ANNO DOMINI

To, co dzieje się w Konstantynowie Łódzkim lub dotyczy konstantynowian wiernie odnotować stara się prasa lokalna wydawana przez Bernarda Cichosza: dwutygodnik „Wiadomości - 43bis” (teraz ukazują się podwójne numery tylko raz w miesiącu), miesięcznik „Suplement 43bis", miesięcznik kulturalny „Ex Libris 43bis”, pisma nieregularne „Ekspres 43bis” i „Biuletyn - 43bis” (oba praktycznie są miesięcznikami) oraz oczywiście dziennik internetowy „43bis” (www.43bis.media.pl). Za czasów swojego funkcjonowania zdarzenia te prezentowały również „Telewizyjne Wiadomości 43bis” emitowane w TvM-TELETOP. Wymienione media to źródła pierwotne, potem wydarzenia lat 1995-1999 znajdowały co trzy miesiące swoje podsumowanie (ODNOTOWANE NA INNYCH ŁAMACH) w kwartalniku „Biuletyn Informacyjny Samorządu”, natomiast późniejsze - co roku - w miesięczniku „Suplement 43bis” (Odnotowane na naszych łamach). To swoiste konstantynowskie kalendarium nazwano ANNO DOMINI.
Od roku 1995 to kalendarium prezentowane jest w naszym portalu 31 grudnia w zakładce WIADOMOŚCI i jednocześnie dostępne poniżej (linki) razem z podsumowaniami lat wcześniejszych. W druku tekst ANNO DOMINI z zakończonego roku pojawia się w lutowym „Suplemencie 43bis" ukazującym się pod koniec stycznia.
Prowadzona w naszym portalu kronika wydarzeń jest oparta na następujących źródłach (i materiałach służących do ich opracowania):
ANNO DOMINI 2013 – „Suplement 43bis", nr 204 („Wiadomości - 43bis", nr 589/590)

ANNO DOMINI 2012 – „Suplement 43bis", nr 192 („Wiadomości - 43bis", nr 565/566)

ANNO DOMINI 2011 – „Suplement 43bis", nr 180 („Wiadomości - 43bis", nr 541/542)

ANNO DOMINI 2010 – „Suplement 43bis”, nr 168 („Wiadomości - 43bis", nr 517/518)
ANNO DOMINI 2009 – „Suplement 43bis” nr 156 („Wiadomości - 43bis", nr 493/494)
ANNO DOMINI 2008 – „Suplement 43bis” nr 144 („Wiadomości - 43bis", nr 469/470)
ANNO DOMINI 2007 – „Suplement 43bis” nr 132 („Wiadomości - 43bis", nr 445/446)
ANNO DOMINI 2006 – „Suplement 43bis” nr 120 („Wiadomości - 43bis", nr 421/422)
ANNO DOMINI 2005 – „Suplement 43bis” nr 108 („Wiadomości - 43bis", nr 397/398)
ANNO DOMINI 2004 – „Suplement 43bis” nr 96 („Wiadomości - 43bis", nr 373/374)
ANNO DOMINI 2003 – „Suplement 43bis” nr 85 („Wiadomości - 43bis” nr 351/352)
ANNO DOMINI 2002 – „Suplement 43bis” nr 72 („Wiadomości - 43bis” nr 326)
ANNO DOMINI 2001 – „Suplement 43bis” nr 59-62 („Wiadomości - 43bis” nr 306)
ANNO DOMINI 2000 – „Suplement 43bis” nr 47/48/49 („Wiadomości - 43bis” nr 278)
ANNO DOMINI 1999 – „Biuletyn Informacyjny Samorządu” nr 14, 15, 16, 17
ANNO DOMINI 1998 – „Biuletyn Informacyjny Samorządu” nr 10, 11, 12, 13
ANNO DOMINI 1997 – „Biuletyn Informacyjny Samorządu” nr 6, 7, 8, 9
ANNO DOMINI 1996 – „Biuletyn Informacyjny Samorządu” nr 2, 3, 4, 5
ANNO DOMINI 1995 – „Biuletyn Informacyjny Samorządu” nr 1
Opracowanie: Bernard Cichosz