• wpolityce.pl
 • PAPsamorząd
 • Powrót Trzech Króli
 • https://OrszakTzrechKróli
 • fines
 • fines
 • PKS dla konstantynowian
 • SIP
 • Polskie Radio24
 • Prawo dla samorządu
 • portalsamorzadowy
 • WSPOLNOTA
 • BO 2018 III edycja, 2018
 • WSPÓLNOTA RANKING GMIN
 • MPK Łódź
 • RIZ1
 • TV Trwam
 • Do Rzeczy
 • wSieci
 • gazetaprawna.pl
 • BO REGULAMIN
 • I LOdD
 • Rzeczpospolita
 • przegladsportowy
 • PREZYDENT.PL
 • Igrzyska Olimpijskie PKOl
 • Dołącz do nas na Facebooku Bernard Cichosz, red. nacz. "43bis"
 • OMEGA
 • X Bieg Wdzięczności ZDJĘCIA
 • PRO-LIFE
 • www.pzps.pl/
 • http://siatka.org/kategoria/aktualnosci/
 • Rodzina500+
 • chrzest966.pl
 • Telewizyjny Kurier GCI
 • WARTO ROZMAWIAĆ
 • OBLICZA MANIPULACJI
 • Radio Warszawa
 • GRUDZIEŃ 1970 Przemówienie PREZYDENTA Andrzeja Dudy o świcie w Gdyni-Stocznia wejdzie do historii Polski. Każdy patriota powinien go wysłuchać! (Krzysztof Wyszkowski)
 • Radio Maryja 25 lat na antenie
 • Klub im. Romana Dmowskiego
 • HLI POLSKA
 • CitizenGO to społeczność aktywnych obywateli
 • wpolityce.pl www.palade.pl
 • niezalezna.pl/
 • http://www.wsieci.pl/
 • Radio Łódź
 • http://www.naszdziennik.pl/
 • Dziennik Łódzki
 • https://Express Ilustrowany
 • KŻ Orzeł
 • www.ordoiuris.pl/
 • www.ordoiuris.pl/
 • IPN
 • SJP Doroszewskiego
 • LIRYKA, LIRYKA… Słowa i muzyka LIRYKA, LIRYKA...
  Słowa i muzyka
 • UKS Piątka
 • STOP ABORCJI
 • Bez LO ani rusz!
 • http://www.pzekonst.pl.pl/
 • Szczególna misja europosła Ks. prof. Czesław S. Bartnik Szczególna misja europosła
 • Nie Szkodzić
 • Rodzinny Konstantynów Łódzki
 • Wydawnictwo Bernard Cichosz
 • http://patriotyczna.lodz.pl/
 • Rodzina ma Gďż˝os
 • LO oferta
 • LO oferta
 • LO oferta
 • http://patriotyczna.listastron.pl/
 • http://www.oneofus.eu/pl/
 • JEDYNKI gazet
 • Get Adobe Flash player
 • Mała Ojczyzna
 • PKS
 • KMST
 • Łódzkie
 • PORT LOTNICZY ŁÓDŹ
 • POLOKO
 • Gazeta Polska Codziennie
Wiadomości
2018-10-05
Brakuje dialogu władz gminy z mieszkańcami

Brakuje dialogu władz gminy z mieszkańcami

Z Michałem Paśnickim, liderem RANKINGU AKTYWNOŚCI RADNYCH rozmawia Bernard Cichosz.

■ Dobiega już czwarty rok Pańskiej aktywnej pracy dla gminy w Radzie Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Czym zajmował i zajmuje się Pan, jako radny?
– Trzeba zaznaczyć, że od początku kadencji jestem w opozycji, a od ponad dwóch lat wspólnie z dwiema koleżankami i trzema kolegami tworzymy Klub Radnych Wspólny Konstantynów. Praca w opozycji do sprawującego władzę Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego determinuje nasze działania na rzecz gminy.
Od początku kadencji jestem członkiem Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej. Należę również do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.
Z zawodu jestem specjalistą ds. marketingu, dlatego bacznie przyglądam się działaniom władz gminy w zakresie promocji miasta.
Jestem inicjatorem i koordynatorem projektów www.PromujeKonstatynow.pl i www.KupujwKonstantynowie.pl.

■ Jak Pan ocenia mijającą kadencję samorządu przez pryzmat swoich dokonań i realizacji obietnic wyborczych?
– Na początku kadencji, jako nowy radny, byłem „politycznym idealistą”. Myślałem, że dla wszystkich samorządowców najważniejsze są potrzeby mieszkańców. Niestety, szybko przekonałem się, że tworzenie przyjaznego miasta dla konstantynowian nie jest priorytetem burmistrza i popierających go radnych Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego (KPS). Liczyłem na współpracę z burmistrzem, ale walcząc z uporem o inwestycje w moim okręgu i większą transparentność działań konstantynowskiego samorządu, szybko przekonałem się, że musze zostać surowym recenzentem działań burmistrza i rządzącej większości, łącząc jednocześnie siły z resztą opozycji. W konsekwencji powstał opozycyjny Klub Radnych „Wspólny Konstantynów”.

■ Czy w opozycyjnej mniejszości radny w ogóle może skutecznie realizować obietnice wyborcze?
– To zależy od okręgu, w którym jest radnym. Mój okręg w większości obejmuje tereny należące do zasobów Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (KSM). Na terenie gminnym burmistrz i radni KPS zablokowali główną inwestycję w postaci nowego chodnika na ul. Mikołaja Kopernika (od ul. Gabriela Narutowicza do ul. ks. Stanisława Czernika, strona wschodnia). Natomiast moje inicjatywy dot. inwestycji zależnych od współpracy z Konstantynowską Spółdzielnią Mieszkaniową udało się w większości zrealizować. Pogłębiono parking przed blokiem Kopernika 19, wykonano nowe chodniki przed blokami Zgierska 24/28, powstał nowy plac zabaw w obszarze bloków Zgierska 16/18/20/22. Dodatkowo w północnym szczycie bloku Zgierska 28 udało się zamontować dwa testowe - pierwsze w gminie, elastyczne słupki odblaskowe. Wracając do inwestycji gminnych powiem, że w moim okręgu wykonano dodatkową: zatoczkę parkingową po zachodniej stronie ulicy Kopernika przy ulicy Narutowicza; usunięto stary, zdegradowany drzewostan po wschodniej stronie ulicy Kopernika i wykonano nowe nasadzania. Niestety przy okazji nastąpiło pogorszenie i tak już złego stanu chodnika w tej lokalizacji. Pracując w opozycyjnej mniejszości nie udało mi się doprowadzić do zmiany regulaminu Konstantynowskiego Budżetu Obywatelskiego, który umożliwiałby realizację projektów na ternach KSM-u. Burmistrz i radni KPS-u wolą realizować inwestycje tylko na terenie gminy i nie dostrzegają potrzeb mieszkańców funkcjonujących w zasobach zarządzanych przez KSM.

■ Co Pana najbardziej martwi w funkcjonowaniu naszej gminy?
– Najbardziej martwi mnie brak aktualnych dokumentów strategicznych gminy (zgodnych z dokumentami rozwojowymi wyższego szczebla), które wyznaczają aspiracje, cele władz gminnych i konstantynowskiej społeczności. Gmina nie ma aktualnej strategii rozwoju i promocji, co za tym idzie, nie ma jasno zdefiniowanej misji, która określa sposób realizacji wizji i ma wpływ na planowanie jej celów strategicznych i operacyjnych. Strategia wyznacza również racjonalne i efektywne gospodarowanie ograniczonymi zasobami gminnymi. Strategię rozwoju na lata 2014-2020 mają m.in.: Aleksandrów Łódzki, Ksawerów i Lutomiersk. Ostatnim dokumentem strategicznym dla Konstantynowa był Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013. I, choć nie jest to problem fundamentalny, wspomnę tutaj również o braku strategii promocji i księgi identyfikacji, która nadawałaby spójność wizerunkowi gminy, np. określałaby wzory tabliczek z nazwami ulic. Z moich obserwacji wynika, że na terenie gminy funkcjonują obecnie cztery różne wzory tablic z nazwami ulic. Gmina nie ma również własnego hasła promocyjnego, które ma nas wyróżniać na tle innych gmin i podkreślać nasze atuty.
■ A jaka jest Pana wizja rozwoju gminy?
– Na pewno musi to być rozwój zrównoważony, czyli zachowujący balans między Konstantynowem przemysłowym a Konstantynowem mieszkaniowym z naciskiem na mieszkaniowy. Postępuje proces suburbanizacji - osiedlanie się poza granicami miast, w spokojnej okolicy, z dala od zanieczyszczonego powietrza miejskiego. Ze względu na położenie (wjazd do Łodzi przez Teofilów, Centrum, Retkinia), Konstantynów ma duży atut, aby sprostać konkurencji ościennych gmin i stać się wiodącą, podmiejską „sypialnią Łodzi”. Niektórzy uważają, że bycie sypialnią Łodzi to coś złego. Jestem przeciwnego zdania. Większa ilość mieszkańców to większa dostępność do usług i wyższy poziom ich realizacji (w tym usług publicznych z zakresu edukacji, bezpieczeństwa, opieki medycznej). Warto wspomnieć, że ponad 30% dochodów z PIT-u od osób fizycznych trafia do miejsca zameldowania płatnika. Ważny jest również aspekt środowiskowy. Więcej przemysłu to więcej zanieczyszczeń w powietrzu, którym oddychamy.

■ Co ma Pan na myśli mówiąc gmina przyjazna dla mieszkańców?
– Gmina przyjazna mieszkańcom to taka, która skutecznie podnosi poziom życia lokalnej społeczności. Poza szeroko rozumianym bezpieczeństwem (monitoring), kosztami życia w Konstantynowie (woda, ścieki, śmieci), infrastrukturą techniczną (kanalizacja, drogi, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, komunikacja publiczna) i infrastrukturą społeczną (godne warunki mieszkaniowe - budownictwo komunalne, ochrona zdrowia, rozwój placówek zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3, edukacja, zwiększenie ilości miejsc w żłobkach, pomoc społeczna, kultura i sport), chciałbym zwrócić uwagę na rozwój przestrzenny gminy, który powinien odbywać się w sposób zrównoważony z uwzględnieniem potrzeb zarówno inwestorów, jak i przede wszystkim obecnych i przyszłych mieszkańców. Niestety obecnie wygląda to bardzo źle, co pokazuje przypadek osiedla Srebrna Ostoja. Burmistrz i radni KPS-u kilkakrotnie zmieniali plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spółdzielczej. Wprowadzone zmiany spowodowały, że mieszkańcy muszą bronić się przed powstaniem wielkiego centrum logistycznego w odległości 60 m od granicy osiedla. Cała sprawa wpłynęła negatywnie na wizerunek gminy i spowodowała, że musiałem czasowo wycofać się z mojego projektu #ZamieszkajwKonstantynowie, który miał zachęcać potencjalnych mieszkańców do osiedlenia się w naszej gminie. Ważnym elementem przyjaznego miasta jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalowanie lamp solarnych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych itp. Cieszę się, że członkom Stowarzyszenia „Zrównoważony Rozwój ‒ Geotermia w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi Oddział w Konstantynowie Łódzkim” (www.GeotermiaKonstantynow.pl), którego jestem członkiem, udało się przekonać Burmistrza do złożenia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wniosku o wykonanie na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ulicy Kilińskiego badawczego odwiertu geotermalnego. Wniosek czeka na ostateczna weryfikację. Liczę, że Konstantynów dostanie ponad 20 milionów zł bezzwrotnej dotacji na ten cel. Jest szansa, że woda geotermalna ogrzeje nasze domy. Przy ograniczonych zasobach finansowych gminy na inwestycje proekologiczne takie jak np. rozbudowa sieci kanalizacji, miasto musi szukać innych rozwiązań. Mogą to być np. przydomowe oczyszczalnie ścieków przy zabudowie jednorodzinnej. Dobrym przykładem jest tu Lutomiersk, gdzie gmina dofinansowuje mieszkańcom budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 3.000 zł.
■ Jakie zadania chciałby Pan realizować w nadchodzącej kadencji?
– Z perspektywy czterech minionych lat jasno widać jak bardzo brakuje dialogu między władzami gminy, a mieszkańcami. Władze gminy nie komunikują się z organizacjami i stowarzyszeniami w sprawie planowania inwestycji. Przykładem jest plan nowej sali gimnastycznej przy SP2 (dawnym LO) przy ulicy Kilińskiego. Nie został on skonsultowany z konstantynowskim środowiskiem sportowym. Brak jest podmiotów konsultacyjno-doradczych, takich, jak Rada Sportu przy Burmistrzu. Brakuje szerokich konsultacji społecznych i badań ankietowych wśród mieszkańców. I właśnie to musimy wspólnie z mieszkańcami zmienić. Mój program wyborczy dostarczę bezpośrednio mieszkańcom ulicy Kopernika i Zgierskiej już wkrótce.

Pozostałe informacje

 
2018-10-14
Piłkarki zremisowały z PTC Pabianice

Piłkarki zremisowały z PTC Pabianice

PIŁKA NOŻNA seniorki III liga

Kolejka 7: 14 października 2018 (niedziela)
PTC Pabianice – KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki 0:0
W niedzielę 14 października 2018 w rozgrywkach III ligi piłkarki KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki, na wyjeździe, zremisowały z PTC Pabianice 0:0.
Dotychczas konstantynowianki (pozycja 4 w tabeli) w 6 spotkaniach (jedno niezweryfikowane) zdobyły 14 punktów (4-2-0, 16:2).
BC

 
2018-10-14
Rezerwy KKS-u pokonały Santos

Rezerwy KKS-u pokonały Santos

PIŁKA NOŻNA Łódzka Klasa B Grupa 2

Kolejka 7: 14 października (niedziela)
Santos Czerchów – KKS Włókniarz II Konstantynów Łódzki 1:4
W niedzielę 14 października 2018 w rozgrywkach KLASY B rezerwowy zespół KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki, na wyjeździe, wygrał z Santosem Czerchów 4:1.
Dotychczas konstantynowianie zdobyli 19 punktów (6-1-0, 25:9) i przewodzą w tabeli.
BC

 
2018-10-14
15 października ostatnie przed wyborami notowanie Rankingu Aktywności Radnych

15 października ostatnie
przed wyborami notowanie
Rankingu Aktywności Radnych

VII kadencja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (2014-2018)

W poniedziałek 15 października 2018 opublikujemy ostatnie przed wyborami notowanie naszego Rankingu Aktywności Radnych. Aktualizacja ujmuje stan na dzień 15 października 2018. Od poprzedniego notowania nastąpiły przesunięcia, ale najaktywniejszy jest ciągle Michał Paśnicki (na zdj.) z opozycyjnego KRWK). Ranking zamyka Marcin Młynarczyk z KPS-u.

 

 
2018-10-14
Adwokat diabła i odwracanie kota ogonem

Adwokat diabła i odwracanie kota ogonem

 

Mój Pan mówi, że w Kansas adwokat diabła próbował odwrócić kota ogonem!

 

Więcej o „hakach” na bezpartyjnego Roberta Jakubowskiego, które okazały się „hakami” na partyjnego (PO) Marcina Młynarczyka – w poniedziałek 15 października 2018 w rubryce Zasłyszane w Kansas (Kandydaci na burmistrza. Odcinek XVI).

 

Tekst /bc/
Rys. /jo/

 
2018-10-13
Biuro obsługi klienta otwarte

Biuro obsługi klienta otwarte

Nowa siedziba biur Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki
 
2018-10-13
Szczypiorniści przegrali 29:30

Szczypiorniści przegrali 29:30

PIŁKA RĘCZNA II liga mężczyzn grupa 3A-południowa

<PROTOKÓŁ zawodów>
■ Kolejka 5: 13 października 2018 (sobota)
MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski – KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki 30:29 (11:13)
W sobotę 13 października 2018, w II lidze piłki ręcznej mężczyzn szczypiorniści KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki, na wyjeździe, przegrali z zespołem MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 29:30 prowadząc do przerwy 13:11. To pierwsze zwycięstwo piotrkowian.
BC

 
2018-10-12
KAS lepsza o jednego gola

KAS lepsza o jednego gola

PIŁKA NOŻNA Klasa A seniorów, grupa Łódź I

Kolejka 8: 12 października (piątek)
KAS Konstantynów Łódzki – MKS 2000 Tuszyn 4:3
W piątek 12 października 2018 w rozgrywkach klasy A Konstantynowska Akademia Sportu u siebie wygrała z MKS 2000 Tuszyn 4:3.
Dotychczas konstantynowianie mają 21 punktów (7-0-1, 29:10) i znajdują się na 3 miejscu w tabeli.
BC

 
2018-10-12
KKS przegrał w Uniejowie

KKS przegrał w Uniejowie

PIŁKA NOŻNA seniorzy KLASA OKRĘGOWA grupa Łódź

Kolejka 10: 12 października (piątek)
Termy Uniejów – KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki 3:1
W piątek 12 października 2018 w rozgrywkach KLASY OKRĘGOWEJ piłkarze KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki na wyjeździe przegrali z Termami Uniejów 1:3.
Dotychczas konstantynowianie (pozycja 13 w tabeli) zdobyli 7 punktów (2-1-7, 15:33).
BC

 
2018-10-12
Znów kłamstwa anonimowych tchórzy

Znów kłamstwa anonimowych tchórzy

 

Mój Pan mówi, że nie wsłuchuje się w kłamstwa anonimowych tchórzy!

 

 

 

Tekst /bc/
Rys. /jo/

 
2018-10-12
TV.Konstantynów zaprasza

TV.Konstantynów zaprasza

Kandydaci na burmistrza zaproszeni do debaty

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego i kandydatów Pana Marcina Młynarczyka oraz Pana Roberta Jakubowskiego startujących w wyborach na stanowisko burmistrza Konstantynowa Łódzkiego do wzięcia udziału w debacie organizowanej przez redakcję TV Konstantynów Łódzki.
Debata rozpocznie się o godzinie 18:00 dnia 17.10.2018 (środa) w Konstantynowie Łódzkim.
Prosimy sztaby wyborcze kandydatów o uzgodnienie szczegółowych zasad prowadzenia debaty, a w szczególności o wybór formuły i wybór moderatorów debaty.
Prosimy pełnomocników wyborczych o niezwłoczne odesłanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udział w telewizyjnej debacie kandydatów na adres poczty elektronicznej naszej redakcji tv.konstantynow@o2.pl

 
2018-10-11
Oczekując na debatę kandydatów na burmistrza

Oczekując na debatę kandydatów na burmistrza

----------------------------------------------------------------------szept krzykacza
 
2018-10-11
Daleko nam do liderów rankingu wzrostu dochodów własnych w ostatniej dekadzie

Daleko nam do liderów rankingu wzrostu dochodów własnych w ostatniej dekadzie

Wzrost dochodów własnych gmin (2008-2017). Ranking Głównego Urzędu Statystycznego
 
2018-10-10
Wróciliśmy do czołówki

Wróciliśmy do czołówki

Dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił Ranking Samorządów 2018
 
2018-10-10
Radny spotka się z mieszkańcami

Radny spotka się z mieszkańcami

OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, ul. Niesięcin 3; 14 października 2018 roku (niedziela) godz. 16.00

■ Radny Włodzimierz Jędrasik zaprasza na spotkanie w niedzielę 14 października 2018 o godz. 16.00 do OSP Niesięcin. W spotkaniu uczestniczyć będzie także kandydat na burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Robert Jakubowski.

Radny Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Włodzimierz Jędrasik zaprasza na spotkanie z mieszkańcami okręgu nr 15 podsumowujące kadencję 2014-2018. W drugiej części spotkania radny wystąpi już w roli kandydata na radnego w wyborach do rady miejskiej na kadencję 2018-2023.
W spotkaniu uczestniczyć będzie także kandydat na burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Robert Jakubowski.
Spotkanie odbędzie się w dniu 14 października 2018 roku (niedziela) o godz. 16.00 w siedzibie OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim, ul. Niesięcin 3.
 

 
2018-10-09
Przenoszenie biura

Przenoszenie biura

Informacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Konstantynowa Łódzkiego

W związku z przenoszeniem biura firmy do nowej siedziby PKGKŁ Spółka z o.o. (ul. Jana Pawła II nr 46) informuje, że w dniach 10-12 października 2018 r. kontakt telefoniczny z firmą będzie możliwy tylko na numery telefonów komórkowych.
Prosimy dzwonić w sprawach:
– dotyczących Gospodarki Mieszkaniowej – tel. 531 404 180 lub 508 167 408,
– związanych z rozliczeniami i księgowością – tel. 609 603 383,
– faktur, stanów licznika – tel. 507 611 694,
– sprawach związanych z działalnością wod-kan – tel. 507 611 694.
Firma przeprasza za utrudnienia.

 
2018-10-09
100 numerów „Między Blokami”

100 numerów „Między Blokami”

Z datą WRZESIEŃ 2018 ukazał się NR 100 Informatora Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Między Blokami”. Bezpłatny kolorowy miesięcznik (4 strony) ukazuje się od grudnia 2004. Jest kolportowany wśród mieszkańców bloków KSM.
BC

 
2018-10-08
Bez PiS-u ani rusz!

Bez PiS-u ani rusz!

Po pięciu miesiącach powtarzam: Bez PiS-u ani rusz!
 
2018-10-08
Damal. Lider branży

Damal. Lider branży

ORŁY MOTORYZACJI
 
2018-10-07
KAS gromi pabianiczan

KAS gromi pabianiczan

PIŁKA NOŻNA Klasa A seniorów, grupa Łódź I

Kolejka 7: 7 października (niedziela)
Włókniarz II Pabianice – KAS Konstantynów Łódzki 0:5
W niedzielę 7 października 2018 w rozgrywkach klasy A Konstantynowska Akademia Sportu wygrała na wyjeździe z Włókniarzem II Pabianice 5:0.
Dotychczas konstantynowianie mają 18 punktów (6-0-1, 25:7) i znajdują się na 3 miejscu w tabeli.
BC

 
2018-10-07
Mecz piłkarek przerwany

Mecz piłkarek przerwany

PIŁKA NOŻNA seniorki III liga

Kolejka 6: 7 października 2018 (niedziela)
KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki – Róża Kutno (przerwany)
W niedzielę 7 października 2018 w Konstantynowie Łódzkim w rozgrywkach III ligi mecz piłkarek KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki z Różą Kutno został przerwany przez sędziego przy stanie 2:1 dla gości.
BC
Zdjęcie (źródło):
https://www.facebook.com/KKS-W%C5%81%C3%93KNIARZ-Konstantyn%C3%B3w-%C5%81%C3%B3dzki-319304784746674/

 
2018-10-07
PiS walczy o dwa mandaty

PiS walczy o dwa mandaty

 
2018-10-06
Druga porażka szczypiornistów

Druga porażka szczypiornistów

PIŁKA RĘCZNA II liga mężczyzn grupa 3A-południowa

■ Kolejka 4: 6 października 2018 (sobota)
KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki – UMKS Orlęta Zwoleń 25:27 (15:14)
<PROTOKÓŁ ZAWODÓW>

W sobotę 6 października 2018, w czwartym meczu w sezonie 2018/2019 II ligi piłki ręcznej mężczyzn szczypiorniści KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki u siebie, przegrali z zespołem UMKS Orlęta Zwoleń 25:27 (15:14). Orlęta są liderem (4-0-0, 118:98), konstantynowianie zajmują 5 pozycję (2-0-2, 108:110).
BC
 

 
2018-10-06
Polegli w meczu z Zawiszą

Polegli w meczu z Zawiszą

PIŁKA NOŻNA seniorzy KLASA OKRĘGOWA grupa Łódź

Kolejka 9: 6 października (sobota)
KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki – Zawisza Rzgów 0:2
W sobotę 6 października 2018 w rozgrywkach KLASY OKRĘGOWEJ piłkarze KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki przegrali u siebie z Zawiszą Rzgów 0:2.
Dotychczas konstantynowianie (pozycja 13 w tabeli) w 9 spotkaniach zdobyli 7 punktów (2-1-6, 14:30).

BC
 

 
2018-10-06
Rezerwy KKS-u pokonały Sokoła

Rezerwy KKS-u pokonały Sokoła

PIŁKA NOŻNA Łódzka Klasa B Grupa 2

Kolejka 6: 6 października 2018 (sobota)
KKS Włókniarz II Konstantynów Łódzki – Sokół Lutomiersk 4:1
W sobotę 6 października 2018 w rozgrywkach KLASY B rezerwowy zespół KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki u siebie wygrał z Sokołem Lutomiersk 4:1. Dotychczas konstantynowianie zdobyli 16 punktów (5-1-0, 21:8) i przewodzą w tabeli.
BC

 
 
 • najnowsze Wiadomości 43bis
 • TAXI
 • nestbank
 • https://pl-pl.facebook.com/Magdalena-Korzekwa-Kaliszuk-1051043068243338/
 • LOdD TRWA REKRUTACJA do I LO dla Dorosłych
 • ePaka
 • IPN
 • Katalogi IPN Katalogi IPN
 • Inwentarz archiwalny IPN Inwentarz archiwalny IPN
 • RIZ64
 • Przemysław Gintrowski Jeszcze dzień Jeszcze dzień
 • Kalendarz