2008-08-17

Maria Magdalena Człapińska
Dzień po dniu

ISBN 978-83-926398-0-0
nakład 2000 egz., wydanie I, 2008 r., druk: StarCo
Maria Magdalena Człapińska Dzień po dniu

Maria Magdalena Człapińska urodziła się w 1952 r. we Włocławku. W 1976 r. ukończyła Wydział Lekarski – Oddział Stomatologiczny na Akademii Medycznej w Łodzi. W roku 1986 zadebiutowała na łamach tygodnika „Nad Wartą”. Swoje wiersze, opowiadania, teksty krytyczne publikowała później w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, a także w wielu antologiach i almanachach literackich. Wydała arkusz poetycki „Pejzaże” (1989) oraz opowiadania: „Z nurtem rzeki” (1992), „Matki i córki” (1994), „Bez retuszu” (1998). Jest laureatką regionalnych i ogólnopolskich konkursów literackich. Była związana z Klubem Literackim „Topola”. Należy do Związku Literatów Polskich, jest też członkiem, a od 2003 r. sekretarzem Zarządu Głównego Unii Polskich Pisarzy Lekarzy.
W jej wierszach dominuje łagodna, wyrozumiała refleksja nad światem, gdzie nawet to co boli - jest wybaczone, usprawiedliwione, oswojone. Taka postawa poetki wywodzi się z jej głębokiej religijności, która niesie afirmację i zgodę, pomimo, że wszystko ma swoje znaczenie, swoją rolę, sens - wystarczy tylko wierzyć aby je odnaleźć. To poezja dająca spokój i pociechę, pełna subtelnego wdzięku.     Bernard Cichosz