• Marsz Niepodległości 2017 Marsz Niepodległości 2018
 • MN2018
 • fines
 • fines
 • PKS dla konstantynowian
 • wpolityce.pl
 • PAPsamorząd
 • SIP
 • Polskie Radio24
 • Prawo dla samorządu
 • portalsamorzadowy
 • WSPOLNOTA
 • BO 2018 III edycja, 2018
 • WSPÓLNOTA RANKING GMIN
 • MPK Łódź
 • RIZ1
 • TV Trwam
 • Do Rzeczy
 • wSieci
 • gazetaprawna.pl
 • BO REGULAMIN
 • I LOdD
 • Rzeczpospolita
 • przegladsportowy
 • PREZYDENT.PL
 • Igrzyska Olimpijskie PKOl
 • Dołącz do nas na Facebooku Bernard Cichosz, red. nacz. "43bis"
 • OMEGA
 • X Bieg Wdzięczności ZDJĘCIA
 • PRO-LIFE
 • www.pzps.pl/
 • http://siatka.org/kategoria/aktualnosci/
 • Rodzina500+
 • chrzest966.pl
 • Telewizyjny Kurier GCI
 • WARTO ROZMAWIAĆ
 • OBLICZA MANIPULACJI
 • Radio Warszawa
 • GRUDZIEŃ 1970 Przemówienie PREZYDENTA Andrzeja Dudy o świcie w Gdyni-Stocznia wejdzie do historii Polski. Każdy patriota powinien go wysłuchać! (Krzysztof Wyszkowski)
 • Radio Maryja 25 lat na antenie
 • Klub im. Romana Dmowskiego
 • HLI POLSKA
 • CitizenGO to społeczność aktywnych obywateli
 • wpolityce.pl www.palade.pl
 • niezalezna.pl/
 • http://www.wsieci.pl/
 • Radio Łódź
 • http://www.naszdziennik.pl/
 • Dziennik Łódzki
 • KŻ Orzeł
 • www.ordoiuris.pl/
 • www.ordoiuris.pl/
 • IPN
 • SJP Doroszewskiego
 • LIRYKA, LIRYKA… Słowa i muzyka LIRYKA, LIRYKA...
  Słowa i muzyka
 • UKS Piątka
 • STOP ABORCJI
 • Bez LO ani rusz!
 • http://www.pzekonst.pl.pl/
 • Szczególna misja europosła Ks. prof. Czesław S. Bartnik Szczególna misja europosła
 • Nie Szkodzić
 • Rodzinny Konstantynów Łódzki
 • Wydawnictwo Bernard Cichosz
 • http://patriotyczna.lodz.pl/
 • Rodzina ma Gďż˝os
 • LO oferta
 • LO oferta
 • LO oferta
 • http://patriotyczna.listastron.pl/
 • http://www.oneofus.eu/pl/
 • JEDYNKI gazet
 • Get Adobe Flash player
 • Mała Ojczyzna
 • PKS
 • KMST
 • Łódzkie
 • PORT LOTNICZY ŁÓDŹ
 • POLOKO
 • Gazeta Polska Codziennie
Wiadomości
2018-10-05
Brakuje dialogu władz gminy z mieszkańcami

Brakuje dialogu władz gminy z mieszkańcami

Z Michałem Paśnickim, liderem RANKINGU AKTYWNOŚCI RADNYCH rozmawia Bernard Cichosz.

■ Dobiega już czwarty rok Pańskiej aktywnej pracy dla gminy w Radzie Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Czym zajmował i zajmuje się Pan, jako radny?
– Trzeba zaznaczyć, że od początku kadencji jestem w opozycji, a od ponad dwóch lat wspólnie z dwiema koleżankami i trzema kolegami tworzymy Klub Radnych Wspólny Konstantynów. Praca w opozycji do sprawującego władzę Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego determinuje nasze działania na rzecz gminy.
Od początku kadencji jestem członkiem Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej. Należę również do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.
Z zawodu jestem specjalistą ds. marketingu, dlatego bacznie przyglądam się działaniom władz gminy w zakresie promocji miasta.
Jestem inicjatorem i koordynatorem projektów www.PromujeKonstatynow.pl i www.KupujwKonstantynowie.pl.

■ Jak Pan ocenia mijającą kadencję samorządu przez pryzmat swoich dokonań i realizacji obietnic wyborczych?
– Na początku kadencji, jako nowy radny, byłem „politycznym idealistą”. Myślałem, że dla wszystkich samorządowców najważniejsze są potrzeby mieszkańców. Niestety, szybko przekonałem się, że tworzenie przyjaznego miasta dla konstantynowian nie jest priorytetem burmistrza i popierających go radnych Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego (KPS). Liczyłem na współpracę z burmistrzem, ale walcząc z uporem o inwestycje w moim okręgu i większą transparentność działań konstantynowskiego samorządu, szybko przekonałem się, że musze zostać surowym recenzentem działań burmistrza i rządzącej większości, łącząc jednocześnie siły z resztą opozycji. W konsekwencji powstał opozycyjny Klub Radnych „Wspólny Konstantynów”.

■ Czy w opozycyjnej mniejszości radny w ogóle może skutecznie realizować obietnice wyborcze?
– To zależy od okręgu, w którym jest radnym. Mój okręg w większości obejmuje tereny należące do zasobów Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (KSM). Na terenie gminnym burmistrz i radni KPS zablokowali główną inwestycję w postaci nowego chodnika na ul. Mikołaja Kopernika (od ul. Gabriela Narutowicza do ul. ks. Stanisława Czernika, strona wschodnia). Natomiast moje inicjatywy dot. inwestycji zależnych od współpracy z Konstantynowską Spółdzielnią Mieszkaniową udało się w większości zrealizować. Pogłębiono parking przed blokiem Kopernika 19, wykonano nowe chodniki przed blokami Zgierska 24/28, powstał nowy plac zabaw w obszarze bloków Zgierska 16/18/20/22. Dodatkowo w północnym szczycie bloku Zgierska 28 udało się zamontować dwa testowe - pierwsze w gminie, elastyczne słupki odblaskowe. Wracając do inwestycji gminnych powiem, że w moim okręgu wykonano dodatkową: zatoczkę parkingową po zachodniej stronie ulicy Kopernika przy ulicy Narutowicza; usunięto stary, zdegradowany drzewostan po wschodniej stronie ulicy Kopernika i wykonano nowe nasadzania. Niestety przy okazji nastąpiło pogorszenie i tak już złego stanu chodnika w tej lokalizacji. Pracując w opozycyjnej mniejszości nie udało mi się doprowadzić do zmiany regulaminu Konstantynowskiego Budżetu Obywatelskiego, który umożliwiałby realizację projektów na ternach KSM-u. Burmistrz i radni KPS-u wolą realizować inwestycje tylko na terenie gminy i nie dostrzegają potrzeb mieszkańców funkcjonujących w zasobach zarządzanych przez KSM.

■ Co Pana najbardziej martwi w funkcjonowaniu naszej gminy?
– Najbardziej martwi mnie brak aktualnych dokumentów strategicznych gminy (zgodnych z dokumentami rozwojowymi wyższego szczebla), które wyznaczają aspiracje, cele władz gminnych i konstantynowskiej społeczności. Gmina nie ma aktualnej strategii rozwoju i promocji, co za tym idzie, nie ma jasno zdefiniowanej misji, która określa sposób realizacji wizji i ma wpływ na planowanie jej celów strategicznych i operacyjnych. Strategia wyznacza również racjonalne i efektywne gospodarowanie ograniczonymi zasobami gminnymi. Strategię rozwoju na lata 2014-2020 mają m.in.: Aleksandrów Łódzki, Ksawerów i Lutomiersk. Ostatnim dokumentem strategicznym dla Konstantynowa był Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013. I, choć nie jest to problem fundamentalny, wspomnę tutaj również o braku strategii promocji i księgi identyfikacji, która nadawałaby spójność wizerunkowi gminy, np. określałaby wzory tabliczek z nazwami ulic. Z moich obserwacji wynika, że na terenie gminy funkcjonują obecnie cztery różne wzory tablic z nazwami ulic. Gmina nie ma również własnego hasła promocyjnego, które ma nas wyróżniać na tle innych gmin i podkreślać nasze atuty.
■ A jaka jest Pana wizja rozwoju gminy?
– Na pewno musi to być rozwój zrównoważony, czyli zachowujący balans między Konstantynowem przemysłowym a Konstantynowem mieszkaniowym z naciskiem na mieszkaniowy. Postępuje proces suburbanizacji - osiedlanie się poza granicami miast, w spokojnej okolicy, z dala od zanieczyszczonego powietrza miejskiego. Ze względu na położenie (wjazd do Łodzi przez Teofilów, Centrum, Retkinia), Konstantynów ma duży atut, aby sprostać konkurencji ościennych gmin i stać się wiodącą, podmiejską „sypialnią Łodzi”. Niektórzy uważają, że bycie sypialnią Łodzi to coś złego. Jestem przeciwnego zdania. Większa ilość mieszkańców to większa dostępność do usług i wyższy poziom ich realizacji (w tym usług publicznych z zakresu edukacji, bezpieczeństwa, opieki medycznej). Warto wspomnieć, że ponad 30% dochodów z PIT-u od osób fizycznych trafia do miejsca zameldowania płatnika. Ważny jest również aspekt środowiskowy. Więcej przemysłu to więcej zanieczyszczeń w powietrzu, którym oddychamy.

■ Co ma Pan na myśli mówiąc gmina przyjazna dla mieszkańców?
– Gmina przyjazna mieszkańcom to taka, która skutecznie podnosi poziom życia lokalnej społeczności. Poza szeroko rozumianym bezpieczeństwem (monitoring), kosztami życia w Konstantynowie (woda, ścieki, śmieci), infrastrukturą techniczną (kanalizacja, drogi, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, komunikacja publiczna) i infrastrukturą społeczną (godne warunki mieszkaniowe - budownictwo komunalne, ochrona zdrowia, rozwój placówek zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3, edukacja, zwiększenie ilości miejsc w żłobkach, pomoc społeczna, kultura i sport), chciałbym zwrócić uwagę na rozwój przestrzenny gminy, który powinien odbywać się w sposób zrównoważony z uwzględnieniem potrzeb zarówno inwestorów, jak i przede wszystkim obecnych i przyszłych mieszkańców. Niestety obecnie wygląda to bardzo źle, co pokazuje przypadek osiedla Srebrna Ostoja. Burmistrz i radni KPS-u kilkakrotnie zmieniali plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spółdzielczej. Wprowadzone zmiany spowodowały, że mieszkańcy muszą bronić się przed powstaniem wielkiego centrum logistycznego w odległości 60 m od granicy osiedla. Cała sprawa wpłynęła negatywnie na wizerunek gminy i spowodowała, że musiałem czasowo wycofać się z mojego projektu #ZamieszkajwKonstantynowie, który miał zachęcać potencjalnych mieszkańców do osiedlenia się w naszej gminie. Ważnym elementem przyjaznego miasta jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalowanie lamp solarnych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych itp. Cieszę się, że członkom Stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój ‒ Geotermia w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi Oddział w Konstantynowie Łódzkim” (www.GeotermiaKonstantynow.pl), którego jestem członkiem, udało się przekonać Burmistrza do złożenia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wniosku o wykonanie na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ulicy Kilińskiego badawczego odwiertu geotermalnego. Wniosek czeka na ostateczna weryfikację. Liczę, że Konstantynów dostanie ponad 20 milionów zł bezzwrotnej dotacji na ten cel. Jest szansa, że woda geotermalna ogrzeje nasze domy. Przy ograniczonych zasobach finansowych gminy na inwestycje proekologiczne takie jak np. rozbudowa sieci kanalizacji, miasto musi szukać innych rozwiązań. Mogą to być np. przydomowe oczyszczalnie ścieków przy zabudowie jednorodzinnej. Dobrym przykładem jest tu Lutomiersk, gdzie gmina dofinansowuje mieszkańcom budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 3.000 zł.
■ Jakie zadania chciałby Pan realizować w nadchodzącej kadencji?
– Z perspektywy czterech minionych lat jasno widać jak bardzo brakuje dialogu między władzami gminy, a mieszkańcami. Władze gminy nie komunikują się z organizacjami i stowarzyszeniami w sprawie planowania inwestycji. Przykładem jest plan nowej sali gimnastycznej przy SP2 (dawnym LO) przy ulicy Kilińskiego. Nie został on skonsultowany z konstantynowskim środowiskiem sportowym. Brak jest podmiotów konsultacyjno-doradczych, takich, jak Rada Sportu przy Burmistrzu. Brakuje szerokich konsultacji społecznych i badań ankietowych wśród mieszkańców. I właśnie to musimy wspólnie z mieszkańcami zmienić. Mój program wyborczy dostarczę bezpośrednio mieszkańcom ulicy Kopernika i Zgierskiej już wkrótce.

Pozostałe informacje

 
2018-12-12
NSZZ „Solidarność” zaprasza

NSZZ „Solidarność” zaprasza

13 grudnia 2018 roku (czwartek) XXXVII rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza do udziału w obchodach XXXVII rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbędą się w Łodzi 13 grudnia 2018 roku (czwartek).
Program uroczystości:
godz. 16.00
Msza Święta w kościele oo. Jezuitów pw. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ulicy H. Sienkiewicza 60
godz. 17.00
Przemarsz uczestników przed „Pomnik-Krzyż Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka” przy Kościele Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 38
godz. 17.20
Okolicznościowe przemówienie oraz złożenie kwiatów.

 
2018-12-11
Najpopularniejsze w listopadzie

Najpopularniejsze w listopadzie

Co zainteresowało internautów w naszym portalu w LISTOPADZIE
 
2018-12-11
Sławomir Cenckiewicz w Łodzi

Sławomir Cenckiewicz w Łodzi

WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, sala konferencyjna, 12 grudnia 2018 r., godz. 17.00
 
2018-12-10
Nienawiść do PiS-u rozum odbiera

Nienawiść do PiS-u rozum odbiera

-------------------------------------------------zasłyszane w Kansas
 
2018-12-10
Terminy rozgrywek

Terminy rozgrywek

PIŁKA SIATKOWA Planowane terminy rozgrywek wojewódzkich i centralnych
 
2018-12-09
Mała książka – wielki człowiek

Mała książka – wielki człowiek

Książka w prezencie dla każdego trzylatka – konstantynowska Biblioteka zaprasza!
 
2018-12-09
Wiadomo, kto jak głosował

Wiadomo, kto jak głosował

Sesje Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim
 
2018-12-08
Konstantynów Łódzki zamożnieje

Konstantynów Łódzki zamożnieje

Dochody podatkowe gmin per capita w zł. Dane Ministerstwa Finansów (według stanu na 30 czerwca 2018 r.)
 
2018-12-07
Rada Nadzorcza PKGKŁ

Rada Nadzorcza PKGKŁ

 
2018-12-07
Orszak Trzech Króli 2019

Orszak Trzech Króli 2019

 
2018-12-07
Sklep rybny zatrudni mężczyznę

Sklep rybny zatrudni mężczyznę

Praca dla mężczyzny od 11 do 24 grudnia 2018

Sklep rybny Świeże ryby u Oli w Konstantynowie Łódzkim przy skrzyżowaniu ulic: ks. płk. Stanisława Czernika i Mikołaja Kopernika (nr 17) zatrudni mężczyznę do sprzedaży ryb na okres od 11 do 24 grudnia 2018.
Sklep czynny:
wtorek – piątek od 9:00 do 17:00
sobota od 8:00 do 14:00
(niedziela i poniedziałek – nieczynny)
 

 
2018-12-06
Mikołajki w bibliotece

Mikołajki w bibliotece

Prezenty dla przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Konstantynowie Łódzkim
 
2018-12-06
Pabiks za silny

Pabiks za silny

PIŁKA RĘCZNA II liga mężczyzn grupa 3A-południowa

<PROTOKÓŁ ZAWODÓW>
■ Kolejka 13: 6 grudnia 2018 r. (czwartek)
KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki – Pabiks FormauDyBy Pabianice 23:27 (10:11)
W czwartek 6 grudnia 2018, w II lidze piłki ręcznej mężczyzn szczypiorniści KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki, u siebie przegrał z zespołem Pabiks FormauDyBy Pabianice 23:27 (10:11).
BC
 

 
2018-12-06
Kto złożył najwięcej interpelacji

Kto złożył najwięcej interpelacji

Porównanie VII i VII kadencji
 
2018-12-06
Interpelacje umocowane ustawą

Interpelacje umocowane ustawą

INTERPELACJE RADNYCH Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w VII kadencji (2014-2018)
 
2018-12-06
Bez kalendarza ani rusz!

Bez kalendarza ani rusz!

Wkrótce w Konstantynowie Łódzkim i nie tylko

■ 26 maja 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego

■ ■ ■ Rok 2018

MMXVIII WIKIPEDIA>>>

 
2018-12-05
Porażka w III lidze

Porażka w III lidze

PIŁKA SIATKOWA III liga kobiet

5 grudnia 2018 (środa)
UKS Lider Konstantynów Łódzki – UKS Ozorków 1:3
Siatkarki UKS Lider Konstantynów Łódzki rozpoczęły rozgrywki III ligi seniorek w środę 5 grudnia 2018. W pierwszym meczu, u siebie przegrały z UKS Ozorków 1:3 (25-22, 12-25, 20-25, 21-25).
Warto podkreślić, że konstantynowski zespół tworzą głównie zawodniczki bardzo młode (młodziczki i kadetki).

 
2018-12-05
Samorząd odmieniony

Samorząd odmieniony

Zmiany od początku nowej kadencji samorządu terytorialnego
 
2018-12-04
Podjęta uchwała traci sens

Podjęta uchwała traci sens

--------------------------------------------------sygnały
 
2018-12-03
Dzielenie się władzą i odpowiedzialnością

Dzielenie się władzą i odpowiedzialnością

--------------------------------------------------------------------- szept krzykacza
 
2018-12-03
Nest Bank rozda ozdoby choinkowe

Nest Bank rozda ozdoby choinkowe

Od 3 do 21 grudnia 2018, ul. Łódzka 26/1, tel. 604 14 30 30

PRZYPOMINAMY:

Od 3 do 21 grudnia 2018 w konstantynowskiej placówce Nest Banku (ul. Łódzka 26/1, tel. 604 14 30 30) będą rozdawane ozdoby świąteczne. Dyrektor Ewa Warszewska zaprasza wszystkich klientów Nest Banku oraz osoby, które jeszcze nie korzystają z usług konstantynowskiej placówki Nest Banku.
 

 
2018-12-02
Szczypiorniści w innych terminach

Szczypiorniści w innych terminach

PIŁKA RĘCZNA II liga mężczyzn grupa 3A-południowa

■ Nowe terminy spotkań szczypiornistów:
♦ 6 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 19.00

KKS Włókniarz – Pabiks FormauDyBy
♦ 16 grudnia 2018 r. (niedziela) godz. 11.00

KKS Włókniarz – AZS UMCS Lublin
Nastąpiły zmiany terminów dwóch spotkań KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki w II lidze piłki ręcznej mężczyzn:
♦ KKS Włókniarz – Pabiks FormauDyBy
– z dnia 8 grudnia 2018 r. na dzień 6 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 19.00;
♦ KKS Włókniarz – AZS UMCS Lublin
– z dnia 15 grudnia 2018 r. na dzień 16 grudnia 2018 r. (niedziela) godz. 11.00
Mecze zostaną rozegrane w hali CSiR w Konstantynowie Łódzkim pl. Wolności 60
BC

 
2018-12-01
Radni już dyżurują

Radni już dyżurują

Konstantynowscy radni miejscy i powiatowi już rozpoczęli dyżury.
 
2018-11-30
Prawo do życia jest prawem człowieka

Prawo do życia jest prawem człowieka

 
2018-11-30
Wreszcie zwycięstwo

Wreszcie zwycięstwo

PIŁKA RĘCZNA II liga mężczyzn grupa 3A-południowa

■ Kolejka 12: 30 listopada 2018 (piątek)
KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki – MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 34:31 (18:13)
W piątek 30 listopada 2018, w II lidze piłki ręcznej mężczyzn szczypiorniści KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki u siebie wygrali z zespołem MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 34:31 (18:13). Po dwóch zwycięstwach i dziewięciu porażkach dopiero dziś KKS znów wygrał mecz.
BC

 
 
 • najnowsze Wiadomości 43bis
 • TAXI
 • nestbank
 • https://pl-pl.facebook.com/Magdalena-Korzekwa-Kaliszuk-1051043068243338/
 • LOdD TRWA REKRUTACJA do I LO dla Dorosłych
 • ePaka
 • IPN
 • Katalogi IPN Katalogi IPN
 • Inwentarz archiwalny IPN Inwentarz archiwalny IPN
 • RIZ64
 • Przemysław Gintrowski Jeszcze dzień Jeszcze dzień
 • Kalendarz