• https://pis4you OGŁOSZENIE
 • https://pis4you
 • https://PiS Konstantynów Łódzki
 • wpolityce.pl
 • PAPsamorząd
 • fines
 • PKS dla konstantynowian
 • SIP
 • Polskie Radio24
 • Prawo dla samorządu
 • portalsamorzadowy
 • WSPOLNOTA
 • BO 2018 III edycja, 2018
 • WSPÓLNOTA RANKING GMIN
 • MPK Łódź
 • RIZ1
 • TV Trwam
 • Do Rzeczy
 • wSieci
 • gazetaprawna.pl
 • BO REGULAMIN
 • I LOdD
 • Rzeczpospolita
 • przegladsportowy
 • PREZYDENT.PL
 • Igrzyska Olimpijskie PKOl
 • Dołącz do nas na Facebooku Bernard Cichosz, red. nacz. "43bis"
 • OMEGA
 • X Bieg Wdzięczności ZDJĘCIA
 • PRO-LIFE
 • www.pzps.pl/
 • http://siatka.org/kategoria/aktualnosci/
 • Rodzina500+
 • chrzest966.pl
 • Telewizyjny Kurier GCI
 • WARTO ROZMAWIAĆ
 • OBLICZA MANIPULACJI
 • Radio Warszawa
 • GRUDZIEŃ 1970 Przemówienie PREZYDENTA Andrzeja Dudy o świcie w Gdyni-Stocznia wejdzie do historii Polski. Każdy patriota powinien go wysłuchać! (Krzysztof Wyszkowski)
 • Radio Maryja 25 lat na antenie
 • Klub im. Romana Dmowskiego
 • HLI POLSKA
 • CitizenGO to społeczność aktywnych obywateli
 • wpolityce.pl www.palade.pl
 • niezalezna.pl/
 • http://www.wsieci.pl/
 • Radio Łódź
 • http://www.naszdziennik.pl/
 • Dziennik Łódzki
 • https://Express Ilustrowany
 • KŻ Orzeł
 • www.ordoiuris.pl/
 • www.ordoiuris.pl/
 • IPN
 • SJP Doroszewskiego
 • LIRYKA, LIRYKA… Słowa i muzyka LIRYKA, LIRYKA...
  Słowa i muzyka
 • UKS Piątka
 • STOP ABORCJI
 • Bez LO ani rusz!
 • Szczególna misja europosła Ks. prof. Czesław S. Bartnik Szczególna misja europosła
 • Nie Szkodzić
 • Rodzinny Konstantynów Łódzki
 • Wydawnictwo Bernard Cichosz
 • http://patriotyczna.lodz.pl/
 • Rodzina ma Gďż˝os
 • LO oferta
 • LO oferta
 • LO oferta
 • http://patriotyczna.listastron.pl/
 • http://www.oneofus.eu/pl/
 • JEDYNKI gazet
 • Get Adobe Flash player
 • Mała Ojczyzna
 • PKS
 • KMST
 • Łódzkie
 • PORT LOTNICZY ŁÓDŹ
 • POLOKO
 • Gazeta Polska Codziennie
Wiadomości
2018-10-05
Brakuje dialogu władz gminy z mieszkańcami

Brakuje dialogu władz gminy z mieszkańcami

Z Michałem Paśnickim, liderem RANKINGU AKTYWNOŚCI RADNYCH rozmawia Bernard Cichosz.

■ Dobiega już czwarty rok Pańskiej aktywnej pracy dla gminy w Radzie Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Czym zajmował i zajmuje się Pan, jako radny?
– Trzeba zaznaczyć, że od początku kadencji jestem w opozycji, a od ponad dwóch lat wspólnie z dwiema koleżankami i trzema kolegami tworzymy Klub Radnych Wspólny Konstantynów. Praca w opozycji do sprawującego władzę Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego determinuje nasze działania na rzecz gminy.
Od początku kadencji jestem członkiem Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej. Należę również do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.
Z zawodu jestem specjalistą ds. marketingu, dlatego bacznie przyglądam się działaniom władz gminy w zakresie promocji miasta.
Jestem inicjatorem i koordynatorem projektów www.PromujeKonstatynow.pl i www.KupujwKonstantynowie.pl.

■ Jak Pan ocenia mijającą kadencję samorządu przez pryzmat swoich dokonań i realizacji obietnic wyborczych?
– Na początku kadencji, jako nowy radny, byłem „politycznym idealistą”. Myślałem, że dla wszystkich samorządowców najważniejsze są potrzeby mieszkańców. Niestety, szybko przekonałem się, że tworzenie przyjaznego miasta dla konstantynowian nie jest priorytetem burmistrza i popierających go radnych Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego (KPS). Liczyłem na współpracę z burmistrzem, ale walcząc z uporem o inwestycje w moim okręgu i większą transparentność działań konstantynowskiego samorządu, szybko przekonałem się, że musze zostać surowym recenzentem działań burmistrza i rządzącej większości, łącząc jednocześnie siły z resztą opozycji. W konsekwencji powstał opozycyjny Klub Radnych „Wspólny Konstantynów”.

■ Czy w opozycyjnej mniejszości radny w ogóle może skutecznie realizować obietnice wyborcze?
– To zależy od okręgu, w którym jest radnym. Mój okręg w większości obejmuje tereny należące do zasobów Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (KSM). Na terenie gminnym burmistrz i radni KPS zablokowali główną inwestycję w postaci nowego chodnika na ul. Mikołaja Kopernika (od ul. Gabriela Narutowicza do ul. ks. Stanisława Czernika, strona wschodnia). Natomiast moje inicjatywy dot. inwestycji zależnych od współpracy z Konstantynowską Spółdzielnią Mieszkaniową udało się w większości zrealizować. Pogłębiono parking przed blokiem Kopernika 19, wykonano nowe chodniki przed blokami Zgierska 24/28, powstał nowy plac zabaw w obszarze bloków Zgierska 16/18/20/22. Dodatkowo w północnym szczycie bloku Zgierska 28 udało się zamontować dwa testowe - pierwsze w gminie, elastyczne słupki odblaskowe. Wracając do inwestycji gminnych powiem, że w moim okręgu wykonano dodatkową: zatoczkę parkingową po zachodniej stronie ulicy Kopernika przy ulicy Narutowicza; usunięto stary, zdegradowany drzewostan po wschodniej stronie ulicy Kopernika i wykonano nowe nasadzania. Niestety przy okazji nastąpiło pogorszenie i tak już złego stanu chodnika w tej lokalizacji. Pracując w opozycyjnej mniejszości nie udało mi się doprowadzić do zmiany regulaminu Konstantynowskiego Budżetu Obywatelskiego, który umożliwiałby realizację projektów na ternach KSM-u. Burmistrz i radni KPS-u wolą realizować inwestycje tylko na terenie gminy i nie dostrzegają potrzeb mieszkańców funkcjonujących w zasobach zarządzanych przez KSM.

■ Co Pana najbardziej martwi w funkcjonowaniu naszej gminy?
– Najbardziej martwi mnie brak aktualnych dokumentów strategicznych gminy (zgodnych z dokumentami rozwojowymi wyższego szczebla), które wyznaczają aspiracje, cele władz gminnych i konstantynowskiej społeczności. Gmina nie ma aktualnej strategii rozwoju i promocji, co za tym idzie, nie ma jasno zdefiniowanej misji, która określa sposób realizacji wizji i ma wpływ na planowanie jej celów strategicznych i operacyjnych. Strategia wyznacza również racjonalne i efektywne gospodarowanie ograniczonymi zasobami gminnymi. Strategię rozwoju na lata 2014-2020 mają m.in.: Aleksandrów Łódzki, Ksawerów i Lutomiersk. Ostatnim dokumentem strategicznym dla Konstantynowa był Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013. I, choć nie jest to problem fundamentalny, wspomnę tutaj również o braku strategii promocji i księgi identyfikacji, która nadawałaby spójność wizerunkowi gminy, np. określałaby wzory tabliczek z nazwami ulic. Z moich obserwacji wynika, że na terenie gminy funkcjonują obecnie cztery różne wzory tablic z nazwami ulic. Gmina nie ma również własnego hasła promocyjnego, które ma nas wyróżniać na tle innych gmin i podkreślać nasze atuty.
■ A jaka jest Pana wizja rozwoju gminy?
– Na pewno musi to być rozwój zrównoważony, czyli zachowujący balans między Konstantynowem przemysłowym a Konstantynowem mieszkaniowym z naciskiem na mieszkaniowy. Postępuje proces suburbanizacji - osiedlanie się poza granicami miast, w spokojnej okolicy, z dala od zanieczyszczonego powietrza miejskiego. Ze względu na położenie (wjazd do Łodzi przez Teofilów, Centrum, Retkinia), Konstantynów ma duży atut, aby sprostać konkurencji ościennych gmin i stać się wiodącą, podmiejską „sypialnią Łodzi”. Niektórzy uważają, że bycie sypialnią Łodzi to coś złego. Jestem przeciwnego zdania. Większa ilość mieszkańców to większa dostępność do usług i wyższy poziom ich realizacji (w tym usług publicznych z zakresu edukacji, bezpieczeństwa, opieki medycznej). Warto wspomnieć, że ponad 30% dochodów z PIT-u od osób fizycznych trafia do miejsca zameldowania płatnika. Ważny jest również aspekt środowiskowy. Więcej przemysłu to więcej zanieczyszczeń w powietrzu, którym oddychamy.

■ Co ma Pan na myśli mówiąc gmina przyjazna dla mieszkańców?
– Gmina przyjazna mieszkańcom to taka, która skutecznie podnosi poziom życia lokalnej społeczności. Poza szeroko rozumianym bezpieczeństwem (monitoring), kosztami życia w Konstantynowie (woda, ścieki, śmieci), infrastrukturą techniczną (kanalizacja, drogi, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, komunikacja publiczna) i infrastrukturą społeczną (godne warunki mieszkaniowe - budownictwo komunalne, ochrona zdrowia, rozwój placówek zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3, edukacja, zwiększenie ilości miejsc w żłobkach, pomoc społeczna, kultura i sport), chciałbym zwrócić uwagę na rozwój przestrzenny gminy, który powinien odbywać się w sposób zrównoważony z uwzględnieniem potrzeb zarówno inwestorów, jak i przede wszystkim obecnych i przyszłych mieszkańców. Niestety obecnie wygląda to bardzo źle, co pokazuje przypadek osiedla Srebrna Ostoja. Burmistrz i radni KPS-u kilkakrotnie zmieniali plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spółdzielczej. Wprowadzone zmiany spowodowały, że mieszkańcy muszą bronić się przed powstaniem wielkiego centrum logistycznego w odległości 60 m od granicy osiedla. Cała sprawa wpłynęła negatywnie na wizerunek gminy i spowodowała, że musiałem czasowo wycofać się z mojego projektu #ZamieszkajwKonstantynowie, który miał zachęcać potencjalnych mieszkańców do osiedlenia się w naszej gminie. Ważnym elementem przyjaznego miasta jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalowanie lamp solarnych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych itp. Cieszę się, że członkom Stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój ‒ Geotermia w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi Oddział w Konstantynowie Łódzkim” (www.GeotermiaKonstantynow.pl), którego jestem członkiem, udało się przekonać Burmistrza do złożenia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wniosku o wykonanie na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ulicy Kilińskiego badawczego odwiertu geotermalnego. Wniosek czeka na ostateczna weryfikację. Liczę, że Konstantynów dostanie ponad 20 milionów zł bezzwrotnej dotacji na ten cel. Jest szansa, że woda geotermalna ogrzeje nasze domy. Przy ograniczonych zasobach finansowych gminy na inwestycje proekologiczne takie jak np. rozbudowa sieci kanalizacji, miasto musi szukać innych rozwiązań. Mogą to być np. przydomowe oczyszczalnie ścieków przy zabudowie jednorodzinnej. Dobrym przykładem jest tu Lutomiersk, gdzie gmina dofinansowuje mieszkańcom budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 3.000 zł.
■ Jakie zadania chciałby Pan realizować w nadchodzącej kadencji?
– Z perspektywy czterech minionych lat jasno widać jak bardzo brakuje dialogu między władzami gminy, a mieszkańcami. Władze gminy nie komunikują się z organizacjami i stowarzyszeniami w sprawie planowania inwestycji. Przykładem jest plan nowej sali gimnastycznej przy SP2 (dawnym LO) przy ulicy Kilińskiego. Nie został on skonsultowany z konstantynowskim środowiskiem sportowym. Brak jest podmiotów konsultacyjno-doradczych, takich, jak Rada Sportu przy Burmistrzu. Brakuje szerokich konsultacji społecznych i badań ankietowych wśród mieszkańców. I właśnie to musimy wspólnie z mieszkańcami zmienić. Mój program wyborczy dostarczę bezpośrednio mieszkańcom ulicy Kopernika i Zgierskiej już wkrótce.

Pozostałe informacje

 
2019-06-15
Piłkarze i piłkarki już po sezonie

Piłkarze i piłkarki już po sezonie

 
2019-06-14
„Kolory Polski" w Lutomiersku

„Kolory Polski" w Lutomiersku

20. Wędrowny Festiwal „Kolory Polski” MUZYKA. HISTORIA. MIEJSCA 15 czerwca – 31 sierpnia 2019
 
2019-06-14
Boże Ciało w roku 2019

Boże Ciało w roku 2019

Procesja wyruszy z parafii Miłosierdzia Bożego (ul. Łaska 61) ok. 10:00.

Święto Bożego Ciała w roku 2019 obchodzimy 20 czerwca. Tego dnia – liturgią, procesją, pieśnią – czcimy Eucharystię. Na ulicach wszystkich miast i wsi od niepamiętnych czasów jest wielbiony Najświętszy Sakrament. W naszym mieście po Mszy św. (odprawianej o godz. 9:00 w kościele Miłosierdzia Bożego, ul. Łaska 61) procesja wyruszy ok. godz. 10.00 ul. Łaską do pl. Kościuszki i przejdzie następującymi ulicami: Zgierska, ks. Czernika, Sadowa, Daszyńskiego i zakończy się w kościele Świętego Józefa Robotnika.

 
2019-06-13
KAS organizuje testy

KAS organizuje testy

W środę 19 czerwca 2019 w godzinach 18.00-20.00 na stadionie miejskim w Konstantynowie Łódzkim (pl. Wolności 60) Konstantynowska Akademia Sportu organizuje testy piłkarskie dla zawodników urodzonych w latach 2005 i 2006.
Więcej informacji pod numerami telefonów:
505 540 449
579 055 225
oraz pod adresem e-mail : kas.biuro@gmail.com
 

 
2019-06-12
Dobra Wróżka w MBP

Dobra Wróżka w MBP

Warsztaty dla przedszkolaków w konstantynowskiej Bibliotece dla Dzieci
 
2019-06-12
Porażka KAS-y

Porażka KAS-y

PIŁKA NOŻNA Klasa A seniorów, grupa Łódź I

Kolejka 25: 12 czerwca 2019 (środa):
KAS Konstantynów Łódzki – AKS SMS Łódź 2:3
W środę 12 czerwca 2019 w rozgrywkach klasy A Konstantynowska Akademia Sportu, u siebie przegrała z AKS SMS Łódź 2:3. Był to mecz ostatniej kolejki sezonu, która zakończy się dopiero w najbliższą niedzielę.
KAS może spaść z drugiego na trzecie miejsce. Teraz z dorobkiem 59 punktów (19-2-5, 96:33) znajduje się na miejscu 2 w tabeli.
BC
 

 
2019-06-12
Srebro Piotra Kowalewskiego

Srebro Piotra Kowalewskiego

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW Mistrzostwa Europy MASTERS, Rovaniemi (Finlandia) 12-19.06.2019

Konstantynowianin Piotr Kowalewski wicemistrzem Europy masters.
W środę, 12 czerwca 2019 w Rovaniemi (Finlandia) w Mistrzostwach Europy Masters w podnoszeniu ciężarów (12-19.06.2019) konstantynowianin Piotr Kowalewski zdobył, w swojej nowej kat. wagowej i wiekowej (81 kg M75-79), srebrny medal dla reprezentacji Polski. Zawodnik KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki uzyskał w dwuboju 125 (55+70) kg.
BC
 

 
2019-06-11
Najpopularniejsze w maju

Najpopularniejsze w maju

Co w naszym portalu zainteresowało internautów.
 
2019-06-10
Koncert Ireny Santor

Koncert Ireny Santor

Bezpłatny wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi

Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego 2019 WIELKI ŚWIAT W MAŁEJ BIBLIOTECE organizuje dla mieszkańców naszego miasta bezpłatny wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi na koncert Ireny Santor.
Wyjazd 21 czerwca 2019 r. o godz. 17.45. Zbiórka na parkingu przy kościele Narodzenia NMP (pl. Kościuszki 4/5 w Konstantynowie Łódzkim).
Zapisy prowadzi MBP w godzinach pracy.
 

 
2019-06-09
Zwycięstwo KAS-y

Zwycięstwo KAS-y

PIŁKA NOŻNA Klasa A seniorów, grupa Łódź I

Kolejka 25: 9 czerwca 2019 (niedziela):
Sparta Łódź – KAS Konstantynów Łódzki 1:4
W niedzielę 9 czerwca 2019 w rozgrywkach klasy A Konstantynowska Akademia Sportu, na wyjeździe wygrała ze Spartą Łódź 4:1. Był to mecz przedostatniej kolejki sezonu. W ostatnim meczu konstantynowianie podejmą AKS SMS Łódź w środę 12 czerwca o godz. 20:30.
KAS ma zapewnione miejsce na podium, ale o miejsce drugie musi walczyć do końca. Teraz z dorobkiem 59 punktów (19-2-4, 94:30) znajduje się na miejscu 2 w tabeli. AKS SMS Łódź ma 44 punkty (13-5-7, 71:38) i znajduje się na miejscu 5 w tabeli.
BC
 

 
2019-06-09
Czytane często

Czytane często

Nowa rubryka w naszym portalu

W lewej szpalcie naszego portalu (www.43bis.media.pl) w zakładce Wiadomości pojawiła się niedawno nowa rubryka CZYTANE CZĘSTO.
Drugie notowanie notowanie obejmuje następujące artykuły z minionych kilkunastu dni:
Odwołany dyrektor MOK-u. Anna Walczak pełni obowiązki
Drukowane „43bis” już w sieci

Czy wolno odbierać burmistrzowi prawo do doboru pracowników?
Rezerwy KKS Włókniarz awansowały do klasy A
Pod Łodzią jak w Łodzi
Polacy wybrali Prawo i Sprawiedliwość
Zapraszamy również do sprawdzania, w znajdującej się tam poniżej rubryki OSTATNIO AKTUALIZOWANE, zmian wprowadzanych do tekstów już po ich publikacji.
 

 
2019-06-07
Odwołany dyrektor MOK-u. Anna Walczak pełni obowiązki

Odwołany dyrektor MOK-u.
Anna Walczak pełni obowiązki

 
2019-06-06
Spotkanie z Piotrem Kowalewskim w MBP

Spotkanie z Piotrem Kowalewskim w MBP

Sportowcy czytają dzieciom
 
2019-06-06
Są wątpliwości dot. miejsca zamieszkania radnych?

Są wątpliwości dot. miejsca zamieszkania radnych?

Wniosek o udzielenie informacji publicznej (Poz_44_2019)
 
2019-06-05
Drukowane „43bis” już w Sieci

Drukowane „43bis” już w Sieci

E-półka z prasą

Wersja elektroniczna ostatniego numeru drukowanych „Wiadomości - 43bis” (717/718) jest już dostępna w Internecie. W prawej szpalcie strony głównej (zakładka Wiadomości) naszego dziennika internetowego umieszczona jest okładka linkująca do zapisanego w formacie pdf materiału (tekst i kolorowe zdjęcia). Podobnie możemy dotrzeć do najnowszego numeru poprzez link ■ Nowe Wiadomości-43bis znajdujący się w rubryce Ostatnio aktualizowane (lewa szpalta w zakładce Wiadomości).
Poprzednie numery drukowane odkładane są na e-półkę z prasą (zakładka Prasa).
Zapraszamy!
 

 
2019-06-05
Wernisaż wystawy „Miękko”

Wernisaż wystawy „Miękko”

Wystawę Marty Szatan będzie można zwiedzać do 31 sierpnia 2019 r.

W czwartek 6 czerwca 2019 roku o godz. 16:16 w Galerii Ogród Sztuki (ul. Jana Pawła II 9) odbędzie się wernisaż wystawy Marty Szatan „Miękko...". Wystawę będzie można oglądać do 31 sierpnia 2019 r.
 

 
2019-06-04
Spotkanie z Ewą Chotomską

Spotkanie z Ewą Chotomską

 
2019-06-04
Zgłoszenia do debaty nad raportem

Zgłoszenia do debaty nad raportem

Debata nad raportem odbędzie się podczas IX Sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 27 czerwca 2019 roku (czwartek).
 
2019-06-04
Bez kalendarza ani rusz!

Bez kalendarza ani rusz!

Wkrótce w Konstantynowie Łódzkim i nie tylko

■ ■ ■ Rok 2018

MMXVIII WIKIPEDIA>>>

 
2019-06-03
Powiat ma raport

Powiat ma raport

Debata nad raportem o stanie powiatu pabianickiego 6 czerwca 2019
 
2019-06-03
Czy wolno odbierać burmistrzowi prawo do doboru pracowników?

Czy wolno odbierać burmistrzowi prawo do doboru pracowników?

-----------------------------------------------------------------------szept krzykacza
 
2019-06-02
Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze Ziemi! Tej Ziemi!

Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze Ziemi!
Tej Ziemi!

40. rocznica pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski
 
2019-06-02
Rezerwy KKS Włókniarz awansowały do klasy A

Rezerwy KKS Włókniarz awansowały do klasy A

PIŁKA NOŻNA Łódzka Klasa B Grupa 2

Kolejka 21: 2 czerwca 2019:
Sokół Skromnica – KKS Włókniarz II Konstantynów Łódzki 1:19
W niedzielę 2 czerwca 2019 w meczu klasy B, na wyjeździe rezerwowy zespół KKS Włókniarz Konstantynów Łódź pokonał LKS Sokół Skromnica rekordowym wynikiem 19:1. To najwyższy wynik w tej grupie rozgrywek. Konstantynowianie przypieczętowali nim wcześniej wywalczony awans do klasy A. Za tydzień ostatnia runda rozgrywek, ale już bez Włókniarza.
BC
Zdjęcie (źródło): Facebook, profil KKS WŁÓKNIARZ Konstantynów Łódzki

 
2019-06-02
Dodatkowy kurs 43A i 43B

Dodatkowy kurs 43A i 43B

Od 1 czerwca 2019 w dni robocze dodatkowy kurs autobusu 43A i 43B

<ROZKŁAD JAZDY obowiązujący od 3 czerwca 2019>

PRZYPOMINAMY:

W rozkładzie jazdy autobusów od 3 czerwca 2019 przybędą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) dodatkowe kursy (po jednym na linii 43A i 43B). Spowoduje to korektę innych kursów. Szczegóły znajdziemy na stronie MPK-Łódź (www.mpk.lodz.pl/).
 

 
2019-06-01
Jest raport o stanie gminy

Jest raport o stanie gminy

Debata nad raportem do końca czerwca
 
 
 • najnowsze Wiadomości 43bis
 • TAXI
 • nestbank
 • https://pl-pl.facebook.com/Magdalena-Korzekwa-Kaliszuk-1051043068243338/
 • LOdD TRWA REKRUTACJA do I LO dla Dorosłych
 • IPN
 • Katalogi IPN Katalogi IPN
 • Inwentarz archiwalny IPN Inwentarz archiwalny IPN
 • RIZ64
 • Przemysław Gintrowski Jeszcze dzień Jeszcze dzień
 • Kalendarz