PRZETARGI

BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza:

nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Inwestycyjnej
Działka nr nr 90/66 i 90/31 o łącznej pow. 5,1151 ha, obręb K-19, KW LD1P/00054009/3
cena wywoławcza: 639.880,00 zł. netto
wadium: 35.000 zł.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 nieruchomość zwolniona od podatku VAT (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zmianami).

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynowa Łódzkiego zatwierdzony Uchwałą Nr XIX/215/2000 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
z dnia 06.04.2000 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 376 z dnia 24.05.2000 r., sytuuje większą część działki na terenie zieleni z zakazem jakiejkolwiek zabudowy. Dla pozostałego terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynów Łódzki” są to tereny usług turystyki i sportu.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 w sali konferencyjnej na parterze.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wysokości. Wadium,
z podaniem numeru działki, należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Konstantynów Łódzki prowadzony przez BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, numer konta: 05 8780 0007 0000 0316 1000 0005 do dnia 26 września 2014 r. włącznie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, pok. 19 i 20, tel. 42 211-11-73, gmii@konstantynow.pl

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego są dostępne na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.konstantynow.pl

 

 

BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza:

nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Langiewicza 26

L.pNr działkiPow. w m2Nr księgi wieczystejCena wywoławcza netto w zł.Wadium w zł.
1.155/11413LD1P/00053431/385 300,009 000,00
2.155/21195LD1P/00053431/382 000,009 000,00

Poprzedni przetarg odbył się 12 sierpnia 2014r.

Powyższe nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2014r. roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 w sali konferencyjnej na parterze.

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zmianami.).
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo w całości przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wysokości. Wadium, z podaniem numeru działki, należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Konstantynów Łódzki prowadzony przez BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, numer konta 05 8780 0007 0000 0316 1000 0005 albo w kasie Urzędu do dnia 19 września 2014 r. włącznie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, pok. 19 i 20, tel. 42 211-11-73, 42 211-12-49, gmii@konstantynow.pl

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego są dostępne na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.konstantynow.pl
 

 

BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza:

nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kosynierów

1.Działka nr 265/5 o pow. 0,0233 ha, obręb K-11, KW LD1P/00028512/1,
Działka nr 266/9 o pow. 0,0259 ha, obręb K-11, KW LD1P/00028512/1,
Działka nr 267/5 o pow. 0,0110 ha, obręb K-11, KW LD1P/00018241/7,
Działka nr 268/9 o pow. 0,0829 ha, obręb K-11, KW LD1P/00018241/7,
Działka nr 425/19 o pow. 0,0130 ha, obręb K-11, KW LD1P/00018241/7,
Działka nr 425/18 o pow. 0,0076 ha, obręb K-11, KW LD1P/00056042/0.
W/w działki będą stanowiły jedną nieruchomość o pow. 0,1629 ha.
cena wywoławcza: 147.000,00 zł. netto.
wadium: 15.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zmianami).
Poprzedni przetarg odbył się 17 lipca 2014 r.

2.Działka nr 266/10 o pow. 0,0494 ha, obręb K-11, KW LD1P/00028512/1,
Działka nr 268/10 o pow. 0,1009 ha, obręb K-11, KW LD1P/00018241/7.
W/w działki będą stanowiły jedną nieruchomość o pow. 0,1503 ha.
cena wywoławcza: 136.000,00 zł. netto.
wadium: 14.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zmianami).
Poprzedni przetarg odbył się 17 lipca 2014 r.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynowa Łódzkiego zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/284/05 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 czerwca 2005r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 269, poz. 2651 z dnia 29 sierpnia 2005r. sytuuje przedmiotowe nieruchomości na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 6MN).
Nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 września 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 w sali konferencyjnej na parterze.

Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie wadium w podanej wysokości. Wadium
z podaniem numeru działki, należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Konstantynów Łódzki prowadzony przez BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, numer konta: 05 8780 0007 0000 0316 1000 0005 lub w kasie Urzędu do dnia 28 sierpnia 2014 r. włącznie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, pok. 19 i 20, tel. 42 211-11-73, gmii@konstantynow.pl

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego są dostępne na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.konstantynow.pl

 

 

BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza:

nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Narutowicza

1.Działki nr 391/8 i nr 431/37 o łącznej pow. 0,0849 ha, obręb K-10, KW LD1P/00057132/5,
wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 431/38 o pow. 0,0759 ha, obręb K-10, KW LD1P/00057133/2 stanowiącej drogę wewnętrzną

cena wywoławcza: 92.000,00 zł. netto.
wadium: 9.000 zł.

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zmianami).

2.Działki nr 391/7 i nr 431/36 o łącznej pow. 0,0859 ha, obręb K-10, KW LD1P/00057132/5,
wraz z udziałem 1/6 części w działce nr 431/38 o pow. 0,0759 ha, obręb K-10, KW LD1P/00057133/2 stanowiącej drogę wewnętrzną

cena sprzedaży: 92.000,00 zł. netto.
wadium: 9.000 zł.

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zmianami).

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Brak planu. Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną.
Nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 września 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 w sali konferencyjnej na parterze.

Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie wadium w podanej wysokości. Wadium
z podaniem numeru działki, należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Konstantynów Łódzki prowadzony przez BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, numer konta: 05 8780 0007 0000 0316 1000 0005 lub w kasie Urzędu do dnia 28 sierpnia 2014 r. włącznie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, pok. 19 i 20, tel. 42 211-11-73, gmii@konstantynow.pl

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego są dostępne na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.konstantynow.pl


 

BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza:

nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych działek inwestycyjnych położonych w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Innowacyjnej

L.p.Nr działki- Pow. w m2- Nr księgi wieczystej- Cena wywoławcza brutto w zł- Wadium w zł
1.90/58 i 86/46- 16830- LD1P/00048747/3 LD1P/00030367/6- 1 734 300,00- 100 000,00
2.90/59 i 86/47- 16837- LD1P/00048747/3 LD1P/00030367/6- 1 734 300,00- 100 000,00

Poprzedni przetarg odbył się 17 grudnia 2012r., 9 sierpnia 2013r., 29 listopada 2013r., 12 marca 2014r. oraz
30 maja 2014r.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Brak planu. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynowa Łódzkiego – teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 w sali konferencyjnej na parterze.

Nieruchomości są wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w podanej wysokości. Wadium, z podaniem numeru działki, należy wnieść przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim prowadzony przez BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, numer konta 05 8780 0007 0000 0316 1000 0005 do dnia 22 sierpnia 2014 r. włącznie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, pok. 19 i 20, tel. 42 211-11-73, gmii@konstantynow.pl
Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego są dostępne na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.konstantynow.pl