędzy pochodzących ze środków unijnych skwitowane pierwszym miejscem w woj. łódzkim w prestiżowym Rankingu Samorządów „Rzeczpospolita 2011”.

2/ Podpisanie nowych (obowiązujących od 1 kwietnia 2012) porozumień międzygminnych w sprawie komunikacji tramwajowej i autobusowej kontynuujących funkcjonowanie komunikacji na dotychczasowych warunkach przy jednoczesnym wprowadzeniu biletu wspólnego dla Łodzi, Lutomierska i Konstantynowa Łódzkiego.

3/ Wybór do parlamentu RP związanych z Konstantynowem Łódzkim: Andrzeja Biernata, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Agnieszki Hanajczyk (sejm) i Macieja Grubskiego (senat) oraz ponowny wybór burmistrza Henryka Brzyszcza na prezesa Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego.

4/ Zmiany w składzie zarządu KONSTANTYNOWSKIEGO POROZUMIENIA SAMORZĄDOWEGO [aktualny skład zarządu KPS (pochylono nazwiska nowo wybranych): Andrzej Biernat, Henryk Brzyszcz (wiceprzewodniczący), Bernard Cichosz (sekretarz), Irena Grenda (wiceprzewodnicząca), Elżbieta Jabłońska, Sławomir Jabłoński, Teresa Kacperska, Andrzej Owczarek (przewodniczący), Tadeusz Piątkowski (skarbnik), Krzysztof Pipiński, Małgorzata Rusek, Witold Stępień, Gabriela Szczepaniak].

5/ Realizacja ważnych inwestycji w Konstantynowie Łódzkim [kolejny etap uzbrajania terenów przemysłowych we wschodniej części miasta (Niesięcin, Dąbrowa, Srebrna), modernizacja terenów rekreacyjnych nad stawami (ul. Łaska), rozpoczęcie budowy osiedla mieszkaniowego Kolejowa] oraz pozyskanie przez gminę pieniędzy unijnych na rewitalizację pl. Kościuszki.

6/ Sukcesy młodych pływaków UKS Piątka Konstantynów Łódzki [26 (7+10+9) medali Mistrzostw Polski - w tym kategoria 17-18 lat: 1 (0-0-1), 16 lat: 6 (0-3-3), 15 lat: 7 (0-3-4), 14 lat: 12 (7-4-1) oraz powołanie do kadry narodowej siedmiu zawodników (Milena Karpisz, Anna Nita, Gabriela Bakies, Michalina Zbrojewska, Justyna Burska, Dawid Szwedzki i Michał Pierzyński)].

7/ Zwycięstwa konstantynowskiego żeglarza Damiana Kazimierczaka w XVII Regatach o Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko i XXXV Regatach o Błękitną Wstęgę Zalewu Sulejowskiego oraz we wszystkich pozostałych zawodach, w których brał udział.

8/ Sukces organizacyjny V Biegu Wdzięczności za Pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II (561 uczestników przebiegło łącznie ok. 1427 km) oraz systematyczne zwiększanie oferty atrakcyjnych zajęć na Orlikach (np. I Turniej par koszykarskich KonBasket 2011 połączony z konkursem rzutów osobistych dla dzieci i młodzieży).

9/ Ponowne sprowadzenie do Konstantynowa Łódzkiego Wędrownego Festiwalu „Kolory Polski" oraz współudział naszego miasta w organizacji Jarmarku Wojewódzkiego (wystawa „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej”, „Poezja w Cafe LULU”).
10/ Zwycięstwo konstantynowskiego dziennika „43bis” (www.43bis.media.pl) w I etapie (wyniki końcowe - II etap: 19 stycznia 2012 roku) prestiżowego konkursu POLSKI INTERNET, w kategorii portale informacyjne (dziennik „43bis” uzyskał nominację kapituły do II etapu i osiągnął najlepszy wynik w głosowaniu internautów: 2327 głosów, a najgroźniejsi rywale kolejno: 1543, 859, 502, 496).

 

     2010
1/ Zdecydowane zwycięstwo Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego w wyborach samorządowych 2010 (Henryk Brzyszcz burmistrzem, 9 z 15 mandatów dla KPS w Radzie Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim).

2/ Objęcie ważnych stanowisk przez konstantynowian - członków KPS (Witold Stępień wybrany marszałkiem województwa łódzkiego, Irena Grenda - wicestarostą powiatu pabianickiego, poseł Andrzej Biernat - szefem PO w woj. łódzkim).

3/ Come back Andrzeja Owczarka na stanowisko przewodniczącego rady miejskiej (został on w roku 2009 zmuszony do ustąpienia z tego stanowiska w wyniku wystąpienia z klubu radnych KPS sześciu radnych Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców i ich porozumienia z radnymi PSL i SLD).

4/ Zrealizowanie ważnych inwestycji w Konstantynowie Łódzkim [drugi zespół boisk „Orlik”, przebudowa ulic Kilińskiego i Krótkiej, kolejny odcinek drogi wojewódzkiej 710 (ul. Łódzka), modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych (rejon ulic ks. Janika, Langiewicza i Łąkowej w obszarze ŁSSE), poradnia zdrowia dla dzieci i młodzieży, zakup nowych wozów tramwajowych].

5/ Wydarzenia wagi państwowej: tragiczna śmierć prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i wybory nowego prezydenta.

6/ Nawiedzenie Matki Bożej w kopii jasnogórskiego Wizerunku, sukces organizacyjny IV Biegu Wdzięczności za Pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, odsłonięcie pomnika upamiętniającego ofiary niemieckiego obozu zlokalizowanego w Konstantynowie Łódzkim (Lager in Konstantinov) podczas II wojny światowej oraz posadzenie trzech Dębów Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (pl. Kościuszki; Srebrna, przy kościele Nawiedzenia NMP; pl. Wolności).

7/ Sukcesy Konstantynowa Łódzkiego w prestiżowych rankingach „Rzeczpospolitej”, „Dziennika Gazety Prawnej” i „Dziennika Łódzkiego”.

8/ Sprowadzenie do Konstantynowa Łódzkiego Wędrownego Festiwalu „Kolory Polski", zorganizowanie Międzynarodowego Festiwalu „Muzyczny Środek Europy”, współudział naszego miasta w organizacji Jarmarku Wojewódzkiego (wystawa „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej”, „Poezja w Cafe LULU”) oraz obchody 180 rocznicy nadania praw miejskich Konstantynowowi Łódzkiemu.

9/ Sukcesy młodych piłkarzy ręcznych prowadzonych przez trenera Eugeniusza Czecha, pływaków UKS Piątka oraz ciężarowców - weteranów.

10/ Znacząca rola, w życiu miasta, mediów lokalnych oraz rekordy popularności (3 242 niepowtarzalnych użytkowników, 4 819 odwiedzin, 15 605 odsłon) - podającego na bieżąco w noc wyborczą 21/22 listopada wyniki wyborów samorządowych w Konstantynowie Łódzkim - internetowego dziennika „43bis” (www.43bis.media.pl).
 

      2009
1/ Zmiany na stanowiskach szefów Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego i Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (Andrzej Owczarek na czele KPS, Robert Jakubowski przewodniczącym rady miejskiej) oraz nominacja Roberta Jakubowskiego na kandydata KPS w wyborach burmistrza Konstantynowa Łódzkiego w roku 2010.
2/ Wybór Witolda Stępnia na stanowisko wicemarszałka województwa łódzkiego.
3/ Otwarcie nowych obiektów handlowych: Galerii Konstantynów, Galery, Lidla, Kauflandu oraz modernizacja jednego z boisk na stadionie KKS Włókniarz.
4/ Nagroda główna dla Konstantynowa Łódzkiego we współzawodnictwie Gmina Fair Play
5/ SI ZGODA laureatem nagród: Przedsiębiorstwo Fair Play i Złoty Kłos.
6/ WIELKI BILET „Wiadomości - 43bis” sięga już nie tylko poza granice naszego kraju, od roku 2009 dotarł już na inny kontynent.
[O wyróżnieniu, urodzonego w Konstantynowie Łódzkim, Krzysztofa Matyjaszewskiego, uczonego światowej sławy, zaraz po zakończeniu naszej uroczystości 12 lutego o godz. 00:40, informowała Polska Agencja Prasowa (www.naukawpolsce.pap.pl) w tekście Światowej sławy chemik uhonorowany przez mieszkańców rodzinnego miasta, w którym czytamy m.in.:
Matyjaszewski urodzony w Konstantynowie Łódzkim, a pracujący obecnie w USA, otrzymał wyróżnienie „za wierną pamięć o swojej małej ojczyźnie”. Nagrodę wręczono mu również w języku szwedzkim w nadziei, że „Wielki Bilet” okaże się też „biletem do Sztokholmu na tegoroczną uroczystość ogłoszenia nazwisk laureatów Nagrody Nobla”.
59-letni prof. Krzysztof Matyjaszewski należy do ścisłej czołówki światowej chemików. Jest jednym z czterech najczęściej cytowanych naukowców z tej dziedziny. Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej w 1972 roku. Obecnie wykłada na uczelniach USA.
PAP (JAW) opublikowała tekst także po angielsku.]
7/ Sukces organizacyjny kolejnego Biegu Wdzięczności za Pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II oraz sukcesy konstantynowskich sportowców (ciężarowcy, piłkarze ręczni, pływacy)
8/ Konstantynowianie wśród organizatorów ważnych imprez Jarmarku Wojewódzkiego (wystawa „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej” oraz „Poezja w Cafe LULU”)
9/ Zmiany w obsadzie personalnej konstantynowskich parafii.
10/ Nieprzerwane ukazywanie się przez 20 lat „Wiadomości - 43bis” oraz inne wydarzenia na konstantynowskim rynku mediów (ciągły wzrost popularności aktualizowanego codziennie portalu „43bis”: www.43bis.media.pl, ukazywanie się przez pięć lat miesięcznika Między Blokami, ukazanie się pierwszego numeru miesięcznika „Medium”)
 

      2008
1/ Wybudowanie w rekordowo krótkim czasie zespołu boisk „Orlik 2012”.
2/ Dezaprobata regionalnych mediów wobec sukcesów Konstantynowa Łódzkiego i konstantynowian (dot. m.in.: wyboru Witolda Stępnia do zarządu województwa łódzkiego, wyboru Mirosława Golisa na prezesa Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, wyboru Andrzeja Biernata na szefa regionu PO, szybkiej realizacji inwestycji w mieście).
3/ Kolejny sukces wyborczy (zwycięstwo w wyborach uzupełniających do rady miejskiej) istniejącego już 10 lat KONSTANTYNOWSKIEGO POROZUMIENIA SAMORZĄDOWEGO (KPS).
4/ Znaczące wydarzenia kulturalne z udziałem konstantynowskich placówek (m.in.: obchody jubileuszowe Konstantynowskiego Stowarzyszenia Śpiewaczo-Muzycznego im. F. Chopina i Miejskiej Biblioteki Publicznej, rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wystawa zorganizowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Filharmonii Łódzkiej i spotkanie poetów w Cafe Lulu w ramach V Jarmarku Wojewódzkiego, I Konstantynowska Jesień Muzyczna).
5/ Obchody jubileuszowe, najliczniejszej i najaktywniejszej w województwie łódzkim, Miejskiej Organizacji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Konstantynowie Łódzkim.
6/ II Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II z udziałem 450 osób.
7/ Kontynuacja sukcesów sportowych konstantynowskich ciężarowców (Piotra Kowalewskiego i Damiana Kuczyńskiego), pływaków (UKS Piatka) i piłkarzy ręcznych (KKS Włókniarz) oraz wybór Jerzego Michała Jaśniaka na prezesa Łódzkiego OZPC.
8/ Przyznanie po raz pierwszy cudzoziemcowi WIELKIEGO BILETU „Wiadomości - 43bis”.
9/ Umieszczenie zegara na odnowionym budynku Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.
10/ Aktualizowanie codziennie portalu „43bis” (www.43bis.media.pl) obecnego w internecie już 10 lat.
 

     2007
1/ Wybór przez firmę Premier Polska Konstantynowa Łódzkiego na miejsce budowy osiedla Domena.
2/ Rozpoczęcie przez władze miasta realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz oddanie do użytku kompleksu miejsko-szkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5.
3/ Ponowny wybór Andrzeja Biernata na posła RP a także uzyskanie mandatów parlamentarzystów przez związanych z Konstantynowem Łódzkim: senatorów Macieja Grubskiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz poseł Agnieszkę Hanajczyk.
4/ Nawiązanie przez władze miasta kontaktu z urodzonym w Konstantynowie Łódzkim, jednym z najpoważniejszych kandydatów wśród Polaków do nagrody Nobla w dziedzinie chemii, prof. Krzysztofem Matyjaszewskim z Uniwersytetu Carnegie Mellon w Pittsburghu.
5/ Konstantynów Łódzki po raz drugi w gronie laureatów konkursu „Gmina Fair Play" oraz
wybór burmistrza Henryka Brzyszcza na prezesa Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego.
6/ Uruchomienie przez władze miasta Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz rozwój Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Zgoda" i prywatnego Liceum dla Dorosłych.
7/ I Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II z udziałem kilkuset osób oraz po raz pierwszy wymarsz konstantynowian ze swego miasta na Łódzką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę.
8/ Postępująca rewitalizacja Neru oraz intensyfikacja prac Związku Gmin Nadnerzańskich.
9/ Kolejne sukcesy ciężarowców: Piotra Kowalewskiego (kolejne Mistrzostwo Świata Weteranów) i Damiana Kuczyńskiego (obrona tytułu Młodzieżowego Mistrza Polski).
10/ Osiemnaście lat czasopisma „Wiadomości - 43bis”.

 

     2006
1/ Kolejne piąte zwycięstwo prawicy w wyborach samorządowych w Konstantynowie Łódzkim. Prawica reprezentowana przez stowarzyszenie Konstantynowskie Porozumienie Samorządowe odniosła w naszym mieście swój największy sukces wyborczy od ustanowienia samorządu terytorialnego.
2/ Nadanie godnej rangi konstantynowskim obchodom rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.
3/ Kolejne udane inwestycje w mieście (m.in. miejsko-szkolna hala sportowa, Hotel Kacperski, modernizacja pl. Kościuszki).
4/ Koniec pewnego etapu w życiu miasta określony śmiercią ks. prałata Stanisława Czernika.
5/ Uznanie dla Konstantynowa Łódzkiego wyrażające się wyborem konstantynowian i osób związanych z naszym miastem do władz województwa łódzkiego i powiatu pabianickiego.
6/ Cenne wyróżnienia dla samorządu Konstantynowa Łódzkiego (gmina Fair Play, ranking redakcji Wspólnoty).
7/ Ukazanie się pierwszej monografii miasta (KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI. DZIEJE MIASTA).
8/ Utworzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Konstantynowa.
9/ Sukcesy sportowe Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piątka” oraz ciężarowców weteranów.
10/ Wydarzenia na rynku mediów lokalnych w Konstantynowie Łodzkim (ugruntowanie pozycji nowych tytułów, nowa szata obszerniejszego miesięcznika „EX LIBRIS 43bis”, zawieszenie emisji TV TELETOP MULTIMEDIA).

     2005
1/ Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź Lublinek i nowe stałe połączenie z Londynem stwarzające szansę rozwoju Konstantynowa.
2/ Marsz Wdzięczności - największe zgromadzenie w historii naszego miasta – przykład skutecznej inicjatywy konstantynowskiej młodzieży i wspaniałej reakcji mieszkańców w podzięce za pontyfikat Papieża Jana Pawła II.
3/ Oddawanie do użytku kolejnych inwestycji komunalnych, a głównie podłączenie kanalizacji miejskiej do Grupowej Oczyszczalni Ścieków.
4/ Udzielenie poparcia dla Andrzeja Biernata w wyborach do sejmu RP przez wpływowe środowiska konstantynowskiej prawicy i w konsekwencji wybór konstantynowianina na posła oraz zwycięstwa przedstawicieli tej samej partii w wyborach prezydenta i obu izb parlamentu.
5/ Separatyzm społeczny Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i realizacja własnej krótkowzrocznej polityki przez władze KSM.
6/ Wzrost popularności regularnych rozgrywek dla amatorów w piłce nożnej i siatkówce.
7/ Rozwój niepublicznych placówek oświatowych w Konstantynowie.
8/ Przyznanie tytułu „Zasłużony dla Miasta” Komisji Wydziałowej Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność.
9/ Powstanie Klubu Literackiego CONSTANS
10/ Zdobycie Wielkiego Biletu - nagrody honorowej miesięcznika kulturalnego „Ex Libris 43bis” po raz pierwszy przez poetę z zagranicy.

     2004
1/ Rozbudowa kościoła w Konstantynowie-Srebrnej.
2/ Piętnastolecie „WIADOMOŚCI – 43bis”.
3/ Rozwój działalności Gminnego Centrum Informacji.
4/ Rozbudowa Organów Trzeciego Tysiąclecia w parafii Narodzenia NMP.
5/ Rozszerzenie emisji TvM-TELETOP w Konstantynowie na Łódź i Aleksandrów Łódzki.
6/ Promocja konstantynowskiego środowiska poetów.
7/ Wejście konstantynowskich samorządowców na Mont Blanc.
8/ Pierwsza matura w Liceum dla Dorosłych.
9/ Ponowny wybór Mieczysława Kozery na przewodniczącego ŁPIH.
10/ Ustanowienie przez redakcję „WIADOMOŚCI – 43bis” wyróżnienia PRO BENE FACTIS DEBEMUS MAXIMAS GRATES MEMORIAMQUE (Za dobre czyny należą się najwyższe podziękowania i pamięć) i certyfikatu FIRMA Z KULTURĄ.

 

     2003
1/ Jubileusz 25-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.
2/ Dziesiąta rocznica opuszczenia Polski przez wojska rosyjskie po, trwającej pięćdziesiąt cztery lata, sowieckiej okupacji Polski.
3/ Powstanie telewizji miejskiej (TvM) w Konstantynowie.
4/ Utrzymanie na niskim poziomie podatków lokalnych w Konstantynowie.
5/ Powstanie ogólnopolskiego stowarzyszenia Chrześcijański Ruch Samorządowy.
6/ Prezydent Łodzi powołuje do Rady Przedsiębiorców kilku konstantynowskich przedsiębiorców zrzeszonych w Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
7/ Utworzenie Gminnego Centrum Informacji.
8/ Rewitalizacja obiektów dawnej Konstilany.
9/ Upadłość konstantynowskiej firmy ELTOR.
10/ Osiągnięcia Piotra Kowalewskiego w podnoszeniu ciężarów we współzawodnictwie weteranów.

 

     2002
1/ Absolutne zwycięstwo w wyborach lokalnych prawicowego stowarzyszenia Konstantynowskie Porozumienie Samorządowe, będące przykładem oceny przez wyborców nie tylko programu lecz przede wszystkim dokonań lokalnej prawicy, kierującej samorządem w mieście nieprzerwanie od 1990 roku.
2/ Wybór na burmistrza Henryka Brzyszcza, kandydata Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowej już w pierwszej turze powszechnych wyborów samorządowych.
3/ Tradycyjna klęska lewicy w wyborach do rady miejskiej w Konstantynowie, wsparta przejęciem władzy przez prawicę w okolicznych gminach, a zwłaszcza wyborem na prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.
4/ Jednomyślność konstantynowskiej prawicy w wyborach samorządowych, będąca przejawem obywatelskiej przemyślności i politycznej dalekosiężności decydujących przed dziesięciu laty o założeniu (głównie przez członków Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego) Konstantynowskiego Klubu WSPÓŁPRACA, którego fuzja z Konstantynowskim Porozumieniem Gospodarczym zaowocowała w 1998 roku Konstantynowskim Porozumieniem Samorządowym, tak skutecznym w lokalnych działaniach dla miasta.
5/ Zauważalne na zewnątrz promocyjne sukcesy Konstantynowa:
a) bardzo dobry wynik (13,8%) ówczesnego burmistrza Konstantynowa Włodzimierza Fisiaka w wyborach na prezydenta Łodzi;
b) powołanie Krzysztofa Mączkowskiego skarbnika gminy Konstantynów na skarbnika gminy Łódź;
c) wzrost prestiżu Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej kierowanej przez Mieczysława Kozerę, przedsiębiorcę prowadzącego działalność w naszym mieście;
d) trafne decyzje rady miejskiej: m.in. utrzymanie na niskim poziomie podatków lokalnych, obniżka o 20% własnych diet;
e) udział kilkuset twórców z całego kraju i zagranicy (Kanada, Litwa, Niemcy, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Szwecja) w konkursie poetyckim konstantynowskiego miesięcznika „Ex Libris 43bis”.
6/ Zmodernizowanie ostatniego odcinka ul. 19 Stycznia oraz kontynuacja inwestycji podłączenia do Grupowej Oczyszczalni Ścieków.
7/ Rozwój organizacyjny i finansowy Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki, na dziesięciolecie firmy zaznaczony nadaniem sztandaru.
8/ Pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa i porządku w mieście oraz społeczna akceptacja dla działań funkcjonującej już 10 lat Straży Miejskiej.
9/ Utworzenie w Konstantynowie Łódzkim I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
10/ Zdobycie WIELKIEGO BILETU „Wiadomości - 43 bis” przez łódzką firmę StarCo oraz ukazanie się wydrukowanej przez nią książki Konstantynowskie TELEADRESY 2002.

     2001
1/ Decyzje samorządu miejskiego (m.in. niski poziom podatków lokalnych, szybka realizacja inwestycji) skutkujące warunkami do rozwoju gospodarczego i politycznej stabilizacji.
2/ Przyznanie burmistrzowi Włodzimierzowi Fisiakowi tytułu PROFESJONALNEGO MENEDŻERA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO za rok 2000 w kategorii samorządy lokalne przez Kapitułę Klubu Profesjonalnych Menedżerów.
3/ Rejestracja sądowa Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego poszerzająca możliwość skutecznej współpracy na rzecz miasta środowisk prawicowych i centrowych.
4/ II Kongres Przedsiębiorczości Województwa Łódzkiego zorganizowany przez władze samorządowe Konstantynowa i Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców.
5/ Praca w parafiach z młodzieżą na rzecz jej wychowania i aktywności społecznej.
6/ Awans piłkarzy ręcznych do I ligi oraz spadek piłkarzy z III ligi i ciężarowców z I ligi.
7/ Pierwsze miejsce w Polsce w konkursie internetowym uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr1 oraz wyposażenie wszystkich szkół w mieście w pracownie komputerowe.
8/ Szeroki zasięg w Konstantynowie akcji pomocy powodzianom z miejscowości Rożnów w gminie Gródek.
9/ Integracja środowiska seniorów prowadzona przez Komisję Wydziałową NSZZ "Solidarność" Emerytów i Rencistów.
10/ Wprowadzenie od 3 listopada codziennej (także w soboty i niedziele) aktualizacji istniejącego od 1998 roku internetowego dziennika "43bis" .

 

     2000
1/ Nominacja burmistrza Włodzimierza FISIAKA do nagrody im. Grzegorza Palki;
2/ Umieszczenie przez kilka banków swoich placówek w Konstantynowie i zgrupowanie ich w jednym ciągu komunikacyjnym (konstantynowska Wall Street);
3/ Polityczny wydźwięk podziękowań burmistrza dla NSZZ "Solidarność" z okazji XX rocznicy powstania Związku i wystąpienia burmistrza podczas Święta Niepodległości;
4/ Sprawna realizacja inwestycji w mieście, a przede wszystkim modernizacji ulicy 19 Stycznia;
5/ Rozwój Związku Gmin Regionu Łódzkiego pod przywódctwem Włodzimierza Fisiaka, burmistrza Konstantynowa
6/ Klęska SLD i UW w wyborach uzupełniających do rady miejskiej
7/ Podjęcie prezydenta RP przez samorząd miasta;
8/ Nowe wydarzenia w mieście: odnowienie przysięgi wojskowej i utworzenie parlamentu dziecięcego;
9/ Uznanie dla konstantynowian poza granicami miasta w postaci wyboru Mieczysława Kozery na prezesa Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Mirosława Golisa do Zarzadu Miasta Pabianic
10/ Troska władz miasta o wizerunek medialny (własna strona w "Gazecie Wyborczej") i rozwój konstantynowskiej prasy (większa objętość i kolorowe okładki "Wiadomości - 43bis", wydania internetowe wszystkich sześciu tytułów).

     1999
1/ Wizyta Ojca Świętego w Polsce (pobyt w Łowiczu).
2/ Decyzja władz miasta o budowie ciepłowni miejskiej w Konstantynowie i realizacja tej inwestycji praktycznie w dwa miesiące.
3/ Wybór burmistrza Włodzimierza Fisiaka na Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Łódzkiego.
4/ Rozwój "Solidarności" emerytów i rencistów w Konstantynowie.
5/ Kontynuacja działalności przez stowarzyszenia śpiewacze "Chopina" i "Lutnię".
6/ Przekształcenie przychodni "Zgody" w dostępną dla miasta i utworzenie ZOZ w Konstantynowie
7/ Utworzenie Centrum Pomocy Rodzinie.
8/ Powstanie Konstantynowskiego Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Budowy Centrum Kultury.
9/ Pozostanie pilkarzy Włókniarza w III lidze.
10/ Dziesięciolecie WIADOMOŚCI - 43bis i internetowe wydawanie dziennika.

     1998
1/ Wyniki wyborów samorządowych w Konstantynowie, a przede wszystkim zwycięstwo rządzącej prawicowej koalicji KONSTANTYNOWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE w wyborach do RM oraz udział KPS we władzach powiatu.
2/ Decyzja o znalezieniu się Konstantynowa w powiecie pabianickim.
3/ Upadłość "Konstilany".
4/ Realizacja inwestycji drogowych w mieście, przede wszystkim ul. Zgierskiej.
5/ Zjednoczenie się całej prawicy w mieście - powstanie KONSTANTYNOWSKIEGO POROZUMIENIA SAMORZĄDOWEGO.
6/ Nadanie sztandaru: miastu, Liceum Ogólnokształcącemu oraz "Solidarności" Emerytów i Rencistów.
7/ Sukcesy sportowców KKS "Włókniarz": awans ciężarowców do I ligi, awans piłkarzy do III ligi oraz szczypiornistów do II ligi.
8/ Uzyskanie przez Spółdzielnię Inwalidów "Zgoda" certyfikatu jakości.
9/ Jubileusze Stowarzyszenia Śpiewaczo- Muzycznego "Chopin", Biblioteki Miejskiej, Szkoły Podstawowej Nr 5, Przedszkola Nr 2.
10/ Przekroczenie przez konstantynowską prasę ("Ekspres 43bis") nakładu 5 000 egzemplarzy oraz ukazanie się "WIADOMOŚCI - 43bis" i "Biuletynu Informacyjnego Samorządu" w INTERNECIE.

 

    1997
1/ Kryzys finansowo - organizacyjny „KONSTILANA S.A.".
2/ Realizacja przez gminę inwestycji drogowych w mieście.
3/ Akcenty lokalne w wyborach parlamentarnych (klęska Leszka Millera - lokomotywy łódzkich postkomunistów we wszystkich konstantynowskich obwodach w starciu z Włodzimierzem Fisiakiem - prawicowym burmistrzem Konstantynowa).
4/ Sprawna współpraca koalicji rządzącej miastem.
5/ Spotkanie przedsiębiorców i władz miasta z ministrem Jerzym Kropiwnickim.
6/ Rozwój współpracy Konstantynowa z duńskim miastem Horsholm.
7/ Pomoc Konstantynowa powodzianom gminy Bystrzyca Kłodzka.
8/ Nagrody dla Konstantynowa we współzawodnictwie gmin woj. łódzkiego w dziedzinie kultury.
9/ Liderowanie piłkarzy KKS „Włókniarz" w IV lidze po rundzie jesiennej.
10/ Ukazanie się dwusetnego numeru „WIADOMOŚCI - 43bis" i odnotowanie tego faktu w mediach łódzkich i centralnych.

     1996
1/ Zakończenie budowy krytej pływalni, będące kontynuacją, prowadzonej przez władze naszego miasta promocji Konstantynowa, której efektem było finansowe wsparcie inwestycji miejskich przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Urząd Wojewódzki, Fundację Przyjaźni Polsko - Niemieckiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz przez konstantynowskie firmy i samych mieszkańców w akcjach organizowanych przez Społeczny Komitet Budowy Szkoły.
2/ Nadanie ks. Stanisławowi Czernikowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Konstantynowa.
3/ Realizacja inwestycji w mieście (budowa kanalizacji sanitarnej i ściekowej w ul. Łódzkiej, wybudowanie siedziby dla filii pogotowia ratunkowego, otwarcie Ośrodka Kinezyterapii przy Przychodni Miejskiej).
4/ Nawiedzenie Konstantynowa w znaku figury Matki Bożej Fatimskiej.
5/ Pobyt w Konstantynowie przedstawicieli Zarządu Miasta Horsholm z Danii.
6/ Druga wizyta b. premiera Jana Olszewskiego w Konstantynowie i powstanie ogniwa miejskiego Ruchu Odbudowy Polski.
7/ Zwycięstwo prawicy w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej.
8/ Nagroda główna dla Konstantynowa we współzawodnictwie gmin woj. łódzkiego w dziedzinie kultury (między innymi za „Betlejem Polskie").
9/ Awans ciężarowców do II ligi.
10/ Zauważalna obecność Konstantynowa w mediach łódzkich i centralnych oraz rozwój prasy lokalnej w Konstantynowie (ukazanie się z początkiem roku nowych tytułów: kwartalnika „BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU" i miesięcznika „EX LIBRIS 43bis").

 

     1995
1/ Prowadzona przez władze naszego miasta promocja Konstantynowa, której efektem było finansowe wsparcie inwestycji miejskich kwotą kilkunastu miliardów st. złotych.
2/ Decentralizacja zarządzania szkołami i przedszkolami.
3/ Umiejscowienie filii stacji pogotowia ratunkowego w Konstantynowie.
4/ Realizacja "Betlejem Polskiego".
5/ Pięciolecie SPP.
6/ Wybudowanie bloku komunalnego i rozwój infrastruktury (kanalizacja i telefonizacja).
7/ Pobyt przedstawicieli Zarządu Miasta w Danii.
8/ Wizyta b. premiera Jana Olszewskiego w Konstantynowie.
9/ Zjazd Absolwentów LO im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.
10/ Awans piłkarzy do IV ligi.

 

     1994
1/ Utworzenie prawicowego bloku w Radzie Miejskiej w wyniku porozumienia Konstantynowskiego Porozumienia Gospodarczego i Konstantynowskiego Klubu WSPÓŁPRACA.
2/ Wstrzymanie procesu likwidacji ZPW "Konstilana".
3/ Wybór Komisarza Rządowego Włodzimierza FISIAKA burmistrzem Konstantynowa Łódzkiego.
4/ Planowa realizacja inwestycji przez Urząd Miejski
5/ Wakacyjne remonty szkół przeprowadzone za pieniądze samorządu z wykorzystaniem robót publicznych.
6/ Wyjazdowa sesja w Konstantynowie Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność"
7/ Klęska lewicy w wyborach samorządowych w Konstantynowie Łódzkim.
8/ Konferencja gospodarcza FACHBUDU.
9/ Liderowanie piłkarzy po I rundzie klasy okręgowej.
10/ Pięć lat pisma "WIADOMOŚCI- 43bis".