PRO BENE FACTIS...

Pro bene factis debemus maximas grates memoriamque (Za dobre czyny należą się najwyższe podziękowania i pamięć) to prowadzona przez redakcję „Wiadomości - 43bis” lista (określana skrótowo Pro bene factis), na którą pośmiertnie wpisywane są godne osoby, związane swoją pracą z Konstantynowem Łódzkim lub jego mieszkańcami.
Umieszczenie osoby na liście Pro bene factis debemus maximas grates memoriamque
jest suwerenną decyzją redaktora naczelnego „Wiadomości – 43bis”. Redaktor naczelny „Wiadomości – 43bis” jest zobowiązany do popularyzacji dokonań osób wpisanych na tę listę. Proklamacja wpisu powinna mieć miejsce w szczególnych okolicznościach.
7 grudnia 2004 po raz pierwszy z okazji piętnastolecia „WIADOMOŚCI - 43bis" uroczyście ogłoszono tekst proklamacji „Pro bene factis debemus maximas grates memoriamque” (Za dobre czyny należą się najwyższe podziękowania i pamięć). Na liście „Pro bene factis...” umieszcza się godne osoby związane swoją pracą z Konstantynowem Łódzkim lub jego mieszkańcami. Decyzja należy do Redakcji „Wiadomości – 43bis”. Redaktor naczelny pisma jest wtedy zobowiązany do popularyzacji dokonań osób wpisanych na tę listę.
Pierwsze proklamacje dotyczyły śp. Jarosława Daszkiewicza i śp. Grzegorza Palki. Obaj skutecznie wspierali konstantynowską opozycję w działalności podziemnej w latach 1980-1989. Grzegorz Palka pomagał konstantynowskiej „Solidarności” prowadzącej podziemną działalność w łódzkich strukturach Związku. Jarosław Daszkiewicz był pomysłodawcą prowadzenia opozycyjnej działalności w legalnych strukturach KIK-u w naszym mieście.
Niezłomny obrońca wolności i sprawiedliwości, niosący nadzieję uwięzionym i internowanym jezuita ojciec Stefan Miecznikowski był kolejną osobą, której nazwisko wpisano na naszą listę 30 grudnia 2004 roku. Wielu konstantynowian przy ojcu Stefanie odnalazło swoje miejsce w trudnych latach stanu wojennego.
Nazwisko księdza Zygmunta Łabentowicza, proboszcza parafii Narodzenia NMP w Konstantynowie Łódzkim, dziekana dekanatu konstantynowskiego wpisano na listę z dniem 20 października 2005 roku. W swojej ośmioletniej działalności w Konstantynowie (zamordowany przez Niemców w 1942 roku w Dachau) dał się poznać jako gorliwy sługa Boży, szlachetny człowiek, ofiarny społecznik o bogatym sercu, wyczulony na potrzeby ludzkie.
Nazwisko Honorowego Obywatela Miasta Konstantynowa Łódzkiego księdza prałata płk. Stanisława Czernika na liście znalazło się w Boże Narodzenie 2006, a uroczysta proklamacja została zaplanowana na 5 marca 2007 roku. Jego patriotyzm i niezłomna postawa, zaangażowanie w działania na rzecz niepodległości i prawdy oraz wspieranie społeczności i samorządu Konstantynowa Łódzkiego były i pozostaną darem Bożym dla konstantynowian. Przez 32 lata był proboszczem parafii Narodzenia NMP w Konstantynowie.

 

Im należy się pamięć za dobre czyny
Jarosław Daszkiewicz, 19.05.1927, Warszawa - 15.12.1996, Łódź
Grzegorz Palka, 8.05.1950, Łódź - 12.07.1996, Złotniki
O. Stefan Miecznikowski SJ, 25.08.1921, Warszawa – 27.12.2004, Gdynia
Ks. Zygmunt Łabentowicz, 23.02.1895, Warszawa – 18.05.1942, Dachau
Ks. Stanisław Czernik, 3.11.1916, Skrzyńsko – 31.10.2006, Łódź