2010-06-17

Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom VI 2009

ISSN 2081-030X
nakład 600 egz., wydanie I, 2010 r., druk: StarCo
Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom VI 2009

Z opóźnieniem ukazał się dopiero niedawno, przeznaczony do wydania w roku 2009, szósty tom Prac i Materiałów Historycznych Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej (zmiana pisowni tytułu - patrz Uwaga poniżej). Jak zawsze zawiera on sprawozdania z działalności Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej. Zawartość zbiorów Muzeum przybliża zapowiadany przy różnych okazjach katalog starodruków wydanych w XVI wieku, a teraz przechowywanych w oddziale książki zabytkowej MAŁ. Drugą pozycją podobnego charakteru jest szkic o powstaniu i zasobie oddziału MAŁ w Parznie, którego specjalnością stało się gromadzenie i prezentacja modlitewników polskich i obcych. Z zakresu publikowania materiałów źródłowych zamieszczono dokument erekcyjny parafii katedralnej w Łodzi w opracowaniu Zofii Wilk.
Z myślą o II NAWIEDZENIU OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ, nawiedzeniu archidiecezji łódzkiej rozpoczętym w okresie przygotowań do wydania niniejszego tomu, w publikacji znalazły się: studium ks. Waldemara Woźniaka o psychologicznych aspektach spotkania wiernych z Matką Bożą w kopii Obrazu Jasnogórskiego oraz tekst historyczny ks. Stanisława Grada na temat obecności tej kopii w parafiach diecezji łódzkiej w roku 1974, w warunkach z gruntu odmiennych od współczesnych, zatem należących już do historii. Do historii należy także sylwetka prof. Feliksa Konecznego. Postać tę przybliża szkic opublikowany z okazji przypadającej w 2009 roku sześćdziesiątej rocznicy śmierci profesora.
Uwaga:
Tytuł „Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej” w roku 2009 zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczono symbolem ISSN 2081-030X. Następstwem tego jest zmiana pisowni tytułu.
Wcześniej, do roku 2008 włącznie, tytuł „Prace i materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej” był zarejestrowany w systemie wydawnictw zwartych ISBN.

Opracowanie tomu: ks. Jerzy Spychała, Rafał Leszczyński, Bernard Cichosz
Projekt okładki: ks. Jerzy Spychała
Rys. na okładce (na podstawie fresku z kościoła Dobrego Pasterza w Łodzi - „Peregrynacja Obrazu w roku 1974”): Agnieszka Kowalczyk